Usuwanie użytkownika z własnej organizacji

Ostatnia aktualizacja: 16 maja 2018

Zanim usuniesz użytkownika z subskrypcji usługi Office 365 dla firm, zalecamy zapisanie danych poczty e-mail i usługi OneDrive tego użytkownika oraz podjęcie innych kroków w celu ochrony firmy. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Usuwanie byłego pracownika z usługi Office 365.

Szukasz sposobu, aby usunąć własne konto użytkownika usługi Office 365, używane w pracy lub na uczelni? Skontaktuj się z pracownikiem pomocy technicznej w miejscu pracy lub na uczelni, aby wykonał następujące czynności.

Usuwanie jednego lub kilku użytkowników z usługi Office 365

WAŻNE: Nie usuwaj konta użytkownika, jeśli zostało ono przekonwertowane na udostępnioną skrzynkę pocztową lub na koncie zostało skonfigurowane przesyłanie dalej poczty e-mail. Te funkcje wymagają istnienia konta. Jeśli przekonwertowano konto na udostępnioną skrzynkę pocztową, możesz usunąć z niego licencję, aby za nią nie płacić. Jeśli skonfigurowano przesyłanie dalej poczty e-mail, nie można usunąć licencji. Jej usunięcie uniemożliwi przesyłanie dalej poczty e-mail i spowoduje dezaktywowanie skrzynki pocztowej.

 1. Przejdź do: Kliknij tutaj, aby przejść do centrum administracyjnego usługi Office 365. .

  Przejdź do Centrum administracyjnego usługi Office 365.

  Przejdź do Centrum administracyjnego usługi Office 365.

 2. W centrum administracyjnym wybierz pozycję Użytkownicy.

  Klikanie użytkownika
 3. Na stronie Aktywni użytkownicy wybierz nazwy użytkowników, których chcesz usunąć, a następnie wybierz pozycję Usuń użytkownika.

  Ekran może wyglądać podobnie do jednego z następujących obrazów:

  Usuwanie użytkownika w usłudze Office 365.

  Usuwanie użytkownika w usłudze Office 365.

  Chociaż konto użytkownika zostało usunięte, opłata za jego licencję nadal jest naliczana. Aby przestać płacić za licencję, zobacz następną procedurę.

  Możesz również przypisać licencję do innego użytkownika. Nie zostanie ona przypisana do nikogo automatycznie.

Zablokowanie naliczania opłat za licencję

Aby do czasu zatrudnienia innej osoby zmniejszyć liczbę licencji, za które naliczana jest opłata, wykonaj następujące czynności:

 1. W centrum administracyjne usługi Office 365 wybierz pozycję Rozliczenia > Subskrypcje. Jeśli ta opcja jest niewidoczna, oznacza to, że nie jesteś globalnym administratorem i nie możesz wykonać tego kroku. 

 2. Wybierz subskrypcję (jeśli masz więcej niż jedną) i wybierz pozycję Dodaj/Usuń licencje, aby usunąć licencję i nie płacić za nią do momentu zatrudnienia kolejnej osoby.

  Usuwanie licencji z subskrypcji za pomocą strzałek

  W trakcie wykonywania czynności związanych z dodawaniem nowej osoby do firmy zostanie jednocześnie wyświetlony monit o zakup licencji. Wystarczy tylko jedno kliknięcie.

Ważne informacje o usuwaniu użytkowników

 • Tylko osoby posiadające uprawnienia administratora globalnego usługi Office 365 lub uprawnienia do zarządzania użytkownikami w szkole lub w firmie mogą usuwać konta użytkowników.

 • Opłata za licencję przypisaną do użytkownika jest naliczana nawet po usunięciu jego konta. Aby zablokować dalsze pobieranie opłat, należy usunąć licencję z subskrypcji.

 • Przed upływem 30 dni można przywrócić konto — później dane użytkownika zostają trwale usunięte.

 • Jeśli chcesz zachować dane usługi OneDrive użytkownika, przenieś je do innej lokalizacji. Możesz to zrobić w ciągu 30 dni po usunięciu konta. Zobacz Uzyskiwanie dostępu do danych byłego użytkownika i tworzenie kopii zapasowej tych danych. Przenoszenie plików programu SharePoint nie jest konieczne, ponieważ zachowasz do nich dostęp.

 • Jeśli chcesz zachować pocztę e-mail użytkownika, przenieś ją do innej lokalizacji PRZED usunięciem jego konta. Jeśli konto zostało już usunięte, przywróć je przed upływem 30 dni, przenieś dane poczty e-mail, a następnie ponownie usuń konto. Zobacz Uzyskiwanie dostępu do danych byłego użytkownika i tworzenie kopii zapasowej tych danych.

 • Jeśli masz subskrypcję dla przedsiębiorstw, na przykład Office 365 Enterprise E3, możesz zachować dane skrzynki pocztowej usuniętego konta użytkownika usługi Office 365, przekształcając tę skrzynkę w nieaktywną skrzynkę pocztową. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie nieaktywnymi skrzynkami pocztowymi w usłudze Exchange Online.

 • Jeśli Twoja firma korzysta z usługi Active Directory synchronizowanej z usługą Azure AD, konieczne będzie usunięcie tego konta użytkownika z usługi Active Directory. Nie można tego zrobić za pośrednictwem usługi Office 365. Aby uzyskać instrukcje, zobacz artykuł w witrynie TechNet: Usuwanie konta użytkownika.

 • Aby usunąć jednocześnie większą liczbę kont, zobacz polecenie cmdlet Remove-MsolUser programu PowerShell.

Rozwiązywanie problemów podczas usuwania użytkownika

Poniżej przedstawiono najczęściej występujące problemy:

 • Pojawia się komunikat o błędzie wraz z następującymi informacjami: „Nie można usunąć użytkownika. Spróbuj ponownie później”. Sprawdź, czy dla konta nie skonfigurowano funkcji przesyłania dalej poczty e-mail bądź czy konto nie zostało przekonwertowane na udostępnioną skrzynkę pocztową. W obu tych przypadkach zostanie zwrócony błąd. Nie chcesz przecież usuwać konta, dla którego skonfigurowano funkcję przesyłania dalej poczty e-mail, ani konta przekonwertowanego na udostępnioną skrzynkę pocztową.

 • Brak odpowiednich uprawnień do usunięcia użytkownika. Tylko osoby, które są administratorami globalnymi usługi Office 365, mogą usuwać użytkowników. Zazwyczaj są to pracownicy pomocy technicznej w szkole lub w firmie.

 • Po usunięciu konta użytkownika jego nazwa nadal pojawia się w globalnej książce adresowej. Taka sytuacja ma miejsce, gdy firma korzysta z usługi Active Directory. Należy usunąć konto użytkownika z usługi Active Directory. Aby uzyskać instrukcje, zobacz artykuł w witrynie TechNet: Usuwanie konta użytkownika.

Chcesz usunąć usługę Office 365 z komputera? Przejdź do części Anulowanie subskrypcji.

Artykuły pokrewne

Przywracanie użytkownika

Trwałe usuwanie skrzynki pocztowej

Usuwanie konta użytkownika: skorzystaj z tych instrukcji, jeśli Twoja firma korzysta z usługi Active Directory synchronizowanej z usługą Azure AD. Nie można tego zrobić za pośrednictwem usługi Office 365.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×