Usuwanie kolumn (Power Query)

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Uwaga :  Dodatek Power Query w programie Excel 2016 ma nazwę Pobieranie i przekształcanie. Podane tutaj informacje dotyczą obu tych funkcji. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Pobieranie i przekształcanie w programie Excel 2016.

Jeśli zapytanie zawiera kolumny, które nie jest konieczne, można je usunąć z zapytania.

Usuwanie kolumn

Przy użyciu wstążki Edytora zapytań:

  1. Zaznacz kolumnę (lub kolumny, używając skrótów Ctrl+kliknięcie lub Shift+kliknięcie) do usunięcia.

  2. Na wstążce Edytor zapytań wybierz pozycję Usuń kolumny > Usuń kolumny lub odwrotność, czyli Usuń inne kolumny, aby usunąć wszystkie kolumny z wyjątkiem zaznaczonej kolumny.

    Usuwanie kolumn przy użyciu edytora zapytań

Przy użyciu menu kontekstowego Edytor zapytań

  1. Zaznacz kolumnę (lub kolumny, używając skrótów Ctrl+kliknięcie lub Shift+kliknięcie) do usunięcia.

  2. Kliknij prawym przyciskiem dowolne zaznaczone kolumny.

  3. Z menu kontekstowego wybierz pozycję Usuń, aby usunąć zaznaczone kolumny lub Usuń inne kolumny, aby usunąć wszystkie kolumny z wyjątkiem zaznaczonej kolumny.

    Menu kontekstowego edytora zapytań

Uwaga : Edytor zapytań jest wyświetlany tylko w przypadku ładowania, edytowania lub tworzenia nowego zapytania przy użyciu dodatku Power Query. W poniższym klipie wideo przedstawiono okno Edytora zapytań wyświetlane po edytowaniu zapytania z poziomu skoroszytu programu Excel. Aby wyświetlić Edytor zapytań bez ładowania lub edytowania istniejącego zapytania skoroszytu, w sekcji Pobieranie danych zewnętrznych na karcie wstążki dodatku Power Query wybierz pozycję Z innych źródeł > Puste zapytanie. Poniższy klip wideo przedstawia jeden sposób wyświetlania Edytora zapytań.

Jak wyświetlić Edytora zapytań w programie Excel

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×