Usuwanie usługi Yammer składnika web part programu SharePoint 2010

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Yammer składnika web part SharePoint Server 2010 nie będzie już dostępna i przestanie działać na 15 marca 2016. W tym artykule anons w Sieci klienta usługi Office 365. W tym artykule wyjaśniono, jak usunąć Yammer składnik Web Part dla SharePoint Server 2010.

Aby usunąć składnik web part Yammer ze środowiska, najpierw usunąć go z dowolnej strony, które obecnie są używane w poszczególnych zbiorów witryn i usunąć go z galerii składników web part dla każdego zbioru witryn. Następnie wycofać i Usuń rozwiązanie, które zawiera składnik web part z farmy serwerów.

Usuwanie składnika web part usługi Yammer z wszystkich zbiorów witryn

Usuwanie składnika web part ze wszystkich stron, w którym jest używany w każdym zbiorze witryn. Następnie usuń składnik web part z galerii składników web part zbioru witryn.

Aby usunąć składnik web part usługi Yammer z galerii składników web part zbioru witryn
 1. W zbiorze witryn wybierz pozycję Akcje witryny, a następnie wybierz pozycję Ustawienia witryny.

 2. W obszarze Galerie wybierz Składników Web Part.

 3. Znajdź składnik web part YammerApp i otworzyć menu Edycja, a następnie wybierz pozycję Usuń element.

Jeśli Yammer zostały włączone do domyślnych szablonów witryn, Usuń także tych dostosowań.

Wycofać i Usuń rozwiązanie, które zawiera Yammer składnik web part z farmy serwerów

Teraz, gdy nie jest już używana w witrynach programu, możesz wycofać, a następnie usuń rozwiązanie Yammer ze farmie.

W zależności od wersji Yammer składnika web part, którego używasz może być jeden lub więcej plików rozwiązanie, które należy usunąć:

 • Dla wersji przed usługi Yammer dla programu SharePoint v3.0.4 istnieją dwa rozwiązania SharePoint (yammer.sharepoint.features i yammer.sharepoint.assets_vX-X-X).

 • Począwszy od v3.0.4, nie ma już rozwiązanie yammer.sharepoint.assets_vX-X-X, więc należy wycofać i usuwać yammer.sharepoint.features.

Postępuj zgodnie z procesem poniżej, aby usunąć rozwiązań Yammer z farmy. Ten proces przedstawiono sposób usuwania yammer.sharepoint.features; Powtórz proces, aby usunąć yammer.sharepoint.assets_vX-X-X, jeśli jest także wdrożyć tego rozwiązania. Aby uzyskać więcej informacji na temat odinstalowywania, zobacz Odinstaluj i zamiany rozwiązaniami farmy.

Aby wycofać rozwiązania usługi Yammer
 1. W witrynie Administracja centralna wybierz pozycję Ustawienia systemowe, a następnie wybierz Zarządzanie rozwiązaniami farmy.

  Zarządzanie farmy rozwiązań łączy w witrynie Administracja centralna
 2. Wybierz rozwiązanie Yammer lub elementów zawartości, którą chcesz usunąć.

  Usługi Yammer wdrożony farmy rozwiązanie strony sieci web
 3. Wybierz pozycję Wycofywanie rozwiązania.

  Właściwości rozwiązania usługi Yammer
 4. W obszarze Wycofać z wybierz pozycję wszystkie aplikacje zawartości sieci Web i wybierz przycisk OK.

  Wycofywanie rozwiązania ze wszystkich aplikacji sieci web

  Na stronie Zarządzanie rozwiązanie stanu powinna teraz wyświetlane, Nie jest używany.

  Jeśli odpowiednie nadal raporty o stanie się wdrożony rozwiązanie, możesz ręcznie wycofać rozwiązanie z każdego z pozostałych aplikacji sieci web. Gdy stan jest wyświetlany stan Nie jest używany, Usuń rozwiązanie z farmy SharePoint.

Aby usunąć rozwiązanie usługi Yammer z farmy
 1. W witrynie Administracja centralna wybierz pozycję Ustawienia systemowe, a następnie wybierz Zarządzanie rozwiązaniami farmy.

 2. Wybierz rozwiązanie Yammer lub elementów zawartości, którą chcesz usunąć.

  Składnik web part usługi Yammer — wycofać z farmy
 3. Wybierz polecenie Usuń rozwiązanie.

  Usuwanie rozwiązania
 4. Wybierz przycisk OK, aby potwierdzić, że chcesz usunąć rozwiązanie.

  Upewnij się, że chcesz usunąć rozwiązanie

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Centrum administracyjne usługi Yammer

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×