Usuwanie elementu z paska zadań do wykonania

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Po zakończeniu zadania lub w razie braku potrzeby kontynuowania działań w związku z elementem oflagowanym, takim jak wiadomość e-mail, można usunąć element z listy na pasku zadań do wykonania następującymi metodami:

 • Oznaczenie elementu jako wykonanego     Element jest usuwany z listy na pasku zadań do wykonania, ale pozostaje o nim informacja na dziennej liście zadań. Jest zachowywany znacznik wyboru wskazujący, że wykonano pewne akcje powiązane z danym elementem.

 • Czyszczenie flagi elementu     Wraz z usunięciem flagi są kasowane wszelkie ograniczenia czasowe przypisane do elementu. Element nie pojawia się już ani na liście paska zadań do wykonania, ani na dziennej liście zadań, choć jest przechowywany w oryginalnej lokalizacji. Wyczyszczenie flagi usuwa całą historię elementu dotyczącą statusu „do wykonania”.

  Uwagi : 

  • Nie można wyczyścić flagi zadania. Zadania można jedynie oznaczać jako ukończone lub usunięte.

  • Aby wyczyścić flagi kilku zaznaczonych elementów, należy skorzystać z opcji w menu skrótów Wyczyść flagę/Usuń zadanie. Spowoduje to wyczyszczenie flag wybranych elementów, takich jak wiadomości, oraz usunięcie zaznaczonych zadań.

 • Usuwanie elementu     Element jest usuwany z programu Microsoft Outlook. Usunięcie na przykład wiadomości e-mail z paska zadań do wykonania skutkuje jej usunięciem również ze skrzynki pocztowej programu Outlook.

Ważne : W wyniku zastosowania dwóch pierwszych metod są zachowywane rekordy elementów. Trzecia opcja (usunięcie elementu) powoduje natomiast całkowite usunięcie elementu z programu Outlook.

Usuwanie elementu z paska zadań do wykonania

 1. Na pasku zadań do wykonania kliknij prawym przyciskiem myszy dany element.

 2. Następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Aby oznaczyć element jako wykonany, wskaż polecenie Flaga monitująca w menu skrótów i kliknij polecenie Oznacz jako ukończone.

  • Aby wyczyścić flagę, wskaż polecenie Flaga monitująca w menu skrótów i kliknij polecenie Wyczyść flagę.

  • Ab usunąć element, kliknij polecenie Usuń w menu skrótów (menu Flaga monitująca nie służy do usuwania elementów).

   Porada : Po wyświetleniu kolumny Stan flagi kliknij prawym przyciskiem myszy flagę znajdującą się obok elementu. Zostanie otwarte menu skrótów Flaga monitująca. Jeśli flagi nie są wyświetlane obok elementów, dodaj brakującą kolumnę do listy zadań, korzystając z informacji zawartych w poniższej sekcji, lub kliknij lewym przyciskiem myszy pole w kolumnie Stan flagi, aby oznaczyć element jako wykonany.

Czy zmieniono wygląd lub działanie listy zadań do wykonania?

Jeśli nie widać niektórych opcji związanych z listą na pasku zadań do wykonania lub program zachowuje się inaczej w momencie wskazywania niektórych poleceń, prawdopodobnie ustawienia paska zadań do wykonania zostały zmienione względem domyślnych. Można zresetować te ustawienia.

Resetowanie ustawień domyślnych paska zadań do wykonania

 1. Kliknij nagłówek kolumny z listą zadań do wykonania, a następnie kliknij polecenie Niestandardowy.

 2. W oknie dialogowym Dostosowywanie widoku: Lista zadań do wykonania kliknij przycisk Resetuj widok bieżący.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×