Usuwanie wierszy i kolumn z tabeli

Istnieją dwa sposoby szybkiego usuwania wierszy i kolumn z tabel w aplikacji Word Online.

  1. Jeśli Widok do edycji nie jest jeszcze wyświetlony, kliknij pozycję Edytuj dokument > Edytuj w aplikacji Word Online.

Opcja menu Edytuj w aplikacji Word Web App

  1. Kliknij w dowolnym miejscu w tabeli wiersz lub kolumnę do usunięcia.

Jeśli chcesz usunąć więcej niż jeden wiersz lub jedną kolumnę, zaznacz komórkę w każdym wierszu lub kolumnie do usunięcia.

  1. W obszarze Narzędzia tabel kliknij pozycję Układ, a następnie kliknij pozycję Usuń wiersz lub Usuń kolumnę.

Obraz poleceń Usuń kolumnę i Usuń na wstążce Narzędzia tabeli — Układ

Innym sposobem szybkiego usuwania wierszy i kolumn jest zaznaczenie zawartości komórki w wierszu lub kolumnie do usunięcia. Zostanie otwarte menu podręczne. Kliknij pozycję Usuń, a następnie kliknij przycisk Usuń wiersz lub Usuń kolumnę.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×