Ustawienia przekazywania połączeń dla programu Enterprise Voice

W tym temacie opisano ustawienia przekazywania połączeń dostępne w programie Office Communicator 2007 R2.

Uwaga :  Funkcje przekazywania połączeń i poczty głosowej są dostępne tylko pod warunkiem, że odpowiednie mechanizmy obsługi skonfigurowano w systemach informatycznych firmy. Informacje o funkcjach programu Office Communicator 2007 R2 zainstalowanych w infrastrukturze firmy można uzyskać od administratora systemu.

Uwaga :   Jeśli połączenie zostanie przekazane do kontaktu, który uruchomił program Office Communicator 2005, kontakt odbierający będzie widzieć Twoją nazwę kontaktu na liście połączeń zamiast nazwy osoby wywołującej.

Funkcję przekazywania połączeń w programie Communicator 2007 R2 należy skonfigurować w oknie dialogowym Ustawienia przekazywania połączeń.

Aby otworzyć okno dialogowe Ustawienia przekazywania połączeń

 • W prawym górnym roku głównego okna programu Office Communicator kliknij przycisk Przekazywanie połączeń, a następnie opcję Ustawienia przekazywania połączeń.

Korporacyjny system komunikacji głosowej zawiera następujące funkcje przekazywania połączeń:

Wobec przychodzących połączeń wykonuj następujące czynności

Na liście rozwijanej Wobec przychodzących połączeń wykonuj następujące czynności zaznacz osoby, do których należy zadzwonić w reakcji na otrzymanie przez Ciebie połączenia przychodzącego. Jeśli połączenia przychodzące mają być sygnalizowane również innym kontaktom lub na inne numery, zaznacz odpowiednią opcję i skonfiguruj ustawienia w sposób opisany poniżej.

 • Dzwoń do mnie. Gdy otrzymasz połączenie przychodzące, zostanie wybrany tylko Twój numer telefonu. Po zaznaczeniu tej opcji można skonfigurować dodatkowe numery, które będą wybierane jednocześnie z Twoim numerem domyślnym. Jeśli na przykład dużo podróżujesz lub część dnia pracy spędzasz poza biurem, możesz określić, aby nadejście połączenia było sygnalizowane na Twój telefon służbowy i komórkowy.

  Aby skonfigurować opcję Dzwoń do mnie

  1. Na liście rozwijanej Wobec przychodzących połączeń wykonuj następujące czynności zaznacz pozycję Dzwoń do mnie.

  2. Jeśli nadejście połączenia ma być sygnalizowane jednocześnie na numer podstawowy i inny numer, na liście Wskaż dodatkowy numer, który ma być wybierany kliknij przycisk opcji obok żądanego drugiego numeru. W przypadku gdy na liście nie ma interesującego Cię numeru, dodaj go w następujący sposób:

   1. Kliknij przycisk Dodaj.

   2. Kliknij przycisk Numer telefonu.

   3. W oknie dialogowym Moje numery telefonów zaznacz typ numeru telefonu, który chcesz dodać, lub kliknij przycisk Nowy telefon.

   4. W oknie dialogowym Edycja numeru telefonu wpisz nowy numer telefonu (przykłady formatów numerów telefonów można znaleźć w temacie Edytowanie numeru telefonu).

 • Dzwoń do mnie i mojej grupy połączenia zespołowego. Połączenia przychodzące będą sygnalizowane na telefon Twój oraz telefony grupy połączenia zespołowego, czyli grupy wskazanych przez Ciebie kontaktów, które mogą odbierać Twoje połączenia przychodzące. Można też ustawić opóźnienie, tak aby połączenia przychodzące były kierowane najpierw do Ciebie, a po upływie określonej liczby sekund do członków Twojej grupy połączenia zespołowego.

  Aby skonfigurować opcję Dzwoń do mnie i mojej grupy połączenia zespołowego

  1. Z listy Wobec przychodzących połączeń wykonuj następujące czynności wybierz opcję Dzwoń do mnie i mojej grupy połączenia zespołowego.

  2. W sekcji Dodaj członków grupy połączenia zespołowego w celu odbierania połączeń w Twoim imieniu kliknij przycisk Dodaj.

  3. Kliknij opcję Kontakt, a następnie zaznacz żądany kontakt na liście Dodaj kontakty lub wpisz imię i nazwisko albo adres email żądanej osoby w polu Wyszukaj.

  4. Kliknij przycisk OK.

  5. Aby ustawić opóźnienie, po upływie którego sygnał o nadejściu połączenia zostanie przekazany do kontaktu, w sekcji Grupa połączenia zespołowego zaznacz nazwę kontaktu, a następnie kliknij przycisk Opóźnienie (lub kliknij ikonę w kolumnie Opóźnienie widocznej obok nazwy kontaktu). W oknie dialogowym Ustawianie opóźnienia sygnału nadejścia połączenia wpisz liczbę sekund, jaka powinna upłynąć, zanim kontakt zostanie wywołany, a następnie kliknij przycisk OK.

 • Przekazuj do mojej poczty głosowej, na numer lub do kontaktu. Przychodzące połączenia będą Cię omijać i trafiać bezpośrednio do skrzynki poczty głosowej, na wskazany przez Ciebie numer telefonu albo do wskazanego kontaktu.

  Aby skonfigurować opcję Przekazuj do mojej poczty głosowej, na numer lub do kontaktu

  1. Na liście Wobec przychodzących połączeń wykonuj następujące czynności zaznacz pozycję Przekazuj do mojej poczty głosowej, na numer lub do kontaktu.

  2. W sekcji Przekazuj moje połączenia pod jeden z następujących numerów zaznacz przycisk opcji obok żądanego numeru telefonu lub kontaktu. W przypadku gdy na liście nie ma interesującego Cię numeru lub kontaktu, wykonaj jedną z następujących czynności:

   1. Aby dodać numer telefonu, kliknij przycisk Dodaj, a następnie opcję Numer telefonu. W oknie dialogowym Moje numery telefonów kliknij opcję Nowy telefon. W oknie dialogowym Edycja numeru telefonu wpisz nowy numer telefonu (przykłady formatów numerów telefonów można znaleźć w temacie Edytowanie numeru telefonu). Kliknij przycisk OK.

   2. Aby dodać kontakt, kliknij przycisk Dodaj, a następnie opcję Kontakt. Zaznacz żądany kontakt na liście Dodaj kontakty lub wpisz imię i nazwisko albo adres email żądanej osoby w polu Wyszukaj. Kliknij przycisk OK.

 • Dzwoń do mnie i moich delegatów. Jeśli korzystasz z pomocy asystentów, którzy będą zarządzali Twoimi połączeniami za pomocą aplikacji Office Communications Server 2007 R2 Attendant, zaznaczenie tej opcji spowoduje, że przychodzące połączenia będą kierowane na telefon Twój oraz numery wskazanych delegatów.

  Aby skonfigurować opcję Dzwoń do mnie i moich delegatów

  1. Z listy Wobec przychodzących połączeń wykonuj następujące czynności wybierz opcję Dzwoń do mnie i moich delegatów.

  2. W sekcji Wybierz delegatów, którzy będą odbierali i wykonywali połączenia w Twoim imieniu kliknij przycisk Dodaj.

  3. Kliknij opcję Kontakt, a następnie zaznacz żądany kontakt na liście Dodaj kontakty lub wpisz imię i nazwisko albo adres email żądanej osoby w polu Wyszukaj.

  4. Kliknij przycisk OK.

   Uwaga : Za pomocą pola wyboru w kolumnie Dzwoń możesz określić, czy delegaci z Twojej listy mogą wykonywać i odbierać połączenia w Twoim imieniu. W razie potrzeby delegatów można usunąć z listy. Wystarczy zaznaczyć nazwę danego delegata i kliknąć przycisk Usuń.

 • Dzwoń tylko do moich delegatów. Jeśli korzystasz z pomocy asystentów, którzy będą zarządzali Twoimi połączeniami za pomocą aplikacji Office Communications Server 2007 R2 Attendant, zaznaczenie tej opcji spowoduje, że przychodzące połączenia będą omijały Ciebie i trafiały wyłącznie na numery wskazanych delegatów.

  Aby skonfigurować opcję Dzwoń tylko do moich delegatów

  1. Z listy Wobec przychodzących połączeń wykonuj następujące czynności wybierz opcję Dzwoń tylko do moich delegatów.

  2. W sekcji Wybierz delegatów, którzy będą odbierali i wykonywali połączenia w Twoim imieniu kliknij przycisk Dodaj.

  3. Kliknij opcję Kontakt, a następnie zaznacz żądany kontakt na liście Dodaj kontakty lub wpisz imię i nazwisko albo adres email żądanej osoby w polu Wyszukaj.

  4. Kliknij przycisk OK.

  5. W kolumnie Dzwoń zaznacz pola wyboru obok delegatów, do których mają być przekazywane połączenia.

   Uwaga : W razie potrzeby delegatów można usunąć z listy. Wystarczy zaznaczyć nazwę danego delegata i kliknąć przycisk Usuń.

Podsumowanie bieżących ustawień

Ten obszar tekstowy zawiera podsumowanie informacji o sposobie obsługi połączeń zgodnie z aktualnie obowiązującymi ustawieniami przekazywania połączeń. Aby zmienić te ustawienia, zaznacz inną opcję na liście rozwijanej Wobec przychodzących połączeń wykonuj następujące czynności.

Uwaga : Numery telefonów widniejące na liście Dzwoń można modyfikować. W tym celu kliknij żądany numer (lub przycisk opcji widoczny obok tego numeru, a następnie polecenie Edytuj). W oknie dialogowym Moje numery telefonów zaznacz typ numeru telefonu. W oknie dialogowym Edycja numeru telefonu zmodyfikuj istniejący numer telefonu (przykłady formatów numerów telefonów można znaleźć w temacie Edytowanie numeru telefonu). Kliknij przycisk OK.

Wysyłaj nieodebrane połączenia do

Opcja Przekierowuj nieodebrane połączenia do umożliwia przekierowywanie połączeń nieodebranych pod podstawowym numerem służbowym lub numerem dodatkowym ani przez wskazany kontakt.

Aby skonfigurować ustawienia opcji Przekierowuj nieodebrane połączenia do

 • Kliknij listę rozwijaną Przekierowuj nieodebrane połączenia do, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli chcesz, aby nieodebrane połączenia były przekierowywane do Twojej skrzynki poczty głosowej, zaznacz opcję Poczta głosowa.

  • Zaznacz istniejący numer na liście rozwijanej. Dostępne numery bazują na numerach telefonów skonfigurowanych na karcie Telefony w oknie dialogowym Opcje lub nowych numerach wpisanych podczas konfigurowania opcji w oknie dialogowym Ustawienia przekazywania połączeń.

  • Kliknij przycisk Nowy numer, a następnie przycisk Konfiguruj widoczny po prawej stronie listy rozwijanej. Wpisz żądany numer w polu Numer telefonu i kliknij przycisk OK.

  • Kliknij opcję Kontakt, a następnie zaznacz żądany kontakt na liście kontaktów lub wpisz imię i nazwisko albo adres email żądanej osoby w polu Wyszukaj.

Zanim przekierujesz, dzwoń przez sekund:

Opcja Zanim przekierujesz, dzwoń przez sekund: pozwala określić czas, jaki ma upłynąć, zanim nieodebrane połączenie zostanie przekierowane do skrzynki poczty głosowej, na inny numer lub do innego kontaktu.

Stosuj te ustawienia tylko podczas moich godzin pracy określonych w programie Outlook

Zaznaczenie pola wyboru Stosuj te ustawienia tylko podczas moich godzin pracy określonych w programie Outlook spowoduje, że ustawienia przekazywania połączeń będą obowiązywały tylko w trakcie Twoich godzin pracy zdefiniowanych w kalendarzu służbowym w programie Outlook. Przed zaznaczeniem tego pola należy sprawdzić zawartość kalendarza służbowego w programie Outlook. Opcja może być szczególnie przydatna na przykład w sytuacji, gdy podczas godzin pracy chcesz odbierać połączenia w domu, natomiast nie chcesz, aby w sprawach służbowych przerywano Ci poza godzinami pracy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Stosuj te ustawienia tylko podczas moich godzin pracy określonych w programie Outlook.

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×