Usuwanie folderu z listy programu SharePoint

Usuwanie folderu z listy programu SharePoint

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Foldery na listach SharePoint to skuteczny sposób grupowania i zarządzanie zawartości, na przykład grupowanie zapasów lub pracowników działu. Jeśli folder jest już potrzebna, możesz go usunąć z listy SharePoint.

Zaktualizowana w 25 stycznia 2017 dzięki klientów opinii.

Uwaga : Te kroki dotyczą zostały zmodyfikowane wersji SharePoint. Jeśli z administratorem lub firmy została dostosowana aplikacji, nie widać tych opcji.

Usuwanie folderu na liście SharePoint Online

Ważne : Po usunięciu folderu usuwa folder i wszystkie pliki i foldery, które zawiera. Rozważ przeniesienie lub archiwizowanie zawartości folderu, zanim zostanie usunięta. Użytkownik lub administrator może mieć możliwość odzyskiwanie folder i jego zawartość z Kosza.

 1. W SharePoint Online Otwórz listę i umieść wskaźnik myszy nad folder, który chcesz usunąć, a następnie kliknij znacznik wyboru.

  Uwaga : Czy ekranu wygląda inaczej niż to i używasz SharePoint Online ? Administrator może być SharePoint środowisko klasyczny Ustaw w bibliotece dokumentów. Jeśli tak, zobacz Usuwanie folderu na liście obsługi klasycznego programu SharePoint.

  Dokument jest wyróżniona kursor znajduje się nad polem wyboru

  Aby usunąć wiele folderów, powtórz ten krok. Możesz usunąć dowolną liczbę przedmiotów.

 2. Na pasku Górnym łączy, kliknij przycisk Usuń.

  Usuwanie ikony i łączy na górnym pasku łączy wyróżniony
 3. W oknie dialogowym Usuwanie kliknij pozycję Usuń, aby usunąć folder.

  Okno potwierdzenia usunięcia elementu z wyróżnioną pozycją Usuń
 4. Pojawi się okno stanu są wyświetlane w górnym początek listy informujący o tym, że element został usunięty.

  Usuwanie wiersza stanu u góry ekranu

Usuwanie folderu na liście klasyczny środowisko SharePoint

Ważne : Po usunięciu folderu usuwa folder i wszystkie pliki i foldery, które zawiera. Rozważ przeniesienie lub archiwizowanie zawartości folderu, zanim zostanie usunięta. Użytkownik lub administrator może mieć możliwość odzyskiwanie folder i jego zawartość z Kosza.

W trybie klasycznym SharePoint istnieje bez paska Łączy do góry.

 1. Otwórz listę SharePoint, w której chcesz usunąć foldery.

 2. Zaznacz jeden lub więcej folderów, które chcesz usunąć, zatrzymując wskaźnik na folder, a następnie klikając pole wyboru.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę folderu, a następnie kliknij polecenie Usuń.

  Usuń element menu w menu elipsa
 4. W oknie dialogowym Usuwanie potwierdzenia kliknij przycisk OK.

  Usuwanie elementu okno dialogowe potwierdzenia z wyróżnioną pozycją Usuń

Usuwanie folderu na liście SharePoint 2016 lub SharePoint 2013

Ważne : Po usunięciu folderu usuwa folder i wszystkie pliki i foldery, które zawiera. Rozważ przeniesienie lub archiwizowanie zawartości folderu, zanim zostanie usunięta. Użytkownik lub administrator może mieć możliwość odzyskiwanie folder i jego zawartość z Kosza.

 1. Przejdź do witryny SharePoint zawierającej listę, dla której chcesz usunąć folder.

 2. Kliknij nazwę listy na pasku Szybkie uruchamianie lub kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 , kliknij polecenie zawartość witryny, a następnie odszukaj i kliknij nazwę listy.

  Uwaga : Projektanci mogą znacznie modyfikować wygląd witryny oraz sposób poruszania się po niej. W razie trudności z odnalezieniem danej pozycji, takiej jak polecenie, przycisk lub łącze, należy skontaktować się z administratorem.

 3. Kliknij wielokropek (...) w wierszu, który chcesz usunąć, a następnie kliknij polecenie Usuń lub Usuń element. Jeśli nie widzisz, usuń lub Usuń element, kliknij wielokropek (...) w oknie dialogowym, a następnie kliknij polecenie Usuń.

 4. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij przycisk Ok lub Usuń.

  Okno dialogowe potwierdzenia usunięcia listy OK wyróżnione

Usuwanie folderu na liście SharePoint 2010

Ważne : Po usunięciu folderu usuwa folder i wszystkie pliki i foldery, które zawiera. Rozważ przeniesienie lub archiwizowanie zawartości folderu, zanim zostanie usunięta. Użytkownik lub administrator może mieć możliwość odzyskiwanie folder i jego zawartość z Kosza.

 1. Przejdź do witryny zawierającej SharePoint bibliotekę lub listę, dla której chcesz usunąć folder.

 2. Kliknij nazwę biblioteki lub listy na pasku Szybkie uruchamianie lub kliknij Menu Akcje witryny, kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie w odpowiedniej sekcji list lub bibliotek, kliknij nazwę biblioteki lub listy.

  Uwaga : Projektanci mogą znacznie modyfikować wygląd witryny oraz sposób poruszania się po niej. W razie trudności z odnalezieniem danej pozycji, takiej jak polecenie, przycisk lub łącze, należy skontaktować się z administratorem.

 3. Zaznacz folder, który chcesz usunąć, zatrzymując wskaźnik na kolumnie wyboru, a następnie klikając pole wyboru.

 4. Na Wstążce w sekcji Narzędzia List na karcie elementy w grupie Zarządzanie kliknij pozycję Usuń element.

Usuwanie folderu na liście SharePoint 2007

Ważne : Po usunięciu folderu usuwa folder i wszystkie pliki i foldery, które zawiera. Rozważ przeniesienie lub archiwizowanie zawartości folderu, zanim zostanie usunięta. Użytkownik lub administrator może mieć możliwość odzyskiwanie folder i jego zawartość z Kosza.

 1. Jeśli na liście SharePoint nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie.

 2. Wskaż nazwę folderu, kliknij wyświetloną strzałkę, a następnie kliknij przycisk Usuń element.

Która wersja programu SharePoint jest używana?

Jeśli nie masz pewności, jaka wersja programu SharePoint masz, zobacz wersję programu SharePoint jest używana?.

Inne tematy odsetek

Tworzenie folderu w bibliotece dokumentów programu SharePoint

Tworzenie folderu na liście programu SharePoint

Tworzenie folderu w bibliotece dokumentów programu SharePoint

Zostaw komentarz

Ten artykuł jest przydatne? Czy istnieje, ma zawartości? Jeśli tak, napisz nam u dołu tej strony. Pozwól nam zapoznanie się z błędne lub Brak. Dołącz wersji SharePoint, systemu operacyjnego i przeglądarki. Użyjemy swoją opinię do dokładnie fakty, informacje dodawania i aktualizowania w tym artykule.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×