Ustawienia kalendarza w aplikacji Outlook w sieci Web

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Twój kalendarz jest zintegrowany z pocztą e-mail, kontaktami i innymi funkcjami aplikacji Outlook w sieci Web. Przy użyciu opcji kalendarza możesz zmienić domyślny wygląd i inne ustawienia kalendarza.

Uwaga: Aby zmienić format daty i godziny, kalendarza, wybierz pozycję Ustawienia Ustawienia > Ogólne, a następnie wybierz pozycję Region i strefa czasowa. Wybierz strefę czasową na liście.

Przechodzenie do opcji kalendarza

  1. Zaloguj się do Outlook w sieci Web. Aby uzyskać pomoc zobacz jak logować się do programu Outlook w sieci web.

  2. W górnej części strony wybierz pozycję Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Kalendarz.

  3. W okienku po lewej stronie wybierz opcję, którą chcesz zmienić.

Personalizacja,

Aby dostosować wygląd swojego kalendarza i wybierz pozycję, aby pokazać lub ukryć pogody i lokalnych imprez za pomocą ustawień personalizacji.

Za pomocą ustawień Wygląd kalendarza możesz sterować wyglądem kalendarza.

Ustawienie

Opis

Pokaż tydzień roboczy jako

Wybierając widok Tydzień roboczy w kalendarzu, wybierz dni do wyświetlenia.

Ustaw swoje godziny pracy

Godziny wolne od pracy są oznaczone ciemniejszym kolorem niż reszta kalendarza. Jeśli używasz Asystenta planowania, godziny spotkania są sugerowane z uwzględnieniem godzin pracy poszczególnych uczestników.

Pokaż numery tygodni w widoku miesiąca

Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz, aby w widoku Miesiąc był pokazywany numer tygodnia.

Rozpocznij pierwszy tydzień roku w

Jeśli jest włączone ustawienie Pokaż numery tygodni w widoku miesiąca, można wybrać, od czego ma się zaczynać numerowanie: od pierwszego dnia roku, od pierwszego tygodnia czterodniowego, a może od pierwszego pełnego tygodnia.

Pokaż pierwszy dzień tygodnia jako

Dzień wybrany w tym miejscu będzie wyświetlany jako pierwszy dzień tygodnia w widoku Tydzień.

Domyślna długość spotkania w minutach

Ustawianie domyślnej terminu spotkania from15-minutowe interwały lub Utwórz niestandardowe długość.

Pokaż godziny w

Umożliwia ustawienie odstępów, w jakich są pokazywane godziny w kalendarzu. Dostępne przyciski opcji pozwalają wybrać odstępy 15- lub 30-minutowe.

Pokaż kalendarz w

Wybierz Jasne lub Uproszczone kolory kalendarzy.

Dodawanie informacji dostosowanych do lokalizacji, z którymi możesz wybrać za pomocą ustawień pogody i lokalnych zdarzeń.

Ustawienie

Opis

Pogody

Wybierz opcję pogody pokazywanie lub Ukrywanie pogody.

Wybierz opcję polu Stopnie Fahrenheita lub Celsjusza skali temperatury korzystać.

Wybierz lokalizację do wyświetlenia w kalendarzu.

Jeśli chcesz wiedzieć o jego pogody zbyt, wybierz pozycję Dodaj innej lokalizacji.

Lokalne zdarzenia

Wybierz pokazać lub ukryć lokalne zdarzenia w kalendarzu.

Wybierz opcję lokalnych imprez pokazywanie lub Ukrywanie lokalne zdarzenia.

Wybierz pozycję Użyj bieżącej lokalizacji lub wybierz pozycję Wybierz miasta i wprowadź lokalizację.

Automatyczne przetwarzanie

Ustawienia Automatyczne przetwarzanie służą do kontrolowania tego, jak zdarzenia są dodawane do kalendarza i obsługi zaproszeń na spotkania, odpowiedzi i powiadomień.

Aby kontrolować, jak zdarzenia są dodawane z wiadomości e-mail do kalendarza za pomocą ustawień wydarzenia z poczty e-mail.

Ustawienie

Opis

Nie dodawaj wydarzenia do kalendarza z wiadomości e-mail

Zaznacz to pole wyboru, tak aby zdarzeń wykrytych w wiadomości e-mail nie są dodawane do kalendarza.

Automatyczne dodawanie zdarzeń do kalendarza z wiadomości e-mail

Zaznacz to pole wyboru, aby automatycznie dodawać zdarzeń wykrytych w wiadomości e-mail do kalendarza.

Dodawanie zdarzenia do kalendarza z wiadomości e-mail

Zaznacz pole wyboru dla każdego typu zdarzenia, który ma być dodawany z wiadomości e-mail do kalendarza

Oznaczanie wydarzenia jako prywatnego tylko możesz je wyświetlać

Zaznacz to pole wyboru, aby automatycznie Oznaczanie wydarzenia jako prywatnego.

Aktualizowanie strefy czasowej

Wybierz tę opcję, aby zmienić strefę czasową, używane przez kalendarza.

Ustawienia zaproszeń służą do sterowania obsługą zaproszeń na spotkania, odpowiedzi i powiadomień.

Ustawienie

Opis

Usuń zaproszenia i zaktualizowane odpowiedzi

Zaznacz to pole wyboru, aby automatycznie usunąć nieaktualne zaproszenia i odpowiedzi w skrzynce odbiorczej. Element kalendarza pozostaną w kalendarzu.

Usuń powiadomienia o przesłanych dalej zdarzeń

Zaznacz to pole wyboru, aby automatycznie wprowadzić do przodu powiadomień o zdarzeniach w folderze Elementy usunięte. Domyślnie będziesz otrzymywać powiadomień w przypadku zdarzenia, które organizujesz jest przekazywany do nowego adresata o jeden z uczestników wydarzenia. Wybranie tej opcji nie ma wpływu na przetwarzania odpowiedzi na wezwanie na wydarzenie.

Powiadomienia

Ustawianie przypomnień, wysyłanie powiadomienia na telefon i odbierać plan wydarzeń kalendarza za pomocą ustawień powiadomień.

Ustawienia Przypomnienia umożliwiają kontrolowanie domyślnych przypomnień dotyczących elementów w kalendarzu. Domyślnie przypomnienia są włączone i ustawione na uaktywnianie się 15 minut przed terminem określonym dla danego elementu.

Ustawienie

Opis

Pokazuj alerty z przypomnieniami

Zaznacz to pole wyboru, aby były wyświetlane przypomnienia dotyczące elementów kalendarza.

Odtwórz dźwięk, gdy nadchodzi czas przypomnienia

Zaznacz to pole wyboru, aby był odtwarzany sygnał dźwiękowy, gdy nadejdzie czas przypomnienia.

Domyślne przypomnienie

Za pomocą tego ustawienia możesz określić, z jak dużym wyprzedzeniem przed wydarzeniem ma się pojawiać domyślne przypomnienie.

Pobierz dzienny plan wiadomości e-mail dla kalendarzy i zadań

Wybranie tej opcji powoduje otrzymywanie codziennych wiadomość e-mail z planem dnia według wydarzeń kalendarza i zadań, które przydzielono mu.

Następnie zaznacz pole wyboru dla każdego kalendarza, który chcesz uwzględnić w Twojej dzienny plan.

Nie wysyłaj planu w dniach, gdy masz nie zdarzeń i zadań

Zaznacz tę opcję, aby nie otrzymywać wiadomość e-mail z dziennego planu w dniach, gdy masz nie zdarzenia lub daty ukończenia zadań.

Aktualizowanie strefy czasowej

Wybierz to łącze, jeśli chcesz zmienić strefę czasową, używane przez kalendarza.

Aktualizowanie ustawień pogody

Wybierz to łącze, jeśli chcesz zmienić ustawienia dla informacji o pogodzie w kalendarzu.

Aby wysłać powiadomienia o zdarzeń kalendarza na Twój telefon jako wiadomości SMS za pomocą ustawień wiadomości tekstowe z powiadomieniami.

Ustawienie

Opis

Powiadomień o zmianach zdarzeń występujących w ciągu następującej liczby dni

Zaznacz to pole wyboru, aby otrzymywać powiadomienia wysłanych na Twój telefon o zmianach na zdarzenia występujące w liczbę dni, przez użytkownika.

Zaznacz pole wyboru w godzinach pracy zapobiec powiadomienia wysyłane w innym czasie.

Powiadomienia dla zdarzenia przypomnień

Zaznacz to pole wyboru, aby otrzymywać powiadomienia o przypomnień zdarzenia.

Zaznacz pole wyboru w godzinach pracy zapobiec powiadomienia wysyłane w innym czasie.

Dzienne plany kalendarza

Zaznacz to pole wyboru, a następnie określ godzinę do wysyłania do dzienny plan kalendarza.

Konfigurowanie powiadomień

Wybierz to łącze, aby SMS dla konta, jeśli nie zostało to zrobione wcześniej skonfigurowane. (Opcje powiadomienie wiadomości tekstowe zostanie wyłączona, dopóki konfigurowanie wiadomości SMS.)

Określ, czy chcesz otrzymywać planu w wiadomości e-mail z każdego dnia, pokazujący zadania i zdarzeń kalendarza za pomocą ustawień poczty planu .

Ustawienie

Opis

Nie wysyłaj mi dzienny plan

Zaznacz tę opcję, aby nie otrzymywać codziennych wiadomość e-mail z planem.

Wyślij do mnie dzienny plan

Wybranie tej opcji powoduje otrzymywanie codziennych wiadomość e-mail z planem dnia według wydarzeń kalendarza i zadań, które przydzielono mu.

Następnie zaznacz pole wyboru dla każdego kalendarza, który chcesz uwzględnić w Twojej dzienny plan.

Aktualizowanie strefy czasowej

Wybierz to łącze, jeśli chcesz zmienić strefę czasową, używane przez kalendarza.

Aktualizowanie ustawień pogody

Wybierz to łącze, jeśli chcesz zmienić ustawienia dla informacji o pogodzie w kalendarzu.

Kalendarze udostępnione

Użyj opcji publikowania kalendarzy, aby utworzyć łącze do kalendarza, którą można udostępnić innym osobom. Na przykład możesz opublikować link na stronie sieci web lub udostępnić w grupach społecznościowych.

Ustawienie

Opis

Wybierz kalendarz

Wybierz kalendarz, który chcesz udostępnić.

Wybierz uprawnienia

Wybierz, jeśli chcesz inne osoby mogły zobaczyć dostępnych czas, niektóre szczegóły, czy cały widok kalendarza.

Inne kalendarze

Kalendarz urodzin jest automatycznie wprowadzana znane urodziny wszystkich osób na liście kontaktów. Można również dodać urodziny w dowolnym momencie.

Ustawienie

Opis

Włącz kalendarz z urodzinami

Dodaje kalendarza urodzin i automatyczne wypełnia ją urodziny kontaktów. Jeśli łączysz się z sieciami społecznościowymi w obszarze Opcje osób, daty urodzin kontaktami również automatycznie pojawi się w kalendarzu.

Wyłącz kalendarz z urodzinami

Ukrywa kalendarz z urodzinami.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×