Usuwanie relacji między tabelami w modelu danych

Usuwanie relacji między tabelami w modelu danych

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Tabele znajdujące się w modelu danych mogą mieć wiele relacji. Jest to możliwe zwłaszcza w sytuacji, gdy celowo utworzono dodatkowe relacje między tabelami, które były już połączone relacjami, lub zaimportowano tabele, dla których zdefiniowano wiele relacji w oryginalnym źródle danych.

Gdy istnieje wiele relacji, tylko jedna z nich jest używana jako aktywna, bieżąca relacja dostarczająca ścieżki nawigowania po danych oraz wykonywania obliczeń. Wszystkie inne relacje łączące parę tabel są traktowane jako nieaktywne.

Można usunąć istniejące relacje między tabelami, jeśli ma się pewność, że nie są one potrzebne, ale należy pamiętać, że może to spowodować błędy w tabelach przestawnych lub formułach, które odwołują się do tych tabel. Wyniki tabeli przestawnej mogą zmienić się w nieoczekiwany sposób po usunięciu lub dezaktywacji relacji.

Rozpoczęcie w programie Excel

 1. Kliknij pozycję Dane > Relacje.

 2. W oknie dialogowym Zarządzanie relacjami wybierz z listy jedną relację.

 3. Kliknij przycisk Usuń.

 4. W oknie dialogowym ostrzeżenia potwierdź zamiar usunięcia relacji, klikając przycisk OK.

 5. W oknie dialogowym Zarządzanie relacjami kliknij przycisk Zamknij.

Zacznij w programie Power Pivot

 1. Kliknij kartę Narzędzia główne > Widok diagramu.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy linię relacji, która łączy dwie tabele, a następnie kliknij polecenie Usuń. Aby zaznaczyć wiele relacji, klikaj poszczególne relacje, przytrzymując naciśnięty klawisz CTRL.

 3. W oknie dialogowym ostrzeżenia potwierdź zamiar usunięcia relacji, klikając przycisk OK.

  Uwagi : 

  • Relacje istnieją w modelu danych. Program Excel także tworzy model podczas importowania wielu tabel lub tworzenia relacji między tabelami. Można celowo utworzyć model danych, który będzie używany jako podstawa tabel przestawnych, wykresów przestawnych i raportów programu Power View. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Tworzenie modelu danych w programie Excel.

  • Zamknięcie okna dialogowego Zarządzanie relacjami i kliknięcie przycisku Cofnij w programie Excel umożliwia wycofanie operacji usuwania. Nie można jednak cofnąć operacji usuwania relacji wykonanej w programie Power Pivot. Można ponownie utworzyć relację, ale ta akcja wymaga ponownego obliczenia wszystkich formuł w skoroszycie. Dlatego zawsze przed usunięciem relacji należy sprawdzić, czy jest ona używana w formułach. Zobacz temat Omówienie relacji aby uzyskać szczegółowe informacje.

  • Funkcja RELATED języka DAX (Data Analysis Expression) używa relacji między tabelami w celu wyszukiwania powiązanych wartości w innej tabeli. Po usunięciu relacji ta funkcja będzie zwracać inne wyniki. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Funkcja RELATED.

  • Oprócz zmiany wyników tabel przestawnych i formuł utworzenie lub usunięcie relacji powoduje konieczność ponownego wykonania obliczeń w skoroszycie, co może zająć trochę czasu.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×