Usuwanie źródła danych z Biblioteki źródeł danych

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli połączenie źródła danych nie jest już potrzebne, można usunąć je z Biblioteki źródeł danych. Sposób usuwania połączenia źródła danych z Biblioteki źródeł danych zależy od typu i lokalizacji źródła danych. W Bibliotece źródeł danych polecenie Usuń jest niedostępne dla niektórych typów źródeł danych. W tym artykule opisano sposób usuwania poszczególnych typów połączeń źródeł danych.

Ważne: Podczas usuwania połączenia źródła danych z Biblioteki źródeł danych usuwane jest tylko połączenie do danych, które jest dostępne w Bibliotece źródeł danych. Nie ma to wpływu na same dane.

Jednak niektórych połączeń źródeł danych — szczególnie list i bibliotek programu Microsoft SharePoint oraz lokalnych plików XML — nie można usunąć z Biblioteki źródeł danych. Aby usunąć listę lub bibliotekę programu SharePoint albo lokalny plik XML, należy usunąć oryginalne źródło z Listy folderów. Można jednak usuwać kopie połączeń źródeł danych list, bibliotek lub plików XML.

Co chcesz zrobić?

Usuwanie listy programu SharePoint lub w bibliotece

Usuwanie połączenia z bazą danych

Usuwanie pliku XML

Usuwanie skryptu po stronie serwera

Usuwanie usługi XML sieci Web

Usuwanie połączonego źródła danych

Usuwanie listy lub biblioteki programu SharePoint

Domyślnie każda lista lub biblioteka programu SharePoint w witrynie ma odpowiednie połączenie źródła danych w Bibliotece źródeł danych. Istnieją dwa sposoby usuwania tego połączenia: można usunąć samą listę lub bibliotekę albo ukryć listę lub bibliotekę w przeglądarce. Jeśli jednak połączenie źródła danych jest kopią, można je usunąć.

Usuwanie listy lub biblioteki

W przypadku list i bibliotek programu SharePoint polecenie Usuń jest dostępne tylko dla połączeń źródeł danych, które zostały utworzone przez skopiowanie i zmodyfikowanie innych połączeń źródeł danych.

 1. Jeśli Biblioteka źródeł danych jest niewidoczna, w menu Okienka zadań kliknij polecenie Biblioteka źródeł danych.

 2. W oknie Biblioteka źródeł danych kliknij listę lub bibliotekę, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Usuwanie listy lub biblioteki

Podczas usuwania listy lub biblioteki usuwane są także wszystkie dokumenty, załączniki i formularze pomocnicze na tej liście lub w bibliotece, na przykład pliki AllItems.aspx i DispForm.aspx. Aby usunąć połączenie źródła danych, zachowując dane listy lub biblioteki, należy przejść do kolejnej sekcji i dowiedzieć się, jak ukryć listę lub bibliotekę w przeglądarce.

 1. W menu Okienka zadań kliknij polecenie Lista folderów.

 2. Na Liście folderów kliknij prawym przyciskiem myszy listę lub bibliotekę, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij polecenie Usuń w menu skrótów.

Ukrywanie listy lub biblioteki w przeglądarce

Listę lub bibliotekę programu SharePoint można usunąć z Biblioteki źródeł danych, zmieniając jej właściwości listy. Jednak operacja ta powoduje również ukrycie listy lub biblioteki w przeglądarkach, co oznacza, że osoby odwiedzające witrynę nie mogą wyświetlić listy lub biblioteki. Tej metody należy używać, gdy lista lub biblioteka ma być niedostępna jako połączenie źródła danych, ale sama lista lub biblioteka nie powinna zostać rzeczywiście usunięta.

 1. W menu Okienka zadań kliknij polecenie Lista folderów.

 2. Na Liście folderów kliknij prawym przyciskiem myszy listę lub bibliotekę, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij polecenie Właściwości w menu skrótów.

 3. W oknie dialogowym Właściwości listy kliknij kartę Ustawienia, a następnie zaznacz pole wyboru Ukryj w przeglądarkach.

  Porada: Jeśli połączenie źródła danych jest nadal wyświetlane w Bibliotece źródeł danych, kliknij przycisk Odśwież bibliotekę u dołu okienka zadań Biblioteka źródeł danych.

Na poniższej ilustracji lista Anonsy została ukryta w przeglądarce, w wyniku czego jest niedostępna w Bibliotece źródeł danych.

Lista Anonsy ukryta w przeglądarce nie jest wyświetlana w Bibliotece źródeł danych

Początek strony

Usuwanie połączenia bazy danych

 1. W menu Okienka zadań kliknij polecenie Biblioteka źródeł danych.

 2. W okienku zadań Biblioteka źródeł danych kliknij połączenie bazy danych, które chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Początek strony

Usuwanie pliku XML

Sposób usuwania pliku XML z Biblioteki źródeł danych zależy od tego, czy plik XML znajduje się w witrynie zewnętrznej, czy w witrynie lokalnej. Domyślnie plik XML, który znajduje się w witrynie lokalnej, zawsze jest wyświetlany na Liście folderów i zawsze ma odpowiednie połączenie źródła danych w Bibliotece źródeł danych. W takim przypadku w celu usunięcia połączenia źródła danych należy usunąć sam plik xml.

W przypadku plików XML polecenie Usuń jest dostępne tylko dla następujących elementów:

 • pliki XML znajdujące się w witrynie zewnętrznej;

 • źródła danych, które zostały utworzone przez skopiowanie i zmodyfikowanie innego połączenia źródła danych.

Usuwanie lokalnego pliku XML

Aby usunąć połączenie źródła danych pliku XML z Biblioteki źródeł danych, należy usunąć oryginalny plik z Listy folderów. Przed usunięciem pliku można wyeksportować go i zapisać w innej lokalizacji.

Eksportowanie lokalnego pliku XML

 1. W menu Okienka zadań kliknij polecenie Lista folderów.

 2. Na Liście folderów kliknij plik xml, który chcesz wyeksportować.

 3. W menu Plik wskaż polecenie Eksportuj, a następnie kliknij polecenie Plik.

 4. W oknie dialogowym Eksportowanie zaznaczonych jako przejdź do innej lokalizacji, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  Uwaga: Aby plik xml nie był wyświetlany na Liście folderów, należy upewnić się, że został zapisany w lokalizacji innej niż bieżąca witryna.

Usuwanie lokalnego pliku XML

 1. W menu Okienka zadań kliknij polecenie Lista folderów.

 2. Na Liście folderów kliknij prawym przyciskiem myszy plik xml, który chcesz usunąć, a następnie kliknij polecenie Usuń w menu skrótów.

Usuwanie zewnętrznego pliku XML

 1. W menu Okienka zadań kliknij polecenie Biblioteka źródeł danych.

 2. W okienku zadań Biblioteka źródeł danych kliknij plik xml, który chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Początek strony

Usuwanie skryptu strony serwera

 1. W menu Okienka zadań kliknij polecenie Biblioteka źródeł danych.

 2. W okienku zadań Biblioteka źródeł danych kliknij skrypt strony serwera, który chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Początek strony

Usuwanie usługi XML sieci Web

 1. W menu Okienka zadań kliknij polecenie Biblioteka źródeł danych.

 2. W okienku zadań Biblioteka źródeł danych kliknij usługę XML sieci Web, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Początek strony

Usuwanie połączonego źródła danych

 1. W menu Okienka zadań kliknij polecenie Biblioteka źródeł danych.

 2. W okienku zadań Biblioteka źródeł danych kliknij połączone źródło danych, które chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×