Ustawienia podpisów cyfrowych i szyfrowania

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Poniższa tabela zawiera informacje i wskazówki dotyczące ustawień podpisywania cyfrowego, szyfrowania i uwierzytelniania certyfikatów. Aby uzyskać dostęp do tych ustawień, na ekranie preferencji kont programu Outlook wybierz konto, kliknij pozycję Zaawansowane, a następnie kliknij kartę Zabezpieczenia.

Ustawienia podpisów cyfrowych

Termin

Definicja

Certyfikat

Wybierz certyfikat, który chcesz stosować w celu podpisywania cyfrowego.

Przed kliknięciem pozycji Wybierz certyfikat w menu podręcznym Certyfikat musisz dodać certyfikat do pęku kluczy na komputerze. Aby uzyskać informacje dotyczące żądania certyfikatu cyfrowego od urzędu certyfikacji, zobacz Pomoc systemu Mac.

Algorytm podpisywania

Metoda pomagająca w zachowaniu integralności podpisu cyfrowego. W programie Outlook podpis cyfrowy może zostać utworzony przy użyciu dowolnego z następujących algorytmów: SHA-512, SHA-384, SHA-256 i SHA-1. Spośród tych czterech algorytmów SHA-1 jest najbardziej zgodny z innymi aplikacjami S/MIME, a SHA-512 — najbezpieczniejszy.

Podpisz wiadomości wychodzące

Zaznacz tę opcję, aby wszystkie wiadomości wychodzące były domyślnie podpisywane cyfrowo.

Wyślij cyfrowo podpisane wiadomości jako zwykły tekst

Zaznacz tę opcję, aby wszyscy adresaci mogli odczytać treść wiadomości. Dotyczy to także adresatów, którzy nie korzystają z aplikacji pocztowych obsługujących standard S/MIME. Adresaci, którzy nie korzystają z aplikacji pocztowych obsługujących standard S/MIME, mogą odczytać wiadomość w postaci zwykłego tekstu, ale nie mogą zweryfikować podpisu cyfrowego.

Dołącz moje certyfikaty do podpisanych wiadomości

Zaznacz tę opcję, aby adresaci mogli wysyłać Ci zaszyfrowane wiadomości.

Ustawienia szyfrowania

Termin

Definicja

Certyfikat

Wybierz certyfikat, którego mają używać inne osoby w celu wysyłania Ci zaszyfrowanych wiadomości. Certyfikat szyfrowania jest używany w programie Outlook także do obsługi szyfrowanych wiadomości przechowywanych w folderach Elementy wysłane i Wersje robocze.

Przed kliknięciem pozycji Wybierz certyfikat w menu podręcznym Certyfikat musisz dodać certyfikat do pęku kluczy na komputerze. Aby uzyskać informacje dotyczące żądania certyfikatu cyfrowego od urzędu certyfikacji, zobacz Pomoc systemu Mac.

Algorytm szyfrowania

Metoda szyfrowania wiadomości i jej załączników. W programie Outlook można szyfrować wiadomości przy użyciu dowolnego z następujących algorytmów: AES-256, AES-192, AES-128 i 3DES. Spośród tych czterech algorytmów 3DES jest najbardziej zgodny z innymi aplikacjami S/MIME, a algorytm AES-256 jest najbezpieczniejszy.

Szyfrowanie wiadomości wychodzących

Zaznacz tę opcję, aby wszystkie wiadomości wychodzące były domyślnie szyfrowane.

Uwierzytelnianie za pomocą certyfikatu (dostępne tylko w przypadku kont serwera Exchange)

Termin

Definicja

Certyfikat klienta

Wybierz certyfikat, który ma być używany do uwierzytelniania za pomocą certyfikatu.

Przed kliknięciem pozycji Wybierz certyfikat w menu Certyfikat musisz dodać certyfikat do pęku kluczy na komputerze. Aby uzyskać informacje dotyczące żądania certyfikatu cyfrowego od urzędu certyfikacji, zobacz Pomoc systemu Mac.

Zobacz też

Znajdowanie Identyfikatora cyfrowego lub certyfikatu cyfrowego usług

Podpisów cyfrowych i certyfikatów

Wysyłanie wiadomości podpisanej cyfrowo lub zaszyfrowanej

Informacje o zabezpieczeniach w programie Outlook

Informacje o podpisywaniu cyfrowym, szyfrowaniu i kartach inteligentnych

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×