Usuń wszystkie wiadomości e-mail

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W czasie wiadomości e-mail można gromadzić i trafiać używające duża część danych pliku lub wiadomości e-mail serwera przydziału magazynowania. Możesz usunąć regularnie niechcianych wiadomości e-mail lub wiadomości-śmieci w celu zwolnienia miejsca.

Usuwanie wiadomości e-mail jest procesem dwuetapowym. Najpierw należy usunąć wiadomość e-mail, którą chcesz usunąć. Następnie należy opróżnić folder Elementy usunięte. Gdy element jest usunięte lub opróżniony z folderu Elementy usunięte, zostanie trwale usunięta i nie będzie można łatwo przywrócić.

W tym artykule

Usuwa wszystkie wiadomości e-mail z folderu

 1. Upewnij się, że są rozwinięte okienka folderów. Aby rozwinąć okienko folderów, kliknij strzałkę u góry okienka w lewo.

  Kliknij strzałkę, aby rozwinąć okienko folderów.
 2. W okienku folderów kliknij prawym przyciskiem myszy folder, który chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń wszystko.

 3. Gdy zostanie wyświetlony monit, aby przenieść wszystkie elementy do folderu Elementy usunięte, kliknij przycisk Tak.

  Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić, że chcesz trwale usunąć wszystkie elementy z folderu.
 4. Zaznaczone elementy są teraz w folderze Elementy usunięte. Zobacz ostatniej procedury w tym temacie, aby dowiedzieć się, jak trwale je usunąć.

Początek strony

Usuwanie wielu wiadomości e-mail

Możesz szybko usunąć wiele wiadomości z folderu i stale swoich nieprzeczytane lub ważnych wiadomości e-mail na później.

 1. W okienku folderów kliknij folder, z którego chcesz usunąć wiele wiadomości.

 2. Zaznaczanie i usuwanie kolejnych wiadomości e-mail, kliknij pierwszą wiadomość e-mail, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, kliknij ostatnią wiadomość e-mail i naciśnij klawisz Delete.

  Zaznaczanie i usuwanie niesąsiadujące wiadomości e-mail, naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, kliknij każdej wiadomości e-mail, który chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisz Delete.

Porady : 

 • Aby usunąć zaznaczenie wiadomości e-mail, naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, a następnie kliknij wiadomość e-mail.

 • Aby zaznaczyć wszystkie wiadomości e-mail w folderze aktywne, naciśnij klawisze Ctrl + A.

Początek strony

Opróżnianie folderu Elementy usunięte

Elementy, które możesz usunąć są przenoszone do folderu Elementy usunięte, ale te elementy nie są trwale usunięte, dopóki nie zostanie opróżniony tego folderu. Czy Ręczne opróżnianie folderu dowolnym momencie.

 1. W okienku folderów kliknij prawym przyciskiem myszy folder Elementy usunięte, a następnie kliknij polecenie Opróżnij Folder.

 2. Zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie, że chcesz trwale usunąć elementy. Kliknij przycisk Tak.

  Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić, że chcesz przenieść wszystkie elementy do folderu Elementy usunięte.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Odzyskiwanie usuniętych elementów w programie Outlook

Archiwizowanie starszych elementów ręcznie w programie Outlook

Archiwizowanie starszych elementów automatycznie w programie Outlook

Usuń wszystkie wiadomości e-mail w programie Outlook w sieci web

Usuń wszystkie wiadomości e-mail w programie Outlook w sieci web

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×