Usuwanie numerów stron

W programie Microsoft Office Word numery stron to pola wstawiane do obszaru nagłówka lub stopki dokumentu. Program Microsoft Office Word 2007 usuwa pola z numerami stron po kliknięciu przycisku Usuń numery stron.

  1. Na karcie Wstawianie w grupie Nagłówek i stopka kliknij przycisk Numer strony.

    Obraz Wstążki programu Word

  2. Kliknij przycisk Usuń numery stron.

    Ważne :  Jeśli polecenie Usuń numery stron nie zadziała, spróbuj kliknąć dwukrotnie obszar nagłówka lub stopki, zaznaczyć numer strony i nacisnąć klawisz DELETE.

Uwaga : 

  • Jeśli dodano numery stron przy użyciu wcześniejszej wersji programu Word, przez kliknięcie pozycji Bieżące położenie w galerii Numer strony lub przez wybranie wstępnie zaprojektowanego nagłówka lub stopki, które oprócz numeru strony mają dodatkową zawartość, polecenie Usuń numery stron nie zadziała. Zamiast tego kliknij dwukrotnie obszar nagłówka lub stopki, a następnie usuń numer strony.

  • Jeśli dla pierwszej strony lub dla stron nieparzystych i parzystych utworzono inne nagłówki lub stopki, należy usunąć numery stron z nagłówka i stopki każdego rodzaju.

  • Jeśli w dokumencie utworzono sekcje i nie są one połączone, konieczne może być usunięcie numerów stron z każdej sekcji z osobna.

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×