Usuwanie bazy danych w dodatku Business Contact Manager

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Podczas używania dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook dane biznesowe przechowywane są w bazie danych dodatku Business Contact Manager, która jest skojarzona z profil użytkownika programu Outlook. Konieczne jest posiadanie co najmniej jednej bazy danych, ale można ich mieć więcej. Jeżeli kojarzenie bazy danych z profilem roboczym zostanie wstrzymane, można ponownie skojarzyć bazę danych lub można ją skojarzyć z innym profilem. Jeżeli jednak baza danych zostanie usunięta, nie będzie już można jej przywrócić.

Ważne : Jeżeli zostanie usunięta jedyna baza danych skojarzona z profilem, nie będzie możliwe dalsze używanie dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook.

Usuwanie bazy danych z profilu bez jego usuwania

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Otwórz program Outlook, używając profilu skojarzonego z bazą danych dodatku Business Contact Manager.

  • Utwórz nowy profil i nową bazę danych dodatku Business Contact Manager, a następnie otwórz program Outlook, używając nowego profilu.

 2. W menu Plik kliknij polecenie Zarządzanie plikiem danych.

 3. W oknie dialogowym Pliki danych programu Outlook kliknij bazę danych, którą chcesz usunąć z tego profilu, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Usuwanie bazy danych

 1. W menu Business Contact Manager wskaż polecenie Narzędzia bazy danych, a następnie kliknij polecenie Zarządzaj bazą danych.

 2. W oknie dialogowym Zarządzanie bazą danych kliknij kartę Inne bazy danych.

 3. Kliknij nazwę bazy danych, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń bazę danych.

  Uwaga : Jeżeli na liście znajduje się tylko jedna baza danych, przycisk Usuń bazę danych nie będzie dostępny. Tylko właściciel bazy danych może usunąć tę bazę danych.

Uwagi : 

 • Jeżeli zostanie usunięta udostępniona baza danych, poprzednie zmiany, które zostały wprowadzone w zaporze oraz w protokołach sieciowych programu Microsoft SQL Server Native Client w momencie udostępniania bazy danych, będą wciąż obowiązywać. Aby przywrócić poprzednie ustawienia zapory oraz protokołów sieciowych programu Microsoft SQL Server Native Client, należy najpierw wstrzymać udostępnianie wszystkich baz danych, a następnie je usunąć.

 • To jest jedno z narzędzi wspomagających wydajną pracę bazy danych dodatku Business Contact Manager. Aby dostać się do tego ekranu, w menu Business Contact Manager wskaż polecenie Narzędzia bazy danych, a następnie kliknij polecenie Zarządzaj bazą danych.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×