Usuwanie śledzonych zmian i komentarzy z dokumentu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Dotyczy

Microsoft Office Word 2003
Microsoft Word 2002


Otrzymujesz od współpracownika dokument załączony do wiadomości e-mail. Może on stanowić dobry punkt wyjścia dla dokumentu, nad którym chcesz pracować, dlatego zapisujesz go pod nową nazwą i dostosowujesz do swoich potrzeb. Ale nie przychodzi Ci do głowy, że współpracownik pozostawił w oryginalnym dokumencie komentarze, ponieważ w Twojej kopii dokumentu nie są one wyświetlane. Chcesz przecież wysłać klientom swój dokument, a nie połączenie dokumentu oryginalnego, komentarzy współpracownika i własnych poprawek.

Może się też zdarzyć, że tworzysz swój życiorys w programie Word, używając funkcji Śledzenie zmian, która umożliwia śledzenie wprowadzanych poprawek. Teraz chcesz wysłać życiorys do potencjalnego pracodawcy, który powinien jednak zobaczyć tylko wynik edycji, a nie proces myślowy prowadzący do jego uzyskania.

W obu przypadkach odbiorca dokumentu ze zdziwieniem stwierdzi, że wszystkie przekreślenia, podkreślenia i dymki na marginesach czynią dokument trudnym do przeczytania. Spójrz! W życiorysie zamiast jednego stanowiska są wyświetlone trzy różne, przekreślone stanowiska — a stanowisko, o które ubiegasz się tym razem, jest podkreślone. Istnieje duże ryzyko, że nie dostaniesz tej pracy.

Życiorys ze znacznikami poprawek

Ten tekst nie w dokumencie po jej wysłaniu. Jak Word znaleźć i wyświetlić tę zawartość? Co można zrobić, aby program Word działał prawidłowo?

Opis funkcji Śledzenie zmian

Nie może być wie, ale użytkownik pracuje za pomocą funkcji śledzenia zmian i komentarzy w programie Word. Zazwyczaj gdy program Word śledzi zmiany, usunięcia są wyświetlane z przekreśleniem i wstawienia jako podkreślonego tekstu. Zarówno usunięcia i wstawienia — oraz komentarze (lub "adnotacje") — mogą być wyświetlane w dymku na marginesie strony.

Istnieją różne metody ukrywania poprawek i komentarzy, ale wszystkie poprawki wprowadzone przy włączonej funkcji Śledzenie zmian oraz wszystkie wstawione komentarze pozostają w dokumencie, dopóki nie zostaną zaakceptowane lub odrzucone (albo, w przypadku komentarzy, usunięte).

Uwaga : Wyłączenie funkcji śledzenia zmian nie powoduje usunięcia znaczniki poprawek i komentarze z dokumentu. Zamiast tego wyłączenie funkcji śledzenia zmian służy do modyfikowania dokumentu bez przechowywania wstawienia i usunięcia i wyświetlanie ich jako przekreślenie, podkreślenie lub w dymku.

Jak usunąć wprowadzone poprawki?

Aby pozbyć się śledzonych zmian i komentarzy, należy zaakceptować lub odrzucić zmiany, a komentarze usunąć. Można to zrobić w następujący sposób:

 1. W menu Widok wskaż polecenie Paski narzędzi, a następnie kliknij opcję Recenzja.

 2. Na pasku narzędzi Recenzja kliknij przycisk Pokaż, a następnie upewnij się, że obok każdej z następujących elementów jest wyświetlany znacznik wyboru:

  Komentarze

  Adnotacje odręczne (tylko w programie Word 2003)

  Wstawienia i usunięcia

  Formatowanie

  Recenzenci (wskaż pozycję Recenzenci i upewnij się, że jest zaznaczona opcja Wszyscy recenzenci.)

  Jeśli obok jakiegokolwiek elementu nie jest wyświetlony znacznik wyboru, kliknij ten element, aby go zaznaczyć.

 3. Na pasku narzędzi Recenzja kliknij przycisk Następna, aby przejść do następnej poprawki lub do następnego komentarza.

 4. Na pasku narzędzi Recenzja kliknij przycisk Zaakceptuj zaznaczone zmiany lub Odrzuć zaznaczone zmiany dla każdej poprawki i dla każdego komentarza.

 5. Powtarzaj kroki 3 i 4, dopóki wszystkie poprawki w dokumencie nie zostaną zaakceptowane lub odrzucone, a wszystkie komentarze nie zostaną usunięte.

Uwaga : Jeśli wiesz, że chcesz zaakceptować wszystkie zmiany, kliknij strzałkę obok przycisku Zaakceptuj zmianę, a następnie kliknij polecenie Zaakceptuj wszystkie zmiany w dokumencie. Jeśli wiesz, że chcesz odrzucić wszystkie zmiany, kliknij strzałkę obok pozycji Odrzuć zmianę/Usuń komentarz, a następnie kliknij pozycję Odrzuć wszystkie zmiany w dokumencie. Aby usunąć wszystkie komentarze, usuń je. Kliknij strzałkę obok pozycji Odrzuć zmianę/Usuń komentarz, a następnie kliknij polecenie Usuń wszystkie komentarze w dokumencie.

Skąd wzięły się te poprawki i komentarze?

Możesz sądzić, że wszystkie komentarze i poprawki zostały usunięte, albo nie zdawać sobie sprawy, że dokument otrzymany od kogoś innego zawiera komentarze lub poprawki. W jaki sposób program Word przechowuje te elementy bez Twojej wiedzy?

Poprawki lub komentarze mogły zostać ukryte przez Ciebie lub osobę, która wysłała dokument. Samo ukrycie poprawek i komentarzy nie powoduje ich usunięcia — nadal znajdują się one w dokumencie. W zależności od wersji programu Word i używanych ustawień poprawki lub komentarze mogą pojawić się ponownie po otwarciu dokumentu.

Jeśli nie chcesz, aby poprawki i komentarze były widoczne dla innych osób, przed udostępnieniem dokumentu zaakceptuj lub odrzuć poprawki i usuń komentarze. Należy to zrobić niezależnie od używanej wersji programu Word, ponieważ wszyscy, którzy otwierają dokument, mogą łatwo wyświetlić istniejące poprawki lub komentarze.

Uwaga : Jeśli korzystasz z programu Word 2003, to rzadziej niezamierzone rozpowszechnianie dokumentów, które zawierają znaczniki poprawek i komentarze, ponieważ program Word 2003 domyślnie wyświetlany poprawek i komentarze.

Gdzie mogą się znajdować ukryte poprawki i komentarze

Istnieje kilka sposobów ukrywania znaczników poprawek i komentarzy w dokumencie. Może to wywołać mylne przeświadczenie, że dokument ich nie zawiera.

Uwaga : Aby wyświetlić pasek narzędzi Recenzja, należy wskazać polecenie Paski narzędzi w menu Widok, a następnie kliknąć opcję Recenzja.

Pole Wyświetl do recenzji    Na pasku narzędzi Recenzja pole Wyświetl do recenzji zawiera cztery opcje przeglądania dokumentu. Jeśli wybierzesz ostateczny lub oryginalny, znaczniki poprawek i komentarze są ukryte. Aby wyświetlić znaczniki poprawek, zaznacz Znaczniki pokazane w wersji końcowej lub Znaczniki pokazane w wersji oryginalnej.

Menu Pokaż    Komentarze i poprawki można ukryć przez wyłączenie ich w menu Pokaż na pasku narzędzi Recenzja. Elementy, które są oznaczone znacznikiem wyboru w menu Pokaż są wyświetlane; elementy bez znaczników wyboru są ukryte. Aby wyświetlić element, taki jak wstawienia i usunięcia, zaznacz go w menu Pokaż.

Opcja ukrywania adiustacji    W programie Word 2003 opcja Pokaż ukrytą adiustację przy otwieraniu lub zapisywaniu może być wyłączona. Aby włączyć opcję, kliknij pozycję Opcje (menuNarzędzia ), a następnie na karcie Zabezpieczenia zaznacz pole wyboru Pokaż ukrytą adiustację przy otwieraniu lub zapisywaniu.

Dlaczego w programie Word 2003 poprawki i komentarze są domyślnie wyświetlane

Aby zapobiec niezamierzonemu rozpowszechnianiu dokumentów zawierających niewidoczne znaczniki poprawek i komentarze, w programie Word 2003 znaczniki poprawek i komentarze są domyślnie wyświetlane. Program Word 2003 zawiera nową opcję Pokaż ukrytą adiustację przy otwieraniu lub zapisywaniu, która jest domyślnie włączona.

Czy można mieć obie wersje dokumentu?

Aby zachować w dokumencie znaczniki poprawek lub komentarze, a jednocześnie udostępnić dokument innym osobom tak, aby poprawki i komentarze nie były widoczne, najlepiej utworzyć dwie kopie dokumentu: jedną do rozpowszechniania i jedną dla siebie. W publicznej wersji dokumentu należy zaakceptować lub odrzucić wszystkie znaczniki poprawek oraz usunąć wszystkie komentarze, jak opisano w tym artykule. W wersji prywatnej można pozostawić poprawki i komentarze bez zmian.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×