Usuwanie stylu

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Istnieje kilka metod usuwania stylu, stosowanych zależnie od tego, jaki styl należy usunąć (oparty na klasach, oparty na identyfikatorach czy wbudowany) i czy należy usunąć styl z określonego zaznaczenia, czy z całej strony sieci Web.

Uwaga: Usunięcie stylu z zawartości strony sieci Web powoduje jedynie usunięcie odwołania do stylu na stronie sieci Web, ale styl nie jest usuwany z zewnętrznego lub wewnętrznego arkusza stylów. Nadal można stosować ten sam styl do innej zawartości.

Ponieważ style oparte na elementach są automatycznie stosowane do skojarzonych elementów HTML, nie można usuwać stylów opartych na elementach z wybranej zawartości strony sieci Web. W obszarze nagłówka Selektory kontekstowe w okienku zadań Stosowanie stylów znajduje się lista stylów opartych na elementach, oznaczonych niebieską kropką. Jeśli styl oparty na elementach nie będzie już w ogóle używany na stronie sieci Web, można go usunąć z arkusza stylów. Jeśli tylko niektóre wystąpienia stylu opartego na elementach nie będą już używane, można zaprojektować nowy styl oparty na klasach lub oparty na identyfikatorach, który zastąpi dany styl oparty na elementach.

Co chcesz zrobić?

Usuwanie jednego wystąpienia stylu ze strony sieci Web

Usuń wszystkie wystąpienia stylu ze strony sieci Web

Usuwanie wszystkich opartych na klasach i style wbudowane z zaznaczenia

Usuwanie stylu z arkusza stylów

Usuwanie jednego wystąpienia stylu ze strony sieci Web

Uwaga: Ta procedura nie dotyczy stylów opartych na elementach.

 1. Przejdź do widoku Projekt lub Kod, a następnie na stronie sieci Web zaznacz zawartość, z której chcesz usunąć styl, lub umieść w niej kursor.

 2. W okienku zadań Stosowanie stylów wskaż styl do usunięcia, kliknij strzałkę w dół, a następnie kliknij polecenie Usuń klasę, Usuń identyfikator lub Usuń styl wbudowany.

Początek strony

Usuwanie wszystkich wystąpień stylu ze strony sieci Web

Uwaga: Ta procedura nie dotyczy stylów wbudowanych ani stylów opartych na elementach.

 1. Otwórz stronę sieci Web w widoku Projekt lub Kod.

 2. W okienku zadań Stosowanie stylów wskaż styl do usunięcia, kliknij strzałkę w dół, a następnie kliknij polecenie Zaznacz wszystkie wystąpienia.

 3. W okienku zadań Stosowanie stylów wskaż styl do usunięcia, kliknij strzałkę w dół, a następnie kliknij polecenie Usuń klasę lub Usuń identyfikator.

Początek strony

Usuwanie wszystkich stylów opartych na klasach i wbudowanych z zaznaczenia

 1. Przejdź do widoku Projekt lub \Kod, a następnie na stronie sieci Web zaznacz zawartość, z której chcesz usunąć styl, lub umieść w niej kursor.

 2. W okienku zadań Stosowanie stylów kliknij pozycję Wyczyść style.

Początek strony

Usuwanie stylu z arkusza stylów

Ważne: Usunięcie stylu z zewnętrznego lub wewnętrznego arkusza stylów nie powoduje usunięcia odwołań do tego stylu ze stron sieci Web. Aby łatwiej zlokalizować te odwołania i usunąć je, nie należy usuwać stylu z arkusza CSS, dopóki nie zostaną usunięte odwołania do tego stylu ze stron sieci Web. Dzięki temu można łatwiej zidentyfikować zawartość używającą stylu na stronach sieci Web.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby usunąć styl z zewnętrznego arkusza stylów, otwórz plik css lub stronę sieci Web, do której jest dołączony dany arkusz CSS.

  • Aby usunąć styl z wewnętrznego arkusza stylów, otwórz stronę sieci Web zawierającą ten styl.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby usunąć styl z otwartego pliku css, w okienku zadań Zarządzanie stylami kliknij prawym przyciskiem myszy styl, kliknij polecenie Usuń, a następnie kliknij przycisk Tak w komunikacie potwierdzającym.

  • Aby usunąć styl oparty na klasach lub styl oparty na identyfikatorach z otwartej strony sieci Web, w okienku zadań Stosowanie stylów wskaż styl, kliknij strzałkę w dół, kliknij polecenie Usuń, a następnie kliknij przycisk Tak w komunikacie potwierdzającym.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×