Usuwanie kolumny na liście lub w bibliotece programu SharePoint

Usuwanie kolumny na liście lub w bibliotece programu SharePoint

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

kolumny SharePoint ułatwiają grupowanie, kategoryzowanie i śledzenie informacji, takich jak nazwa działu lub numer projektu. Istnieją kolumny dla witryn, tak jak istnieją kolumny dla list i bibliotek. Kolumnę witryny można dodać do listy lub biblioteki. Jeśli nie korzystasz już z listy, biblioteki lub kolumny witryny, możesz ją usunąć.

Aby utworzyć kolumnę strony lub witryny, zobacz Tworzenie kolumny na liście lub w bibliotece programu SharePoint.

Aby usunąć kolumnę dla listy lub biblioteki, musisz mieć co najmniej projektantów SharePoint uprawnienia grupy dla tej witryny.

Zaktualizowano 5 października 2018 r.

Usuwanie kolumny z listy lub biblioteki SharePoint online

 1. W Ikona uruchamiania aplikacji Office 365 uruchamianie aplikacji kliknij pozycję SharePoint, Znajdź witrynę i przejdź do niej, a następnie otwórz listę lub bibliotekę. Jeśli lista lub biblioteka SharePoint nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę na stronie lub na pasku Szybkie uruchamianie.

  Jeśli nazwa listy lub biblioteki nie jest wyświetlana na stronie, kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia w usłudze SharePoint Online , kliknij pozycję zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę listy lub biblioteki.

  Menu Ustawienia z wyróżnioną pozycją zawartość witryny
 2. Kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 , a następnie kliknij pozycję Ustawienia listy lub Ustawienia biblioteki.

  Menu Ustawienia z wyróżnioną pozycją ustawienia listy
 3. Na stronie Ustawienia listy lub Ustawienia biblioteki w sekcji Kolumny kliknij nazwę kolumny, którą chcesz usunąć.

  Sekcja kolumny lista w ustawieniach listy
 4. Przewiń do dołu strony edytowanie kolumny, a następnie kliknij pozycję Usuń.

  Przycisk Usuń kolumny witryny

  Uwaga:  Listy i biblioteki zawierają wymagane kolumny, których nie można usunąć, takie jak tytuł lub Nazwa. Jeśli nie można usunąć kolumny, przycisk Usuń jest niedostępny. Jeśli nie możesz usunąć kolumny, ale nie chcesz, aby ta kolumna była wyświetlana w widoku, możesz ją ukryć w widoku.

 5. Po wyświetleniu monitu kliknij przycisk OK , aby zapisać.

  Usuwanie pola potwierdzenia kliknij przycisk OK, aby usunąć
 6. Aby powrócić do listy lub biblioteki, kliknij nazwę na pasku Szybkie uruchamianie lub w ścieżce u góry strony Ustawienia.

Usuwanie kolumny witryny z SharePoint online

Kolumna witryny jest kolumną udostępnioną i nie jest tworzona oddzielnie dla każdej listy. Aby usunąć kolumnę witryny, musisz usunąć wszystkie odwołania do kolumny. Dotyczy to również korzystania z list i bibliotek dokumentów. Opróżnij kosz programu SharePoint , aby upewnić się, że nie odwołuje się do elementu, który został usunięty. Niektóre kolumny nie mogą być usuwane. Jeśli nie można usunąć kolumny, można ją ukryć.

 1. Kliknij pozycję Ustawienia  Przycisk Ustawienia w usłudze SharePoint Online , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny. Jeśli nie widzisz ustawień witryny, kliknij pozycję Informacje o witrynie , a następnie kliknij pozycję Wyświetl wszystkie ustawienia witryny. Niektóre strony mogą wymagać wybrania zawartości witryny, a następnie ustawień witryny.

 2. W obszarze Galerie projektanta stron sieci Webkliknij pozycję kolumny witryny.

  Opcja kolumny witryny na stronie Ustawienia witryny
 3. Przewiń do kolumny witryny, którą chcesz usunąć, i kliknij jej nazwę.

  Znajdowanie kolumny witryny i kliknięcie jej nazwy
 4. Kliknij pozycję Usuń w prawym dolnym rogu strony.

  Przycisk Usuń kolumny witryny
 5. Jeśli masz pewność, że chcesz trwale usunąć kolumnę, kliknij przycisk OK .

  Potwierdź usunięcie, klikając przycisk OK.

  Jeśli zostanie wyświetlony komunikat z informacją o usunięciu wszystkich odwołań, może on nadal się odwoływać lub nie można go usunąć.

  Komunikat o błędzie, gdy nie można usunąć kolumny

Początek strony

Usuwanie kolumny z listy lub biblioteki SharePoint 2016 lub 2013

Ważne:  Ta procedura powoduje usunięcie kolumny i wszystkich zawartych w niej danych. Po usunięciu kolumny nie można przywrócić jej z kosza.

 1. Jeśli lista lub biblioteka SharePoint nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę na stronie lub na pasku Szybkie uruchamianie.

  Jeśli nazwa listy lub biblioteki nie jest wyświetlana na stronie, kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 , kliknij pozycję zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę listy lub biblioteki.

 2. Na wstążce kliknij kartę Lista lub Biblioteka. Nazwa karty może się zmieniać w zależności od typu listy lub biblioteki. Na przykład, jeśli lista jest typu kalendarz, nazwą karty będzie Kalendarz.

  Karta Biblioteka i przeglądanie na Wstążce
 3. W grupie Ustawienia kliknij pozycję Ustawienia listy lub Ustawienia biblioteki.

  Przyciski ustawień biblioteki programu SharePoint na Wstążce
 4. Na stronie Ustawienia listy lub Ustawienia biblioteki w sekcji Kolumny kliknij nazwę kolumny, którą chcesz usunąć.

 5. Przewiń stronę Zmiana kolumny do dołu, a następnie kliknij przycisk Usuń.

  Przycisk Usuń kolumny witryny

  Uwaga:  Listy i biblioteki zawierają wymagane kolumny, których nie można usunąć, takie jak tytuł lub Nazwa. Jeśli nie można usunąć kolumny, przycisk Usuń jest niedostępny. Jeśli nie możesz usunąć kolumny, ale nie chcesz, aby ta kolumna była wyświetlana w widoku, możesz ją ukryć w widoku.

 6. Po wyświetleniu monitu kliknij przycisk OK , aby zapisać.

  Usuwanie pola potwierdzenia kliknij przycisk OK, aby usunąć
 7. Aby powrócić do listy lub biblioteki, kliknij nazwę na pasku Szybkie uruchamianie lub w ścieżce u góry strony Ustawienia.

Usuwanie kolumny witryny z SharePoint 2016 lub 2013

Aby usunąć kolumnę witryny, musisz usunąć wszystkie odwołania do kolumny. Dotyczy to również korzystania z list i bibliotek dokumentów. Opróżnij kosz programu SharePoint , aby upewnić się, że nie odwołuje się do elementu, który został usunięty. Niektóre kolumny nie mogą być usuwane. Jeśli nie można usunąć kolumny, można ją ukryć.

 1. Kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

 2. W obszarze Galerie projektanta stron sieci Webkliknij pozycję kolumny witryny.

  Opcja kolumny witryny na stronie Ustawienia witryny
 3. Przewiń do kolumny witryny, którą chcesz usunąć, i kliknij jej nazwę.

  Znajdowanie kolumny witryny i kliknięcie jej nazwy
 4. Kliknij pozycję Usuń w prawym dolnym rogu strony.

  Przycisk Usuń kolumny witryny
 5. Jeśli masz pewność, że chcesz trwale usunąć kolumnę, kliknij przycisk OK .

  Potwierdź usunięcie, klikając przycisk OK.

  Jeśli zostanie wyświetlony komunikat z informacją o usunięciu wszystkich odwołań, może on nadal się odwoływać lub nie można go usunąć.

  Komunikat o błędzie, gdy nie można usunąć kolumny

Początek strony

Usuwanie kolumny z listy lub biblioteki programu SharePoint 2010

Ważne:  Ta procedura powoduje usunięcie kolumny i wszystkich zawartych w niej danych. Nie można przywrócić kolumny z Kosza.

 1. Jeśli lista lub biblioteka SharePoint nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie.

  Jeśli nazwa listy lub biblioteki nie jest wyświetlana, kliknij pozycję Akcje witryny Obraz przycisku , kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę listy lub biblioteki.

  Wyświetlanie całej zawartości witryny w menu Akcje witryny
 2. Na wstążce kliknij kartę Lista lub Biblioteka. Nazwa karty może się zmieniać w zależności od typu listy lub biblioteki. Na przykład, jeśli lista jest typu kalendarz, nazwą karty będzie Kalendarz.

 3. W grupie Ustawienia kliknij pozycję Ustawienia listy lub Ustawienia biblioteki.

  Ustawienia listy

 4. Na stronie Ustawienia listy lub Ustawienia biblioteki w sekcji Kolumny kliknij nazwę kolumny, którą chcesz usunąć.

  Sekcja Kolumny ustawień listy

 5. Przewiń stronę Zmiana kolumny do dołu, a następnie kliknij przycisk Usuń.

  Przycisk Usuń kolumnę u dołu strony

  Uwaga:  Listy i biblioteki zawierają kolumny wymagane, których nie można usunąć, na przykład kolumny Tytuł i Nazwa. Jeśli kolumny nie można usunąć, przycisk Usuń nie jest dostępny. Jeśli kolumna, której nie można usunąć, nie powinna być wyświetlana w widoku, można ją usunąć z widoku.

 6. Po wyświetleniu monitu kliknij przycisk OK.

Początek strony

Usuwanie kolumny witryny z SharePoint 2010

Aby usunąć kolumnę witryny, musisz usunąć wszystkie odwołania do kolumny. Dotyczy to również korzystania z list i bibliotek dokumentów. Opróżnij kosz programu SharePoint , aby upewnić się, że nie odwołuje się do elementu, który został usunięty. Niektóre kolumny nie mogą być usuwane. Jeśli nie można usunąć kolumny, można ją ukryć.

 1. W menu Akcje witryny Obraz przycisku , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

  Ustawienia witryny w menu Akcje witryny
 2. W obszarze Galeriekliknij pozycję kolumny witryny.

 3. W obszarze kolumna witrynykliknij kolumnę, którą chcesz usunąć.

 4. Kliknij pozycję Usuń w prawym dolnym rogu strony.

  Przycisk Usuń kolumnę u dołu strony
 5. Jeśli masz pewność, że chcesz trwale usunąć kolumnę, kliknij przycisk OK .

  Potwierdź usunięcie, klikając przycisk OK.

  Jeśli zostanie wyświetlony komunikat z informacją o usunięciu wszystkich odwołań, może on nadal się odwoływać lub nie można go usunąć.

  Komunikat o błędzie, gdy nie można usunąć kolumny

Początek strony

Usuwanie kolumny z listy lub biblioteki programu SharePoint 2007

Ważne: Ta procedura powoduje usunięcie kolumny i wszystkich zawartych w niej danych.

 1. Jeśli lista lub biblioteka SharePoint nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie.

  Jeśli nazwa listy lub biblioteki nie jest wyświetlana, kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę listy lub biblioteki.

  1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

   • W menu Ustawienia Settings menu kliknij pozycję Ustawienia listy lub opcję Ustawienia.

   • W witrynie blogu w obszarze linki administratorakliknij pozycję Zarządzaj wpisami , aby wyświetlić listę wpisy. W menu Ustawienia kliknij polecenie Ustawienia listy.

 2. W obszarze kolumnykliknij nazwę kolumny, którą chcesz usunąć.

 3. Przewiń ekran w dół, a następnie kliknij pozycję Usuń.

  Przycisk Usuń kolumnę u dołu strony Ustawienia kolumny
 4. Gdy zostanie wyświetlony monit, kliknij przycisk OK, jeśli masz pewność, że chcesz usunąć kolumnę.

Uwaga: Listy i biblioteki zawierają niektóre wymagane kolumny, których nie można usunąć, na przykład kolumnę tytuł lub Nazwa . Jeśli kolumny nie można usunąć, przycisk Usuń nie jest dostępny. Jeśli nie możesz usunąć kolumny, ale nie chcesz, aby ta kolumna była wyświetlana w widoku, możesz ją ukryć. Linki do dodatkowych informacji na temat ukrywania kolumn można znaleźć w sekcji Zobacz też .

Początek strony

Usuwanie kolumny witryny z SharePoint 2007

Aby usunąć kolumnę witryny, musisz usunąć wszystkie odwołania do kolumny. Dotyczy to również korzystania z list i bibliotek dokumentów. Opróżnij kosz programu SharePoint , aby upewnić się, że nie odwołuje się do elementu, który został usunięty. Niektóre kolumny nie mogą być usuwane. Jeśli nie można usunąć kolumny, można ją ukryć.

 1. W menu Akcje witryny Obraz przycisku kliknij pozycję Ustawienia witryny , a następnie kliknij pozycję Modyfikuj wszystkie ustawienia witryny.

  Opcja Modyfikuj wszystkie ustawienia witryny w obszarze Ustawienia witryny

  Uwaga: W witrynie, w której menu Akcje witryny jest dostosowane, wskaż pozycję Ustawienia witryny, a następnie kliknij Ustawienia, które chcesz wyświetlić.

 2. W obszarze Galeriekliknij pozycję kolumny witryny.

 3. W obszarze kolumna witryny kliknij kolumnę, którą chcesz usunąć.

 4. Kliknij pozycję Usuń w prawym dolnym rogu strony.

  Przycisk Usuń kolumnę u dołu strony Ustawienia kolumny
 5. Jeśli masz pewność, że chcesz trwale usunąć kolumnę, kliknij przycisk OK .

  Potwierdź usunięcie, klikając przycisk OK.

  Jeśli zostanie wyświetlony komunikat z informacją o usunięciu wszystkich odwołań, może on nadal się odwoływać lub nie można go usunąć.

  Komunikat o błędzie, gdy nie można usunąć kolumny

Nie mogę usunąć utworzonej przeze mnie kolumny

Chociaż istnieją kolumny systemowe, których nie można usunąć, z prawidłowymi uprawnieniami, możesz usunąć utworzoną kolumnę, gdy nie ma już odwołań. Jednak jeśli znajdziesz kolumnę, którą chcesz usunąć, a jej usunięcie lub ukrycie na liście lub w bibliotece jest niemożliwa, być może jest ona uszkodzona. Ponieważ jest to rzadkie wystąpienie, obecnie nie można usunąć uszkodzonego pliku w programie SharePoint. W usłudze Social.MSDN.Microsoft.com zostały ogłoszone nieobsługiwane rozwiązania, które mogą działać po wykonaniu tej czynności przez sieć lub administratora SharePoint. PoProś administratora o pomoc.

Przesyłanie opinii

Czy ten artykuł był przydatny? Jeśli tak, poinformuj nas o tym, korzystając z kontrolek u dołu tej strony. Napisz, co było w nim niejasne lub czego brakowało. Jeśli otrzymasz tutaj dane z wyszukiwania, ale nie znasz potrzebnych informacji, powiadom nas, czego szukasz. Dołącz swoje wersje SharePoint, OS i Browser. Skorzystamy z Twojej opinii, aby dokładnie sprawdzić wszystkie kroki i zaktualizować ten artykuł.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×