Usuwanie listy zadań programu SharePoint z aplikacji Project Web App

Usuwanie listy zadań programu SharePoint z aplikacji Project Web App

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli nie chcesz już uwzględniać określonej listy zadań programu SharePoint w aplikacji Project Web App, administrator aplikacji Project Web App może usunąć połączenie z listą bez usuwania samej listy ani witryny zawierającej tę listę z programu SharePoint.

Uwaga :  Jeśli połączono listę zadań programu SharePoint z aplikacją Project Web App, a następnie przekształcono tę połączoną listę w projekt w przedsiębiorstwie zgodnie z procedurą opisaną w temacie Przekształcanie listy zadań programu SharePoint w projekt w przedsiębiorstwie, to usunięcie tego projektu spowoduje, że lista zadań programu SharePoint pozostanie w witrynie programu SharePoint i będzie dostępna do edycji. Połączenie z witryną nie będzie już wyświetlane jako projekt w Centrum projektów aplikacji Project Web App.

Aby usunąć połączenie z listą zadań programu SharePoint w aplikacji Project Web App:

  1. W aplikacji Project Web App kliknij pozycję Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Ustawienia programu PWA.

  2. Na stronie Ustawienia programu PWA w sekcji Zasady operacyjne kliknij pozycję Połączone witryny programu SharePoint.

  3. Na stronie Połączone witryny programu SharePoint kliknij nagłówek wiersza projektu, aby go zaznaczyć, a następnie kliknij pozycję Edytuj adres witryny.

  4. W oknie Edytowanie adresu witryny wybierz pozycję Odłącz witrynę programu SharePoint od projektu, a następnie kliknij przycisk OK.

  5. Kliknij przycisk OK w wyświetlonym oknie dialogowym, aby potwierdzić, że chcesz usunąć łącze do wybranego projektu.

Połączenie z listą zadań programu SharePoint zostanie usunięte i nie będzie ona już wyświetlana jako projekt w aplikacji Project Web App. Jednak ta lista zadań będzie nadal dostępna do wyświetlania i edytowania w programie SharePoint.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×