Usuwanie przepływu pracy z listy, biblioteki lub typu zawartości

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli przepływ pracy ma przestać być dostępny do użytku w dokumentach i elementach list, można go usunąć z listy, biblioteki lub typu zawartości.

 1. Aby otworzyć stronę Zmienianie ustawień przepływu pracy dla listy, biblioteki lub typu zawartości, z którego chcesz usunąć przepływ pracy, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W przypadku listy lub biblioteki:

   1. Otwórz listę lub bibliotekę, z której chcesz usunąć przepływ pracy.

    1. W menu Ustawienia menu ustawienia kliknij przycisk Ustawienia listy, lub kliknij przycisk Ustawienia typu biblioteki, który chcesz otworzyć.

     Na przykład w przypadku biblioteki dokumentów kliknij opcję Ustawienia biblioteki dokumentów.

   2. W obszarze Uprawnienia i zarządzanie kliknij pozycję Ustawienia przepływu pracy.

  • W przypadku typu zawartości listy:

   1. Otwórz listę lub bibliotekę zawierającą wystąpienie typu zawartości listy, z którego chcesz usunąć przepływ pracy.

    1. W menu Ustawienia menu ustawienia kliknij przycisk Ustawienia listy, lub kliknij przycisk Ustawienia typu biblioteki, który chcesz otworzyć.

     Na przykład w przypadku biblioteki dokumentów kliknij opcję Ustawienia biblioteki dokumentów.

   2. W obszarze Typy zawartości kliknij nazwę typu zawartości.

    Uwaga : Jeśli lista lub biblioteka nie jest skonfigurowana w sposób umożliwiający korzystanie z wielu typów zawartości, sekcja Typy zawartości nie zostanie wyświetlona na stronie Dostosuj dla listy lub biblioteki.

   3. W obszarze Ustawienia kliknij pozycję Ustawienia przepływu pracy.

  • Dla typu zawartości witryny:

   1. Na stronie głównej zbioru witryn w menu Akcje witryny kliknij polecenie Ustawienia witryny.

   2. W obszarze Galerie kliknij pozycję Typy zawartości witryny.

   3. Kliknij nazwę typu zawartości, z którego chcesz usunąć przepływ pracy, a następnie kliknij pozycję Ustawienia przepływu pracy.

 2. Na stronie Zmienianie ustawień przepływu pracy kliknij pozycję Usuń przepływ pracy.

 3. Na stronie Usuwanie przepływów pracy kliknij pozycję Usuń dla przepływu pracy, który chcesz usunąć.

 4. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×