Usuwanie połączenia z elementem historii komunikacji z rekordu dodatku Business Contact Manager

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Możesz usunąć łącze do elementu historii komunikacji z rekord lub z folderu Historia komunikacji. Jednak Business Contact Manager dla programu Outlook traktuje usunięcie niektórych łączy do elementów inaczej.

Aby usunąć z rekordu spotkanie, plik, wiadomość e-mail lub zadanie, należy usunąć samo połączenie z elementu do rekordu. Oryginalne spotkanie, plik, wiadomość e-mail lub zadanie pozostanie nienaruszone i będzie można później utworzyć do niego inne połączenie.

Jednak usunięcie z rekordu połączenia do notatka biznesowa, szansa sprzedaży lub dziennik rozmów telefonicznych, jeśli te elementy nie zostały połączone z innym rekordem, powoduje usunięcie notatki biznesowej, szansy sprzedaży lub dziennika rozmów telefonicznych i uniemożliwia ponowne połączenie z nimi w przyszłości.

Po usunięciu łącza do elementu historii komunikacji łącze zostanie przeniesiona do folderu Elementy usunięte w Business Contact Manager dla programu Outlook, z której można pobrać. Ten folder nie jest opróżniany automatycznie, dlatego zalecamy okresowo opróżnienie go, aby oszczędzać miejsce w skrzynce pocztowej.

Uwaga: Tylko właściciel bazy danych jest uprawniony do opróżnienia folderu Elementy usunięte i trwałego usunięcia elementu.

Usuwanie łącza do elementu historii komunikacji z rekordu

  1. W menu Dodatku Business Contact Manager kliknij Klienci, Kontakty biznesowe, szanse sprzedaży lub Projektu biznesowego.

  2. Otwórz rekord, z którego chcesz usunąć połączenie z elementem historii komunikacji.

  3. Na Wstążce w grupie Pokazywanie kliknij pozycję Historia.

  4. Zaznacz element, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Usuwanie łącza do elementu historii komunikacji z folderu Historia komunikacji

Elementy historii komunikacji połączone z więcej niż jednym rekordem pojawiają się w folderze Historia komunikacji więcej niż jeden raz. Gdy jest usuwana osobna kopia występującego wielokrotnie elementu historii komunikacji, pozostałe kopie wciąż pozostają w folderze Historia komunikacji. Nazwy rekordów, z którymi jest połączony dany element, są wyświetlane w kolumnie Połączone z w folderze Historia komunikacji.

  1. W menu Business Contact Manager kliknij polecenie Historia komunikacji.

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy element historii komunikacji, który chcesz usunąć, a następnie kliknij polecenie Usuń.

W poniższej tabeli przedstawiono, co się dzieje w przypadku usunięcia elementu historii komunikacji, z którym rekord jest połączony, jeśli połączenie nie zostało usunięte:

Usunięty element historii komunikacji

Rekord zostaje połączony z

Notatka biznesowa

Usunięcie notatki biznesowej jest niemożliwe, jeśli istnieje połączenie z nią.

Dziennik rozmów telefonicznych

Usunięcie dziennika rozmów telefonicznych jest niemożliwe, jeśli istnieje połączenie z nim.

Szansa sprzedaży

Połączenie z szansą sprzedaży również zostaje usunięte.

Projekt biznesowy

Połączenie z projektem biznesowym również zostaje usunięte.

Zadanie

formularz działania biznesowego zawierający informacje o temacie, dacie rozpoczęcia i ukończenia, procencie wykonania, stanie oraz priorytecie zadania.

Wiadomość e-mail

Formularz działania biznesowego zawierający pierwsze 4 kilobajty (KB) wiadomości, w tym informacje z pól Do, Od i Temat.

Termin

Formularz działania biznesowego zawierający informacje o temacie, czasie rozpoczęcia i zakończenia oraz lokalizacji.

Plik

Formularz działania biznesowego zawierający informacje o temacie i nazwie pliku.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×