Ustawienia przekazywania połączeń dla korporacyjnego systemu komunikacji głosowej

W tym temacie opisano ustawienia przekazywania połączeń zawarte w korporacyjnym systemie komunikacji głosowej stanowiącym element kompleksowego systemu komunikacyjnego.

Uwaga:  Funkcje przekazywania połączeń i poczty głosowej są dostępne tylko pod warunkiem, że odpowiednie mechanizmy obsługi skonfigurowano w systemach informatycznych firmy. Informacje o funkcjach programu Office Communicator 2007 zainstalowanych w infrastrukturze firmy można uzyskać od administratora systemu.

Konfiguracji funkcji przekazywania połączeń w programie Communicator 2007 należy dokonać w oknie dialogowym Ustawienia przekazywania połączeń.

Aby otworzyć okno dialogowe Ustawienia przekazywania połączeń

 • W prawym górnym roku głównego okna programu Office Communicator kliknij przycisk Przekazywanie połączeń, a następnie opcję Ustawienia przekazywania połączeń.

Korporacyjny system komunikacji głosowej zawiera następujące funkcje przekazywania połączeń:

Stosuj te ustawienia tylko podczas moich godzin pracy określonych w programie Outlook

Zaznaczenie pola wyboru Stosuj te ustawienia tylko podczas moich godzin pracy określonych w programie Outlook spowoduje, że ustawienia przekazywania połączeń będą obowiązywały tylko w trakcie godzin pracy użytkownika zdefiniowanych w kalendarzu służbowym w programie Outlook. Przed zaznaczeniem tego pola należy sprawdzić zawartość kalendarza. Opcja może być szczególnie przydatna na przykład w sytuacji, gdy w trakcie godzin pracy chcesz odbierać połączenia w domu, natomiast nie chcesz, ale nie chcesz, aby w sprawach służbowych przerywano Ci poza godzinami pracy.

Aby wyświetlić i skonfigurować kalendarz służbowy w programie Outlook

 1. W oknie programu Office Outlook z menu Narzędzia wybierz polecenie Opcje.

 2. Na karcie Preferencje w obszarze Kalendarz kliknij przycisk Opcje kalendarza.

 3. W obszarze Kalendarzowy tydzień roboczy określ dni i godziny pracy w tygodniu, po czym kliknij przycisk OK.

Nie przekazuj połączeń

 • Zaznaczenie pola wyboru Nie przekazuj połączeń spowoduje wyłączenie funkcji przekazywania połączeń oraz opcji Jednocześnie zadzwoń pod ten dodatkowy numer.

  Uwaga: Wyłączenie funkcji przekazywania połączeń powoduje również zresetowanie opcji Przekieruj nieodebrane połączenia do wartości Poczta głosowa.

Przekaż połączenia do

Zaznaczenie opcji Przekaż połączenia do powoduje wyłączenie opcji Jednocześnie zadzwoń pod ten dodatkowy numer oraz zablokowanie dostępu do opcji Przekieruj nieodebrane połączenia.

Aby skonfigurować opcje przekazywania połączeń

 • Zaznacz opcję Przekaż połączenia do i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli chcesz, aby połączenia były przekazywane do Twojej skrzynki poczty głosowej, zaznacz opcję Poczta głosowa.

  • Jeśli chcesz, aby połączenia były przekazywane na wybrany numer, kliknij ten numer. Dostępne numery telefonów bazują na numerach skonfigurowanych na karcie Telefony w oknie dialogowym Opcje lub numerach wpisanych wcześniej w oknie dialogowym Ustawienia przekazywania połączeń.

  • Kliknij przycisk Nowy numer, a następnie kliknij przycisk Konfiguruj widoczny po prawej stronie listy rozwijanej. Wpisz żądany numer w polu Numer telefonu i kliknij przycisk OK. Aby zapoznać się z wytycznymi dotyczącymi formatowania nowo wprowadzanego numeru, zobacz Edytowanie numeru telefonu.

  • Kliknij przycisk Kontakt, kliknij przycisk Konfiguruj widoczny po prawej stronie listy rozwijanej, po czym zaznacz kontakt na liście kontaktów lub wpisz nazwę albo adres e-mail osoby w polu Wyszukaj. Jeśli kontakt został wcześniej zdefiniowany, jego nazwa będzie widoczna na liście rozwijanej Przekaż połączenia do.

Jednocześnie zadzwoń pod ten dodatkowy numer

Zaznaczenie opcji Jednocześnie zadzwoń pod ten dodatkowy numer automatycznie powoduje udostępnienie opcji Przekieruj nieodebrane połączenia do. Połączenieobu opcjiumożliwia na przykład próbę odebrania połączenia najpierw na telefon służbowy, następnie na inny telefon, a jeśli nie uda Ci się odebrać połączenia pod żadnym z tych numerów, przekierowanie połączenia do skrzynki poczty głosowej, na inny numer lub do innego kontaktu. Innymi słowy opcja Przekieruj nieodebrane połączenia do pozwala wskazać inny numer, jeśli połączenie nie zostanie odebrane pod żadnym z pozostałych wybieranych numerów.

Aby skonfigurować ustawienia opcji Jednocześnie zadzwoń pod ten dodatkowy numer

 • Zaznacz opcję Jednocześnie zadzwoń pod ten dodatkowy numer i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Zaznacz istniejący numer na liście rozwijanej.

  • Kliknij przycisk Nowy numer, w polu Numer telefonu wpisz żądany numer, i kliknij przycisk OK. Aby zapoznać się z wytycznymi dotyczącymi formatowania nowo wprowadzanego numeru, zobacz Edytowanie numeru telefonu.

Zaznaczenie opcji Jednocześnie zadzwoń pod ten dodatkowy numer pozwala również skonfigurować ustawienia opcji Przekieruj nieodebrane połączenia do. Jeśli na przykład w wyznaczonym czasie nie odbierzesz swojego domyślnego telefonu służbowego ani telefonu dodatkowego, połączenie może zostać przekierowane do skrzynki poczty głosowej, na inny numer lub do innego kontaktu.

Przekieruj nieodebrane połączenia do

Opcja Przekieruj nieodebrane połączenia do umożliwia przekierowanie połączenia nieodebranego pod podstawowym numerem służbowym lub numerem dodatkowym określonym w ustawieniach opcji Jednocześnie zadzwoń pod ten dodatkowy numer.

Aby skonfigurować ustawienia opcji Przekieruj nieodebrane połączenia do

 • Zaznacz opcję Przekieruj nieodebrane połączenia do i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli chcesz, aby nieodebrane połączenia były przekierowywane do Twojej skrzynki poczty głosowej, zaznacz opcję Poczta głosowa.

  • Jeśli chcesz, aby połączenia były przekierowywane pod istniejący numer, zaznacz go na liście rozwijanej. Dostępne numery bazują na numerach telefonów skonfigurowanych na karcie Telefony w oknie dialogowym Opcje lub nowych numerach wpisanych podczas konfigurowania opcji w oknie dialogowym Ustawienia przekazywania połączeń.

  • Kliknij przycisk Nowy numer, a następnie kliknij przycisk Konfiguruj widoczny po prawej stronie listy rozwijanej. Wpisz żądany numer w polu Numer telefonu i kliknij przycisk OK.

  • Kliknij przycisk Kontakt, kliknij przycisk Konfiguruj widoczny po prawej stronie listy rozwijanej, po czym zaznacz kontakt na liście kontaktów lub wpisz nazwę albo adres e-mail osoby w polu Wyszukaj.

Zanim przekierujesz, dzwoń przez sekund

Opcja Zanim przekierujesz, dzwoń przez sekund pozwala określić czas, jaki ma upłynąć, zanim nieodebrane połączenie zostanie przekierowane do skrzynki poczty głosowej, na inny numer lub do innego kontaktu.

Aby skonfigurować interwał czasowy dla opcji Zanim przekierujesz, dzwoń przez sekund

 • W polu Zanim przekierujesz, dzwoń przez sekund kliknij strzałkę w górę lub w dół, aby odpowiednio wydłużyć lub skrócić okres. Długość okresu może się mieścić w przedziale od 5 do 59 sekund.

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×