Usuwanie notesu w programie OneNote dla systemu Windows

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli nie potrzebujesz już danego notesu, możesz usunąć go z dysku twardego komputera.

Ważne : Po usunięciu Notes nie można odzyskać. Należy rozważyć, czy Wykonywanie kopii zapasowych swoich istniejących notesów przed usunięciem ich.

Uwaga : Jeśli korzystasz z komputera Mac, zobacz Usuwanie notesu w programie OneNote 2016 dla komputerów Mac

Usuwanie notesu programu OneNote z komputera

 1. W Eksploratorze plików przejdź do folderu Dokumenty, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję Notesy programu OneNote.

  Zrzut ekranu: folder dokumentów systemu Windows z widocznym folderem notesu programu OneNote.

 2. W folderze Notesy programu OneNote kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę notesu, który chcesz usunąć, a następnie kliknij polecenie Usuń.

 3. Aby trwale usunąć pliki z komputera, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Kosz na pulpicie komputera, a następnie wybierz polecenie Opróżnij Kosz.

Uwaga : Jeśli notes jest przechowywany w usłudze OneDrive, zobacz Usuwanie notesu z usługi OneDrive. Jeśli wolisz zachować notes w chmurze tylko dla siebie, możesz po prostu zatrzymać jego udostępnianie albo zmienić ustawienia określające, kto może go wyświetlać lub edytować.

Usuwanie notesu programu OneNote z komputera

Jeśli nie będziesz już potrzebować danego notesu, możesz usunąć go z komputera.

 1. W Eksploratorze plików przejdź do folderu Dokumenty (lub Moje dokumenty), a następnie kliknij dwukrotnie pozycję Notesy programu OneNote.

  Przechodzenie do swoich folderów programu OneNote w Eksploratorze plików

 2. W folderze Notesy programu OneNote kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę notesu, który chcesz usunąć, a następnie kliknij polecenie Usuń.

 3. Aby trwale usunąć z komputera usunięte pliki, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Kosz na pulpicie komputera, a następnie kliknij polecenie Opróżnij Kosz.

Usuwanie notesu programu OneNote z lokalizacji udostępnionej

Zanim usuniesz notes udostępniony innym osobom, powiadom wszystkie osoby, które mają uprawnienia do wyświetlania lub edytowania tego notesu, że zamierzasz go usunąć — te osoby mogą utracić ważną pracę.

 1. Na liście Notesy w programie OneNote kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę notesu udostępnionego, który chcesz usunąć, a następnie kliknij polecenie Zamknij ten notes. Obok nazw notesów udostępnionych są wyświetlane ikony synchronizacji.

  Możesz zamknąć notes, którego nie będziesz już używać.

 2. Przejdź do notesu udostępnionego: na przykład użyj Eksploratora plików, jeśli ten notes jest przechowywany w sieciowym udziale plików, lub użyj programu Internet Explorer, aby wyświetlić foldery notesów w usłudze OneDrive.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder, a następnie kliknij polecenie Usuń.

Uwaga : Możesz usunąć notes z usługi OneDrive, ale możesz też zdecydować o zachowaniu go w chmurze i tylko zaprzestać jego udostępniania albo zmienić grupę osób, które mogą go wyświetlać lub edytować.

Co chcesz zrobić?

Usuwanie notesu

Usuwanie notesu udostępnionego

Usuwanie notesu

 1. W Eksploratorze Windows wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W systemie Windows Vista lub nowszego przejdź do folderu dokumenty.

  • W systemie Windows XP przejdź do folderu Moje dokumenty.

 2. W folderze Notesy programu OneNote kliknij prawym przyciskiem myszy folder, którego nazwa pasuje notesu, który chcesz usunąć, a następnie kliknij polecenie Usuń.

Początek strony

Usuwanie notesu udostępnionego

Jeśli planujesz usunąć Notes, który jest udostępniony innym osobom, pamiętaj nadać wyprzedzeniem do każdego, kto ma uprawnienia do wyświetlania lub edytowania notesu udostępnionego lub mogą utracić ważnych informacji. Podobnie jak w przypadku standardowej notesów, które są przechowywane na lokalnym dysku twardym, nie można odzyskać notesów udostępnionych przechowywany w lokalizacji sieciowej po zostały usunięte.

 1. Na pasku nawigacyjnym w programie OneNote 2007 kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę notesu udostępnionego, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij polecenie Zamknij ten notes.

  Porada : Notesy udostępnione mają ikona synchronizacji Obraz ikony wyświetlane obok jego nazwy na pasku nawigacyjnym.

 2. W Eksploratorze Windows przejdź do lokalizacji, w lokalizacji notesu udostępnionego (na przykład w sieciowym udziale plików).

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder, którego nazwa pasuje notesu udostępnionego, którego chcesz usunąć, a następnie kliknij polecenie Usuń.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×