Ustawienia i wartości domyślne grafiku

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W Microsoft Project Web App Administratorzy witryn można wybrać kilka różnych opcji, aby kontrolować sposób zasoby wprowadź godziny w swoich grafikach, a których zatwierdzenie jest wymagane. Strona ustawień grafiku i ustawieniami domyślnymi jest również miejsce, w którym możesz wybrać czy organizacji jest używany tryb wprowadzania pojedynczego, funkcja nowa w stosunku do Microsoft Project Server 2010 łączy aktualizacji stanu zadań z grafików w jednym widoku.

Aby skonfigurować ustawienia grafiku i wartości domyślne:

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie w sekcji Ustawienia kliknij przycisk Ustawienia serwera.

 2. Na stronie Ustawienia serwera w sekcji Zarządzanie czasem i zadaniami kliknij przycisk Ustawienia grafiku i wartości domyślne.

 3. W sekcji Wyświetlanie aplikacji sieci Web programu Project zaznacz pole wyboru grafik będzie używać standardowego śledzenia czasu dla nadgodzin i niepodlegającego rozliczaniu, aby umożliwić członkom zespołu mogą zgłaszać nadgodziny i czas niepodlegający rozliczaniu. Jeśli chcesz, aby członkowie zespołu mogli przesyłanie nadgodziny i czas niepodlegający rozliczaniu, wyczyść to pole wyboru.

 4. W sekcji Domyślny tryb tworzenia grafików określ, które dane powinny zostać uwzględnione w grafiku domyślnym:

  • Zaznacz pozycję Bieżące przydziały zadań, aby wstępnie wypełnić grafiki informacjami o przydziałach zadań członków zespołu.

  • Zaznacz pozycję Bieżące projekty, aby wstępnie wypełnić grafiki informacjami o bieżących projektach członków zespołu.

  • Zaznacz pozycję Bez wstępnego wypełniania, aby utworzyć puste grafiki dla członków zespołu.

 5. W sekcji Jednostki kolumn siatki grafiku Określ, czy kolumny grafiku reprezentować dni lub tygodni. Jeśli wybierzesz tygodni każdej z kolumn w grafiku reprezentuje 7 dni, a daty w kolumnie reprezentuje pierwszy dzień tygodnia.

 6. W sekcji Domyślne jednostki raportowania Określ, czy członkowie zespołu mogą raportować czas w każdej z kolumn grafiku w godzinach lub dniach.

 7. Aby określić liczbę godzin składające się na cały dzień przez wartość pracy, wpisz liczbę godzin w polu Liczba godzin w grafiku standardowym dnia.

 8. Aby określić liczbę godzin składają się tydzień roboczy standardowy, wpisz liczbę godzin w polu Liczba godzin w tygodniu roboczym grafiku standardowym jest.

 9. W sekcji Limity raportowania godzinowego określić maksymalne i minimalne godzin w grafiku i maksymalna liczba godzin mogą być zgłaszane w ciągu dnia. Jeśli członkowie zespołu mogą raportować czas poza te limity, błędy są wyświetlane w swoich grafikach, podczas ich przesyłania.

Uwaga: Może być konieczne umieszczenie pewne ograniczenia dotyczące wprowadzania czasu na podstawie systemy księgowe, klientów lub wewnętrzne zasady biznesowe. Ponadto jeśli Twoja organizacja używa zasoby zespołu, pamiętaj o tej kwestii w sekcji Limity raportowania godzinowego można ustawić wartości maksymalne i minimalne.

 1. Jeśli nie chcesz ustawić maksymalnie co najmniej co godzinę raportowania limit wpisz 999 w polu Maksymalna liczba godzin w grafiku reprezentować nieograniczoną godzin, lub wpisz wartość 0 w polu Minimalna liczba godzin w grafiku reprezentować nie minimalny czas. Wpisywanie jednej z tych opcji skutecznie wyłącza limity raportowania.

 2. W sekcji Zasady grafików określ poniższe opcje:

  • Zaznacz pole wyboru Zezwalaj przyszłości raportowania, aby umożliwić członkom zespołu do czasu rekordu dla okresów w przyszłości.

  • Zaznacz pole wyboru Zezwalaj na nowe zadania osobiste, aby umożliwić członkom zespołu utworzyć dowolną liczbę zadań osobistych, stosownie do potrzeb. Tym razem nie jest zamapowane do programu Project Server projekt lub zadania. Nie są wyświetlane zadania osobiste poza grafiku przez członka zespołu lub o stanie zadań.

  • Zaznacz pole wyboru Raportowanie czasu najwyższego poziomu Zezwalaj, aby członkowie zespołu mogą raportować czas dla zadań sumarycznych. Jeśli to pole wyboru jest wyczyszczone, członkowie zespołu muszą raportować czas dla zadań niższego poziomu, a te wartości dodawane do poziomu podsumowania.

  • W sekcji Zatwierdzanie Menedżer stanu zadań kliknij pozycję włączone, aby włączyć menedżerowie projektów lub zatwierdzania/odrzucania wiersze grafiku na podstawie poszczególnych linii. Jeśli wybierzesz włączone, można zaznacz pole wyboru Wymaganie zatwierdzenia linii przed zatwierdzeniem grafiku, określającą, że każdy wiersz muszą być zatwierdzone przed całego grafiku może zostać zatwierdzony. Jeśli chcesz zatwierdzać całej grafiki (nie zatwierdzania wiersz po wierszu), wybierz pozycję wyłączone.

   Uwaga: Jeśli jest używany tryb wprowadzania pojedynczego, należy włączyć zatwierdzanie Menedżer stanu zadań.

 3. W sekcji Inspekcja zaznacz pole wyboru Włącz inspekcję grafików, aby utworzyć rekord szczegółowe wszystkich zmian wprowadzonych w grafiku.

Porada: Kliknij przycisk Wyczyść dziennika wyczyścić dziennika inspekcji.

 1. W sekcji Ścieżka zatwierdzania zaznacz pole wyboru Ustalona ścieżka zatwierdzania, aby uniemożliwić ręczne określenie kolejnej osoby zatwierdzającej podczas przesyłania swoich grafikach członków zespołu.

 2. W sekcji Tryb wprowadzania pojedynczego zaznacz pole wyboru Tryb wprowadzania pojedynczego, jeśli chcesz włączyć członkowie zespołu mogą raportować postęp zadania, a także pracy rzeczywistej w swoich grafikach.

 3. Kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×