Usuwanie kalendarza

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Każdy kalendarz utworzony w programie Outlook można usunąć. Jedynym wyjątkiem jest podstawowy kalendarz programu Outlook, który jest używany do śledzenia wysyłanych i akceptowanych wezwań na spotkania oraz planowanych terminów i zdarzeń. Dodatkowe otwierane kalendarze, takie jak kalendarz udostępniony, zespołowy lub kalendarz programu SharePoint można usuwać z okienko folderów i Kalendarza.

 1. W Kalendarzu w okienku folderów kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę kalendarza, który chcesz usunąć.

 2. Kliknij pozycję Usuń kalendarz.

 3. Aby potwierdzić usunięcie, kliknij przycisk Tak.

Nie możesz usunąć kalendarza?

Usuwanie wszystkich elementów kalendarza podstawowego

Usuwanie kalendarza udostępnionego, zespołowego i kalendarza programu SharePoint

Nie możesz usunąć kalendarza?

Czy polecenie Usuń jest wyszarzone w taki sposób? To oznacza, że nie można usunąć tego kalendarza.

Polecenie jest wyszarzone

Czy jest to podstawowy kalendarz programu Outlook? Jeśli tak, jest to właśnie powód, dla którego nie można go usunąć. Jeśli masz otwarty inny kalendarz, możesz go zamknąć lub ukryć kalendarz podstawowy. Nie zostanie on usunięty, ale przestanie być widoczny. Jeśli chcesz usunąć wszystkie elementy z kalendarza podstawowego, zobacz następną sekcję: Usuwanie wszystkich elementów kalendarza podstawowego.

Usuwanie wszystkich elementów kalendarza podstawowego

Chociaż nie można usunąć podstawowego kalendarza programu Outlook, można usunąć wszystkie elementy znajdujące się w tym kalendarzu.

Ostrzeżenie : Następujące kroki spowodują usunięcie wszystkich elementów kalendarza wraz z dodanymi automatycznie dniami wolnymi. Zobacz Dodawanie dni wolnych do kalendarza, aby ponownie udostępnić domyślne dni wolne programu Outlook, które zostały usunięte. Wszystkie inne elementy kalendarza zostaną trwale usunięte.

 1. W Kalendarzu kliknij pozycję Widok.

 2. W grupie Bieżący widok kliknij pozycję Zmień widok, a następnie pozycję Lista.

 3. Kliknij element na liście, a następnie naciśnij klawisze Ctrl+A, aby zaznaczyć wszystkie elementy na liście.

 4. Naciśnij klawisz DELETE.

Usuwanie kalendarza udostępnionego, zespołowego i kalendarza programu SharePoint

Po otwarciu tych kalendarzy w programie Outlook są one dodawane do okienko folderów w kalendarzu. Umożliwia to szybkie przeglądanie kalendarza za pomocą jednego kliknięcia.

Aby usunąć kalendarz udostępniony, zespołowy i kalendarz programu SharePoint:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kalendarz, a następnie kliknij polecenie Usuń grupę lub Usuń kalendarz.

  Program Outlook zapyta o potwierdzenie chęci usunięcia grupy lub kalendarza i przeniesienia jego zawartość do folderu Elementy usunięte.

 2. Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić usunięcie.

  Kalendarz zostanie usunięty z okienko folderów i nie będzie widoczny w kalendarzu. Ponieważ była wyświetlana kopia, tylko ona zostanie usunięta, a kalendarz źródłowy pozostanie nienaruszony.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×