Usuwanie kategorii oznaczonej kolorem

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli kategoria oznaczona kolorem nie jest już potrzebna, można ją usunąć z listy kategorii. Można też usunąć kategorię oznaczoną kolorem z wcześniej skategoryzowanych elementów.

Usunięcie kategorii oznaczonej kolorem z elementu dotyczy tylko tego elementu. W niektórych widokach można zaznaczyć wiele elementów jednocześnie i usunąć kategorię oznaczoną kolorem ze wszystkich zaznaczonych elementów.

Usuwanie kategorii oznaczonej kolorem z listy kategorii

Kategoria oznaczona kolorem usunięta z listy kategorii nie będzie już dostępna — nie będzie można jej przypisywać do elementów, chyba że zostanie ponownie utworzona. Usunięcie kategorii oznaczonej kolorem nie powoduje automatycznego usunięcia jej z uprzednio oznaczonych elementów, ale w razie potrzeby można usunąć kategorię ręcznie.

 1. W widoku Poczta na karcie Narzędzia główne w grupie Znaczniki kliknij pozycję Kategoryzuj.

 2. Kliknij polecenie Wszystkie kategorie.

  Polecenie Wszystkie kategorie w grupie Znaczniki

 3. Zaznacz kategorię oznaczoną kolorem, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Usuwanie kategorii oznaczonej kolorem z wiadomości, kontaktu, elementu kalendarza lub zadania

Kategorię oznaczoną kolorem można usunąć z elementu w widoku tabela, na przykład w Skrzynce odbiorczej, a także z poziomu otwartego elementu.

Usuwanie wszystkich kategorii oznaczonych kolorem z elementu w widoku tabeli

 • Kliknij odpowiedni element prawym przyciskiem myszy, wskaż polecenie Kategoryzuj, a następnie kliknij polecenie Wyczyść wszystkie kategorie.

Usuwanie określonych kategorii oznaczonych kolorem z elementu w widoku tabeli

 1. Kliknij element prawym przyciskiem myszy, wskaż polecenie Kategoryzuj, a następnie kliknij polecenie Wszystkie kategorie.

 2. Wyczyść pola wyboru przy kategoriach oznaczonych kolorami, które chcesz usunąć.

Usuwanie kategorii oznaczonej kolorem z otwartego elementu

 • W nagłówku wiadomości kliknij prawym przyciskiem myszy kategorię oznaczoną kolorem, a następnie kliknij Nazwa kategorii oznaczonej kolorem wyczyść.

  Porada : Aby usunąć wszystkie kategorie oznaczone kolorem przypisane do elementu, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolną kategorię oznaczoną kolorem, a następnie kliknąć polecenie Wyczyść wszystkie kategorie.

Uwaga : Aby usunąć kategorię oznaczoną kolorem z cyklicznego elementu kalendarza, otwórz serię, a nie pojedyncze wystąpienie elementu. Kategorie oznaczone kolorem są przypisywane do wszystkich elementów należących do serii.

Usuwanie kategorii oznaczonej kolorem z notatki

 • Kliknij notatkę prawym przyciskiem myszy, wskaż polecenie Kategoryzuj, a następnie kliknij polecenie Wyczyść wszystkie kategorie.

Usuwanie określonych kategorii oznaczonych kolorem z notatki w widoku ikon lub w widoku tabeli

 1. Kliknij notatkę prawym przyciskiem myszy, wskaż polecenie Kategoryzuj, a następnie kliknij polecenie Wszystkie kategorie.

 2. Wyczyść pola wyboru przy kategoriach oznaczonych kolorami, które chcesz usunąć.

Usuwanie wszystkich kategorii oznaczonych kolorem z otwartej notatki

 1. W otwartej notatce kliknij Obraz przycisku .

 2. Wskaż polecenie Kategoryzuj, a następnie kliknij polecenie Wyczyść wszystkie kategorie.

Usuwanie określonych kategorii oznaczonych kolorem z otwartej notatki

 1. W otwartej notatce kliknij przycisk notatki Obraz przycisku .

 2. Wskaż polecenie Kategoryzuj, kliknij polecenie Wszystkie kategorie, a następnie wyczyść pola wyboru przy kategoriach oznaczonych kolorem, które chcesz usunąć.

Usuwanie kategorii oznaczonej kolorem z listy kategorii

Kategoria oznaczona kolorem usunięta z listy kategorii nie będzie już dostępna — nie będzie można jej przypisywać do elementów, chyba że zostanie ponownie utworzona. Usunięcie kategorii oznaczonej kolorem nie powoduje automatycznego usunięcia jej z uprzednio oznaczonych elementów, ale w razie potrzeby można usunąć kategorię ręcznie.

 1. Na pasku narzędzi kliknij pozycję Kategoryzuj Obraz przycisku .

 2. Kliknij polecenie Wszystkie kategorie.

 3. Zaznacz kategorię oznaczoną kolorem, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Usuwanie kategorii oznaczonej kolorem z wiadomości, kontaktu, elementu kalendarza lub zadania

Kategorię oznaczoną kolorem można usunąć z elementu w widoku tabela, na przykład w Skrzynce odbiorczej, a także z poziomu otwartego elementu.

Usuwanie wszystkich kategorii oznaczonych kolorem z elementu w widoku tabeli

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy element, który chcesz, w menu skrótów kliknij polecenie Kategoryzuj, a następnie kliknij polecenie Wyczyść wszystkie kategorie.

Usuwanie określonych kategorii oznaczonych kolorem z elementu w widoku tabeli

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy element, w menu skrótów kliknij polecenie Kategoryzuj, a następnie kliknij polecenie Wszystkie kategorie.

 2. Wyczyść pola wyboru przy kategoriach oznaczonych kolorami, które chcesz usunąć.

Usuwanie kategorii oznaczonej kolorem z otwartego elementu

 • W nagłówku wiadomości kliknij prawym przyciskiem myszy kategorię oznaczoną kolorem, a następnie kliknij Nazwa kategorii oznaczonej kolorem wyczyść.

  Porada : Aby usunąć wszystkie kategorie oznaczone kolorem przypisane do elementu, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolną kategorię oznaczoną kolorem, a następnie kliknąć polecenie Wyczyść wszystkie kategorie.

  Uwagi : 

  • Po usunięciu kategorii oznaczonej kolorem z elementu cyklicznego kalendarza, musisz otworzyć serię, a nie jednego wystąpienia elementu. Kategorie oznaczone kolorem są przypisywane do wszystkich elementów należących do serii.

  • Na pasku zadań do wykonania jest zawsze wyświetlany w widoku tabeli. Kategorię oznaczoną kolorem można usunąć z zadania lub innego elementu na pasku zadań do wykonania w taki sam sposób jak w innych widokach tabel.

Usuwanie kategorii oznaczonej kolorem z notatki

 • Kliknij notatkę prawym przyciskiem myszy, w menu skrótów kliknij polecenie Kategoryzuj, a następnie kliknij polecenie Wyczyść wszystkie kategorie.

Usuwanie określonych kategorii oznaczonych kolorem z notatki w widoku ikon lub w widoku tabeli

 • Kliknij notatkę prawym przyciskiem myszy, w menu skrótów kliknij polecenie Kategoryzuj, a następnie kliknij polecenie Wszystkie kategorie.

 • Wyczyść pola wyboru przy kategoriach oznaczonych kolorami, które chcesz usunąć.

Usuwanie wszystkich kategorii oznaczonych kolorem z otwartej notatki

 1. W otwartej notatce kliknij przycisk notatki Obraz przycisku .

 2. Kliknij pozycję Kategoryzuj, a następnie kliknij polecenie Wyczyść wszystkie kategorie.

Usuwanie określonych kategorii oznaczonych kolorem z otwartej notatki

 1. W otwartej notatce kliknij przycisk notatki Obraz przycisku .

 2. Kliknij pozycję Kategoryzuj, kliknij polecenie Wszystkie kategorie, a następnie wyczyść pola wyboru dla kategorii oznaczonych kolorem, które chcesz usunąć.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×