Usuwanie lub minimalizowanie okienka Foldery ulubione

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli okienko Foldery ulubione w programie Microsoft Office Outlook 2007 nie jest używane lub gdy potrzebna jest większa ilość miejsca w głównym okienko nawigacji, można użyć jednej z poniższych opcji.

Uwaga : W wersji wcześniejszej niż Office Outlook 2007Microsoft Outlook nie można usunąć foldery Ulubione w okienku nawigacji. Można jednak Dostosowywanie listy folderów i zmniejszyć rozmiar na liście folderów.

Co chcesz zrobić?

Usuwanie folderów z listy Foldery ulubione

Minimalizowanie okienka Foldery ulubione

Wyłączanie okienka Foldery ulubione

Usuwanie folderów z listy Foldery ulubione

Z listy Foldery ulubione można usunąć dowolny folder lub wszystkie foldery, aby zmniejszyć długość listy i rozmiar okienka.

 1. W okienku Foldery ulubione kliknij prawym przyciskiem myszy folder, który ma zostać usunięty, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Usuń z listy Foldery ulubione.

 2. Powtórz krok 1 dla każdego folderu, który chcesz usunąć.

  Uwagi : 

  • Foldery należy pojedynczo usuwać z listy folderów ulubionych.

  • Usunięcie folderów z okienka Foldery ulubione nie powoduje usunięcia ich z listy Wszystkie foldery poczty.

Początek strony

Minimalizowanie okienka Foldery ulubione

 • W nagłówku okienka Foldery ulubione kliknij strzałkę.

  Używanie strzałek do otwierania i zamykania okienka Foldery ulubione

  Aby rozwinąć okienko Foldery ulubione, ponownie kliknij strzałkę .

W zależności od potrzeb można zwinąć lub rozwinąć okienko Foldery ulubione, aby wyświetlić foldery lub ukryć je, gdy nie są używane.

Początek strony

Wyłączanie okienka Foldery ulubione

Włączanie i wyłączanie Folderów ulubionych nie ma wpływu na foldery na liście. Jeśli po wyłączeniu funkcji w Folderach ulubionych znajdują się foldery, będą one widoczne po ponownym włączeniu funkcji.

 • W menu Widok wskaż polecenie Okienko nawigacji, a następnie kliknij pozycję Foldery ulubione, aby ją odznaczyć.

  Kliknij ponownie pozycję Foldery ulubione, aby ponownie włączyć funkcję.

Opcje dotyczące okienka nawigacji w menu Widok

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×