Usuwanie śledzonych zmian i komentarzy z dokumentu

W tym artykule

Wprowadzane zmiany są widoczne

Opis funkcji Śledzenie zmian

Jak sprawdzić, czy dokument zawiera śledzone zmiany i komentarze?

Jak usunąć śledzone zmiany i komentarze?

Skąd się wzięły te śledzone zmiany i komentarze?

Jak znaleźć ukryte zmiany i komentarze?

Dlaczego śledzone zmiany i komentarze są domyślnie wyświetlane w programie Microsoft Office Word?

Czy można mieć obie wersje dokumentu?

Wprowadzane zmiany są widoczne

Otrzymujesz od współpracownika dokument załączony do wiadomości e-mail. Może on stanowić dobry punkt wyjścia dla dokumentu, nad którym chcesz pracować, dlatego zapisujesz go pod nową nazwą i dostosowujesz do swoich potrzeb. Nie przychodzi Ci jednak do głowy, że współpracownik umieścił w oryginalnym dokumencie komentarze, ponieważ w Twojej kopii dokumentu nie są one wyświetlane.

Dokument jest już gotowy do wysłania klientom, ale chcesz przecież wysłać swoją wersję dokumentu, a nie połączenie dokumentu oryginalnego, komentarzy współpracownika i własnych poprawek.

A być może piszesz list motywacyjny w programie Word, używając funkcji Śledzenie zmian, która umożliwia śledzenie wprowadzanych poprawek. Teraz chcesz wysłać ten list do potencjalnego pracodawcy, który jednak powinien zobaczyć tylko wynik edycji, a nie proces myślowy prowadzący do jego uzyskania.

W obu przypadkach odbiorca dokumentu może Cię zaskoczyć informacją, że wszelkie przekreślenia, podkreślenia i dymki na marginesach sprawiają, że dokument jest nieczytelny. Spójrz! Jeden z akapitów Twojego listu motywacyjnego zawiera trzy przekreślone punkty, a umiejętność, która miała zostać wskazana jako najistotniejsza, jest podkreślona. Jest wielce prawdopodobne, że nie dostaniesz tej pracy.

Dokument ze śledzonymi zmianami

Tego tekstu nie było w dokumencie w momencie wysyłania. W jaki sposób program Word znalazł i wyświetlił tę zawartość? Co zrobić, aby program Word działał prawidłowo?

Początek strony

Opis funkcji Śledzenie zmian

Użytkownik może pracować w programie Word z włączoną funkcją śledzenia zmian lub komentarzy, nie zdając sobie z tego sprawy. Gdy program Word śledzi zmiany, usunięcia są zwykle wyświetlane w postaci dymków na marginesie, a wstawienia jako tekst podkreślony. Usunięcia oraz komentarze (lub adnotacje) mogą być również wyświetlane w tekście.

Istnieją różne metody ukrywania śledzonych zmian i komentarzy, ale wszystkie zmiany wprowadzone przy włączonej funkcji Śledzenie zmian oraz wszystkie wstawione komentarze pozostają w dokumencie, dopóki nie zostaną zaakceptowane lub odrzucone (albo, w przypadku komentarzy, usunięte).

Uwaga : Ukrycie śledzonych zmian nie powoduje ich usunięcia z dokumentu (podobnie jak w przypadku komentarzy). Funkcja ta ma po prostu umożliwić wyświetlenie dokumentu w taki sposób, by użytkownik nie musiał przedzierać się przez wszystkie przekreślenia, podkreślenia i dymki.

Początek strony

Jak sprawdzić, czy dokument zawiera śledzone zmiany i komentarze

Program Word 2010 zawiera funkcję Inspektor dokumentów, która umożliwia sprawdzenie, czy dany dokument zawiera śledzone zmiany, komentarze, ukryty tekst i inne informacje osobiste. Aby sprawdzić dokument:

 1. Otwórz dokument, który chcesz sprawdzić pod kątem śledzonych zmian i komentarzy.

 2. Kliknij kartę Plik.

 3. Kliknij pozycję Informacje, kliknij pozycję Wyszukaj problemy, a następnie kliknij pozycję Przeprowadź inspekcję dokumentu.

 4. W oknie dialogowym Inspektor dokumentów kliknij przycisk Inspekcja.

 5. Zapoznaj się z wynikami inspekcji. Jeśli Inspektor dokumentów wykryje komentarze lub prześledzone zmiany, zostanie wyświetlony monit o kliknięcie przycisku Usuń wszystko w obszarze Komentarze, poprawki, wersje i adnotacje.

 6. Kliknij przycisk Ponowna inspekcja lub Zamknij.

Początek strony

Jak usunąć śledzone zmiany i komentarze?

Aby pozbyć się śledzonych zmian i komentarzy, należy zaakceptować lub odrzucić zmiany, a komentarze usunąć. Można to zrobić w następujący sposób:

 1. Na karcie Recenzja w grupie Śledzenie kliknij strzałkę obok przycisku Pokaż adiustację.
  Lista opcji pokazywania adiustacji

 2. Upewnij się, że znacznik wyboru jest wyświetlany obok każdej z wymienionych niżej pozycji:

  • Komentarze

  • Pismo odręczne

  • Wstawienia i usunięcia

  • Formatowanie

  • Recenzenci (wskaż polecenie Recenzenci i upewnij się, że opcja Wszyscy recenzenci jest zaznaczona)

Jeśli obok jakiegokolwiek elementu nie jest wyświetlony znacznik wyboru, kliknij ten element, aby go zaznaczyć.

 1. Na karcie Recenzja w grupie Zmiany kliknij przycisk Następne lub Poprzednie.
  Grupa Zmiany

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W grupie Zmiany kliknij przycisk Zaakceptuj.

  • W grupie Zmiany kliknij przycisk Odrzuć.

  • W grupie Komentarze kliknij przycisk Usuń.

 3. Powtarzaj kroki 3 i 4 do momentu zaakceptowania lub odrzucenia wszystkich śledzonych zmian w dokumencie i usunięcia wszystkich komentarzy.

  Uwagi : 

  • Jeśli wiadomo, że wszystkie zmiany mają zostać zaakceptowane, należy kliknąć przycisk Zaakceptuj, a następnie kliknąć opcję Zaakceptuj wszystkie zmiany w dokumencie.

  • Jeśli wiadomo, że wszystkie zmiany mają zostać odrzucone, należy kliknąć przycisk Odrzuć, a następnie kliknąć opcję Odrzuć wszystkie zmiany w dokumencie.

  • Aby pozbyć się wszystkich komentarzy, należy je usunąć. Należy w grupie Komentarze kliknąć strzałkę obok przycisku Usuń, a następnie kliknąć polecenie Usuń wszystkie komentarze w dokumencie.

Początek strony

Skąd się wzięły te śledzone zmiany i komentarze?

Możesz sądzić, że wszystkie komentarze i śledzone zmiany zostały usunięte, albo nie zdawać sobie sprawy, że zawiera je dokument otrzymany od kogoś innego. W jaki sposób program Word przechowuje te elementy bez Twojej wiedzy?

Twórca dokumentu lub użytkownik, który go przesłał, mógł ukryć śledzone zmiany i komentarze w celu poprawienia czytelności dokumentu. Ukrycie śledzonych zmian nie powoduje jednak ich usunięcia — pozostają one w dokumencie do chwili wykonania odpowiedniej czynności. W zależności od wersji programu Word i używanych ustawień śledzone zmiany lub komentarze mogą pojawić się ponownie po otwarciu dokumentu.

Jeśli śledzone zmiany i komentarze mają być niewidoczne dla innych osób, należy zaakceptować lub odrzucić śledzone zmiany i usunąć komentarze przed udostępnieniem dokumentu.

Początek strony

Jak znaleźć ukryte zmiany i komentarze?

Istnieje kilka sposobów ukrywania śledzonych zmian i komentarzy w dokumencie. Może to wywołać mylne przeświadczenie, że dokument ich nie zawiera. Na przykład:

 • Pole Wyświetl do recenzji    Na karcie Recenzja w grupie Śledzenie jest dostępne pole Wyświetl do recenzji, zawierające informacje o bieżącym trybie wyświetlania. Zawiera ono również dodatkowe opcje wyświetlania dokumentu. Kliknięcie pozycji Wersja końcowa lub Oryginał powoduje ukrycie śledzonych zmian i komentarzy. Aby je wyświetlić, wybierz pozycję Wersja końcowa: pokaż adiustację lub Oryginał: pokaż adiustację.
  Pole Wyświetl do recenzji w grupie Śledzenie

 • Pole Pokaż adiustację    Na karcie Recenzja w grupie Śledzenie jest dostępna lista Pokaż adiustację, umożliwiająca ukrywanie komentarzy i śledzonych zmian. Elementy oznaczone znacznikami wyboru na liście Pokaż adiustację są wyświetlane; elementy bez znaczników wyboru są ukrywane. Aby wyświetlić elementy, takie jak Wstawienia i usunięcia, kliknij odpowiednią pozycję w menu Pokaż adiustację.
  Lista opcji pokazywania adiustacji

Dlaczego śledzone zmiany i komentarze są domyślnie wyświetlane w programie Microsoft Office Word?

Ze względu na możliwość niezamierzonego rozpowszechnienia dokumentów zawierających śledzone zmiany i komentarze, elementy te są w programie Word domyślnie wyświetlane. Funkcją tą można sterować za pomocą opcji Znaczniki pokazane w wersji końcowej dostępnej w polu Wyświetl do recenzji.

Początek strony

Jak pogodzić oba rozwiązania

Aby zachować w dokumencie śledzone zmiany lub komentarze i jednocześnie udostępnić dokument innym osobom tak, aby śledzone zmiany i komentarze nie były widoczne, najlepiej utworzyć dwie kopie dokumentu.

Należy utworzyć kopię publiczną do rozpowszechniania i kopię prywatną dla siebie. W publicznej wersji dokumentu należy zaakceptować lub odrzucić wszystkie śledzone zmiany oraz usunąć wszystkie komentarze, tak jak to opisano w tym artykule. W wersji prywatnej można pozostawić śledzone zmiany i komentarze bez zmian.

Początek strony

Zobacz też

Wstawianie lub usuwanie komentarza

Pokazywanie lub ukrywanie komentarzy lub prześledzonych zmian

Przeglądanie, akceptowanie, odrzucanie i ukrywanie prześledzonych zmian

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×