Usuwanie błędów biblioteki dokumentów podczas używania programu OneNote razem z programem SharePoint

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Notesy programu OneNote są zazwyczaj przechowywane w bibliotekach dokumentów w programie SharePoint. Jeśli biblioteki programu SharePoint, którego używasz zawiera następujące właściwości włączony, może spowodować błąd synchronizacji w programie OneNote:

 • Wymagane zaewidencjonowanie/wyewidencjonowanie

 • Wersje pomocnicze

 • Wszelkie wymagane kolumny właściwości

Uwaga :  Do wyświetlania i zmiany niektórych tych właściwości mogą być wymagane uprawnienia administratora programu SharePoint. Jeśli nie możesz wprowadzić zmian, skontaktuj się z administratorem programu SharePoint w danej organizacji.

Wyłączanie wymaganego zaewidencjonowania/wyewidencjonowania w bibliotece dokumentów programu SharePoint

 1. Przejdź do biblioteki dokumentów w programie SharePoint.

 2. Na wstążce Narzędzia bibliotek wybierz pozycję Biblioteka > Ustawienia biblioteki > Ustawienia przechowywania wersji.

 3. Ustaw dla opcji Wymagaj wyewidencjonowania wartość Nie.

Wyłączanie wersji pomocniczych w bibliotece dokumentów programu SharePoint

 1. Przejdź do biblioteki dokumentów w programie SharePoint.

 2. Na wstążce Narzędzia bibliotek wybierz pozycję Biblioteka > Ustawienia biblioteki > Ustawienia przechowywania wersji.

 3. Ustaw dla opcji Historia wersji dokumentu wartość Nie przechowuj wersji

Wyłączanie funkcji Wymagane właściwości w bibliotece dokumentów programu SharePoint

 1. Przejdź do biblioteki dokumentów w programie SharePoint.

 2. Na wstążce Narzędzia bibliotek wybierz pozycję Biblioteka > Ustawienia biblioteki.

 3. W tabeli Kolumny sprawdź, czy niektóre elementy mają zaznaczone pole wyboru w kolumnie Wymagane.

 4. Kliknij dowolny element oznaczony jako wymagany, a następnie ustaw dla opcji Wymagaj, aby ta kolumna zawierała informacje wartość Nie.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×