Usuwanie danych projektów, zasobów i grafików

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Od czasu do czasu może zachodzić potrzeba zwiększenia ilości wolnego miejsca w bazie danych programu Microsoft Office Project Server 2007. W celu uzyskania wolnego miejsca można usunąć przestarzałe dane dotyczące projektów, zasobów, zadań i przydziałów, aktualizacji zadań, raportów o stanie i grafików.

  1. Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij pozycję Ustawienia serwera.

  2. Na stronie Ustawienia serwera kliknij opcję Usuń obiekty organizacji.

  3. W sekcji Co chcesz usunąć z programu Project Server? wybierz typ danych, które chcesz usunąć.

    Dane skojarzone z wybranym typem danych pojawią się w tabeli u dołu strony. Tabela nie pojawi się, jeśli zostanie wybrany typ danych Odpowiedzi na raporty o stanie lub Grafiki.

  4. Wybierz w tabeli element, który chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń.

  5. Jeśli wybrano Odpowiedzi raportów o stanie lub grafików w co chcesz usunąć z programu Project Server? sekcji, określ zakres dat dla tych dwóch rekordów przy użyciu selektorami dat kalendarz , a następnie kliknij polecenie Usuń.

Elementy, które zostały usunięte z bazy danych, można przywrócić. Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij przycisk Ustawienia serwera, a następnie kliknij opcję Administracyjne przywracanie. Nie można przywrócić żadnych zmian wprowadzonych w okresie od ostatniego wykonania kopii zapasowej elementu do momentu usunięcia tego elementu.

Dlaczego nie można wykonywać niektórych czynności w programie Project Web Access?

W zależności od ustawień uprawnień, których używasz do logowania się do programu Project Web Access nie można wyświetlić lub niektóre funkcje. Ponadto co widać na niektórych stronach mogą różnić się od dokumentacji, jeśli administrator serwera dostosowana Project Web Access i nie zostały dostosowane pomocy.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×