Usuwanie informacji mapy XML ze skoroszytu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Uwaga dotycząca zabezpieczeń : Mapa XML i informacje o jej źródle danych są zapisywane razem ze skoroszytem, a nie razem z określonym arkuszem. Złośliwy użytkownik mógłby podejrzeć te potencjalnie poufne informacje, używając makra w języku VBA. Jeśli ponadto skoroszyt zostanie zapisany jako plik w otwartym formacie XML programu Excel z obsługą makr, te informacje mapy będzie można wyświetlić w Notatniku firmy Microsoft lub w innym programie do edycji tekstu.

Co chcesz zrobić?

Usuwanie definicji źródła danych mapy XML ze skoroszytu

Usuwanie mapy XML ze skoroszytu

Usuwanie definicji źródła danych mapy XML ze skoroszytu

Aby w dalszym ciągu używać informacji mapy, ale usunąć potencjalnie poufne informacje o źródle danych, można ze skoroszytu usunąć definicję źródła danych schematu XML. Dane XML będzie można nadal eksportować.

Ta procedura spowoduje trwałe usunięcie definicji bieżącego źródła danych z mapy XML.

 1. Kliknij zamapowaną komórkę, aby zaznaczyć odpowiednią mapę XML.

 2. Jeśli karta Deweloper nie jest dostępna, wykonaj następujące czynności, aby ją wyświetlić:

  1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.

  2. W kategorii Popularne w obszarze Najczęściej używane opcje w pracy z programem Excel zaznacz pole wyboru Pokaż kartę Deweloper na Wstążce, a następnie kliknij przycisk OK.

   Uwaga : Wstążka to element udostępniany przez interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent.

 3. Na karcie Deweloper w grupie XML kliknij przycisk Właściwości mapy.

  Grupa XML na Wstążce

 4. W oknie dialogowym Właściwości mapy XML w obszarze Źródło danych wyczyść pole wyboru Zapisz definicję źródła danych w skoroszycie.

  Domyślnie ta opcja jest zaznaczona. Wyczyszczenie tej opcji nie powoduje usunięcia żadnych danych z arkusza.

Ważne : Definicja źródła danych zawiera informacje o połączeniu dotyczące zaimportowanych danych XML. Usunięcie tych informacji zapobiegnie ich wyświetlaniu przez inne osoby, ale eksportowanie zamapowanych danych do pliku XML będzie w dalszym ciągu możliwe. Po ponownym zaimportowaniu pliku danych XML definicja źródła danych zostanie ponownie zapisana razem z plikiem.

Początek strony

Usuwanie mapy XML ze skoroszytu

W przypadku usunięcia arkusza przed usunięciem mapy XML jej informacje (dotyczące źródeł danych i ewentualne inne poufne informacje) w dalszym ciągu będą zapisane w skoroszycie. Jeśli skoroszyt jest aktualizowany w celu usunięcia poufnych informacji, przed usunięciem arkusza należy usunąć mapę XML, aby informacje mapy zostały zupełnie usunięte ze skoroszytu.

 1. Jeśli karta Deweloper nie jest dostępna, wykonaj następujące czynności, aby ją wyświetlić:

  1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.

  2. W kategorii Popularne w obszarze Najczęściej używane opcje w pracy z programem Excel zaznacz pole wyboru Pokaż kartę Deweloper na Wstążce, a następnie kliknij przycisk OK.

 2. Na karcie Deweloper w grupie XML kliknij przycisk Źródło.

  Grupa XML na Wstążce

 3. W okienku zadań Źródło XML kliknij przycisk Mapy XML.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Mapy XML.

 4. Zaznacz mapę XML, którą chcesz usunąć.

 5. Kliknij przycisk Usuń, a następnie przycisk OK.

Uwaga : Usunięcie mapy XML powoduje usunięcie tylko niej samej. Żadne dane, na które mapa XML jest w danej chwili zamapowana, nie są usuwane.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×