Usuwanie stron, sekcji lub notesów w programie OneNote dla komputerów Mac

Usuwanie strony z sekcji notesu

Stronę, która nie jest już potrzebna, można usunąć.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Na pasku menu kliknij pozycję Notesy, wskaż pozycję Strony, a następnie kliknij pozycję Usuń stronę.

  • Przytrzymaj naciśnięty klawisz CONTROL i kliknij kartę strony, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij polecenie Usuń w wyświetlonym menu.

Przestroga: Usunięcie strony z sekcji notesu powoduje usunięcie wszystkich notatek na tej stronie, w tym wszelkich wstawionych plików i załączników. Aby wyświetlić i odzyskać usunięte niedawno notatki, zobacz Odzyskiwanie usuniętych notatek w programie OneNote dla komputerów Mac.

Usuwanie sekcji i jej stron z notesu

Sekcję, która nie jest już potrzebna, można usunąć.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Na pasku menu kliknij pozycję Notesy, wskaż pozycję Sekcje, a następnie kliknij pozycję Usuń sekcję.

  • Przytrzymaj naciśnięty klawisz CONTROL i kliknij kartę sekcji, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij polecenie Usuń w wyświetlonym menu.

Przestroga: Usunięcie sekcji z notesu powoduje usunięcie wszystkich stron tej sekcji, włącznie z notatkami na tych stronach. Aby wyświetlić i odzyskać usunięte niedawno notatki, zobacz Odzyskiwanie usuniętych notatek w programie OneNote dla komputerów Mac.

Usuwanie całego notesu

Aby zapobiec przypadkowej utracie danych, program OneNote dla komputerów Mac nie zawiera polecenia usuwającego całe notesy. Możesz zamknąć dowolne z obecnie otwartych notesów, aby usunąć je z listy notesów w programie OneNote, ale aby usunąć notes i całą jego zawartość, musisz usunąć plik źródłowy notesu.

Ostrzeżenie:  Wykonanie tej procedury spowoduje trwałe usunięcie całej zawartości wybranego notesu — w tym wszystkich sekcji, grup sekcji, stron, podstron, notatek, obrazów, plików i załączników, które notes może zawierać. Jeśli notes był kiedykolwiek udostępniany innym osobom, rozważ najpierw powiadomienie z wyprzedzeniem pozostałych autorów o zamiarze usunięcia notesu, aby mogli utworzyć kopię zapasową ważnych informacji. Aby zapisać migawki dowolnych stron w notesie do celów archiwizacyjnych, zobacz Eksportowanie notatek do pliku PDF w programie OneNote dla komputerów Mac.

Aby kontynuować usunięcie całego notesu, wykonaj następujące czynności:

  1. W programie OneNote dla komputerów Mac przejdź do dowolnej strony notesu, którą chcesz usunąć.

  2. Na pasku menu kliknij pozycję Notesy, wskaż pozycję Notesy, a następnie kliknij pozycję Zamknij ten notes.

  3. W przeglądarce Safari lub dowolnej innej przeglądarce internetowej przejdź do strony www.onedrive.com. W razie potrzeby zaloguj się na konto Microsoft lub konto organizacyjne zawierające notes, który chcesz usunąć.

  4. Po pomyślnym zalogowaniu się na swoim koncie w usłudze OneDrive przejdź do folderu Dokumenty.

  5. W folderze Dokumenty przesuń wskaźnik myszy na notes, który chcesz usunąć, zaznacz kliknięciem małe pole wyboru wyświetlone w prawym górnym rogu ikony notesu, a następnie kliknij pozycję Usuń na pasku narzędzi usługi OneDrive.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×