Usuwanie lub akceptowanie odwołania cyklicznego

Wprowadzona formuła nie działa i pojawia się komunikat o „odwołaniu cyklicznym”. Mnóstwo ludzi ma ten sam problem, który wynika stąd, że formuła próbuje obliczyć własną komórkę. Zobacz, jak wygląda takie odwołanie:

Formuła powodująca powstanie odwołania cyklicznego

Formuła =D1+D2+D3 nie działa, ponieważ jest zdefiniowana w komórce D3 i próbuje obliczyć samą siebie.

Aby naprawić problem, możesz przenieść formułę do innej komórki (naciśnij klawisze Ctrl+X, aby wyciąć formułę, zaznacz inną komórkę i naciśnij klawisze Ctrl+V) lub zmienić formułę. Możesz również wypróbować jedną z następujących metod:

 1. Jeśli formuła została właśnie wprowadzona, najpierw sprawdź, czy nie występuje odwołanie do komórki z definicją tej formuły. Na przykład komórka A3 może zawierać formułę =(A1+A2)/A3. Do typowych błędów należy też użycie funkcji SUMA z odwołaniem do samej siebie, na przykład =SUMA(A1:A12) w komórce A12. Formuły takie, jak =A1+1, również powodują powstanie błędów odwołania cyklicznego.

Podczas sprawdzania wyszukuj odwołania pośrednie. Występują one w przypadku umieszczenia w komórce A1 formuły odwołującej się do komórki B1, która z kolei odwołuje się do komórki A1. Jeśli brzmi to niejasno dla Ciebie, wyobraź sobie, jakie zamieszanie powoduje w programie Excel.

 1. Jeśli nie możesz znaleźć błędu, kliknij pozycję Formuły, kliknij strzałkę obok przycisku Sprawdzanie błędów, wskaż polecenie Odwołania cykliczne, a następnie kliknij pierwszą komórkę z listy w podmenu.

  Polecenie Odwołania cykliczne

 2. Sprawdź formułę w komórce. Jeśli nie możesz ustalić, czy dana komórka jest przyczyną odwołania cyklicznego, kliknij następną komórkę w podmenu Odwołania cykliczne.

 3. Kontynuuj sprawdzanie i usuwaj odwołania cykliczne w skoroszycie, powtarzając kroki od 1 do 3 (dowolne lub wszystkie) do chwili, gdy z paska stanu zniknie tekst „Odwołania cykliczne”.

Porady    

 • Na pasku stanu jest wyświetlany tekst Odwołania cykliczne i adres komórki jednego odwołania tego typu.

  Ostrzeżenie o odwołaniu cyklicznym na pasku stanu programu Excel

  Jeśli odwołania cykliczne występują w innych arkuszach, ale nie w aktywnym arkuszu, na pasku stanu jest wyświetlany tylko tekst „Odwołania cykliczne”, ale bez adresów komórek.

 • Klikając dwukrotnie strzałki śledzące, możesz przechodzić między komórkami w ramach odwołania cyklicznego. Strzałki śledzące wskazują komórki, które wpływają na wartość obecnie zaznaczonej komórki. Aby wyświetlić strzałki śledzące, kliknij pozycję Śledź poprzedniki lub Śledź zależności na karcie Formuły.

  Śledzenie poprzedników

Początek strony

Co jeszcze chcesz zrobić?

Informacje o komunikacie ostrzegawczym dotyczącym odwołania cyklicznego

Informacje o obliczeniach iteracyjnych

Informacje o komunikacie ostrzegawczym dotyczącym odwołania cyklicznego

Kiedy program Excel po raz pierwszy znajduje odwołanie cykliczne, wyświetla komunikat ostrzegawczy. Wówczas możesz kliknąć przycisk Pomoc, aby uzyskać informacje na temat odwołań cyklicznych, kliknąć przycisk OK albo po prostu zamknąć okno komunikatu.

Komunikat ostrzegawczy o odwołaniu cyklicznym

Gdy zamkniesz komunikat, w programie Excel zostanie wyświetlona wartość zero lub ostatnia obliczona w komórce wartość. Zastanawiasz się teraz pewnie: „Zaraz, ostatnia obliczona wartość?”. Tak. W niektórych przypadkach formuła może działać poprawnie, zanim podejmie próbę obliczenia samej siebie. Na przykład formuła korzystająca z funkcji JEŻELI może działać poprawnie do momentu wprowadzenia przez użytkownika argumentu (fragmentu danych wymaganych w formule), który powoduje obliczanie przez formułę samej siebie. W takim przypadku w programie Excel zostanie zachowana wartość z ostatniego udanego obliczenia.

Jeśli podejrzewasz, że odwołanie cykliczne występuje w komórce, w której nie jest wyświetlana wartość zero, wypróbuj takie rozwiązanie:

 • Kliknij formułę na pasku formuły, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Ważne    W wielu przypadkach po utworzeniu przez Ciebie kolejnych formuł zawierających odwołania cykliczne program Excel nie wyświetli ponownie komunikatu ostrzegawczego. Na poniższej liście przedstawiono niektóre (ale nie wszystkie) sytuacje, w których komunikat ostrzegawczy zostanie wyświetlony:

 • Utworzenie pierwszego wystąpienia odwołania cyklicznego w dowolnym otwartym skoroszycie

 • Usunięcie wszystkich odwołań cyklicznych we wszystkich otwartych skoroszytach i utworzenie nowego odwołania cyklicznego

 • Zamknięcie wszystkich skoroszytów, utworzenie nowego skoroszytu i wprowadzenie formuły zawierającej odwołanie cykliczne

 • Otwarcie skoroszytu zawierającego odwołanie cykliczne

 • Otwarcie skoroszytu i utworzenie odwołania cyklicznego, gdy nie są otwarte żadne skoroszyty

Początek strony

Informacje o obliczeniach iteracyjnych

Czasami zastosowanie odwołań cyklicznych może być przydatne, ponieważ umożliwiają obliczenia iteracyjne funkcji — ponowne obliczanie wartości, powtarzane do momentu spełnienia określonego warunku numerycznego. Może to spowolnić działanie komputera, więc obliczenia iteracyjne w programie Excel są zwykle wyłączone.

Jeśli nie orientujesz się w obliczeniach iteracyjnych, prawdopodobnie nie zechcesz zachowywać żadnych odwołań cyklicznych. Jeśli takie obliczenia są Ci znane, możesz włączyć ich obsługę, ale trzeba określić liczbę ponownych obliczeń formuły. Jeśli obliczenia iteracyjne zostaną włączone bez zmiany wartości maksymalnej liczby iteracji lub maksymalnej zmiany, program Excel zatrzyma obliczenia po 100 iteracjach albo wtedy, gdy wszystkie wartości w odwołaniu cyklicznym zmienią się o mniej niż 0,001 między iteracjami — w zależności od tego, co wystąpi najpierw. Możesz jednak sterować maksymalną liczbą iteracji oraz wartością akceptowalnej zmiany.

 1. Kliknij pozycję Plik > Opcje>Formuły.

 2. W sekcji Opcje obliczania zaznacz pole wyboru Włącz obliczanie iteracyjne.

 3. Aby ustawić maksymalną liczbę ponownych obliczeń wykonywanych przez program Microsoft Excel, wpisz liczbę iteracji w polu Maksymalna liczba iteracji. Im większa liczba iteracji, tym więcej czasu program Excel potrzebuje na wykonanie obliczeń dla arkusza.

 4. W polu Maksymalna zmiana wpisz najniższą wartość wymaganą do kontynuowania iteracji. Im mniejsza jest podana liczba, tym dokładniejsze są wyniki i tym więcej czasu potrzebuje program Excel na wykonanie obliczeń w arkuszu.

Obliczenia iteracyjne mogą mieć trzy wyniki:

 • Zbieżność rozwiązania, czyli znalezienie stabilnego wyniku końcowego. To najlepszy przypadek.

 • Rozbieżność rozwiązania, czyli różnica między obecnym a poprzednim wynikiem rośnie z iteracji na iterację.

 • Rozwiązanie przyjmuje na zmianę dwie wartości. Na przykład wynik pierwszej iteracji to 1, wynik drugiej to 10, wynik kolejnej to 1 i tak dalej.

Początek strony

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×