Ustawienia i opcje

Użytkownik urządzenia przenośnego? Zobacz Ustawienia i opcje na urządzeniach przenośnych.

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Program Microsoft Teams możesz dostosować do preferowanego sposobu pracy i wykonywania zadań.

W tym temacie

Personalizacja

Stan i dostępność

Zarządzanie powiadomienia

Ułatwienia dostępu i skróty klawiaturowe

Personalizacja

Aby zmienić swój obraz profilu, wybierz swój obraz, a następnie kliknij przycisk Zmień obraz.

Zmienianie opcji swojego obrazu

Aby wyświetlić lub zmienić ustawienia członkom zespołu, wybierz swój obraz profilu, a następnie kliknij przycisk Ustawienia. W obszarze Ogólne można zmieniać motywy, ustawienia aplikacji i języka. Wybierz pozycję Ustawienia > powiadomienia i zmienianie powiadomień, które pojawiają się w kanału aktywności.

Jeśli interesują Cię przełączania się odpowiedni motyw kolorów dla komputerów stacjonarnych aplikacji, kliknij swój obraz profilu i wybierz pozycję Ustawienia > Ogólne. W obszarze motywu możesz wybrać domyślny,ciemne, czyli dużego kontrastu kolorów motywu.

Kliknij pozycję Więcej opcji Przycisk Więcej opcji obok nazwy zespołu, aby wyświetlić dostępne dla Ciebie akcje zarządzania zespołem.

Jeśli jesteś członkiem zespołu, wybierz pozycję Zarządzaj zespołem, aby wyświetlić karty Członkowie, Kanały i Boty.

Menu zespołu z wybranym poleceniem Ulubione

Jeśli jesteś właścicielem zespołu, wybierz pozycję Zarządzaj zespołem > Ustawienia, aby wyświetlić opcje Obraz zespołu, Uprawnienia członków, Uprawnienia gości, @wzmianki i Zabawne rzeczy.

Stan i dostępność

Aby zmienić swój status, kliknij swój obraz profilu, a następnie ustaw samodzielnie jako dostępny, zajęty, Nie przeszkadzać lub z dala od komputera. Jeśli jesteś bezczynne przez 5 minut, członkom zespołu będą automatycznie zmieniać stan z dostępny z dala od komputera.

Opcje stanu dla osoby

Jest obecnie nie można zmienić czas potrzebny do są wyświetlane jako z dala od komputera. Istnieje także sposobem zachować samodzielnie dostępne bez aktywnego w zespołach.

Jeśli dana osoba jest obecnie dostępna w programie Microsoft Teams, pojawi się znacznik wyboru obok swój obraz profilu i zielony okrąg. Aby zobaczyć, kto, poza wszystkich członków zespołu, jest w trybie online teraz, kliknij przycisk więcej Przycisk Więcej opcji obok nazwy zespołu, a następnie wybierz zespół Zarządzaj >członków. Wszystkim osobom, które jest teraz online uzyskuje zielony okrąg i znacznik wyboru obok jego nazwy.

Zarządzanie powiadomieniami

Aby zmienić subskrypcję powiadomień, wybierz swój obraz profilu, a następnie kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia > powiadomienia.

Możesz zarządzać powiadomienia o wzmianki, wiadomości i innych elementów.

Okno dialogowe Ustawienia powiadomień

Możesz dostosować swój Kanał informacyjny na kilka sposobów. Najpierw można zmienić ustawienia powiadomień, klikając pozycję Obraz profilu, a następnie wybierając pozycję Ustawienia > powiadomienia.

Można również zarządzać swojego kanału, przesuwanie wskaźnika nad powiadomienie i wybierając pozycję Więcej opcji Przycisk Więcej opcji obok określonego powiadomienie. W tym miejscu możesz oznaczyć powiadomienie jako nieprzeczytane lub można Rozpoczynanie lub kończenie obserwacji kanału. Który otworzy menu, które umożliwia opcja wyświetlania więcej lub mniej tego rodzaju informacje. Na przykład jeśli użytkownik jest informowany o @channel lub @team wzmianki, można wykonać lub przestać obserwować tego kanału lub zespołu z większej liczby opcji Przycisk Więcej opcji powiadomienie. Jeśli otrzymasz powiadomienie informujące, że współpracownikiem łączone jednej wiadomości, możesz przestać otrzymywać powiadomienia lubię całkowicie.

Można także dostosować, czy chcesz otrzymywać powiadomienia o odpowiedzi (tak jak, czy ktoś odpowiedział na oryginalnym wpis lub jeśli ich odpowiedział na jeden z własnych odpowiedzi). Po prostu należy pamiętać, że jeśli wybierzesz przestać otrzymywać powiadomienia dotyczące określonego elementu (na przykład @mentions lub odpowiedzi), przestaniesz zbyt transparent powiadomienia o nich.

Możesz dostosować rodzaju powiadomień, które są wyświetlane w Twoim kanale informacyjnym, klikając pozycję na swój obraz profilu, a następnie Ustawienia > powiadomienia. Istnieje możliwość wyłączenia każdego typu powiadomień liście (@mentions, "Lubię to", odpowiedzi itp.), nie będą one już widoczne w Twoim kanale informacyjnym.

Ale należy pamiętać, że wyłączenie niektórych rodzajów powiadomienie dla swojego kanału, będą także umieścić stop transparent powiadomienia i wyskakujące okienka, dlatego rozsądnie wybieraj.

Ponadto jeśli w Twoim kanale informacyjnym kliknij pozycję Więcej opcji Przycisk Więcej opcji obok powiadomienia, możesz wybrać opcję zrezygnować z otrzymywania powiadomień podobne w przyszłości.

Ułatwienia dostępu i skróty klawiaturowe

Informacji na temat obsługi ułatwień dostępu dla Teams firmy Microsoft, wykonaj następujący link: ułatwień dostępu pomocy technicznej dotyczącej zespoły pracowników firmy Microsoft.

Kliknij swój obraz profilu w górnej części aplikacji, a następnie wybierz pozycję Ustawienia > Ogólne. W sekcji Motywy kliknij pozycję Duży kontrast. Możesz również wybrać motyw Ciemny lub Domyślny.

Aby zacząć korzystać z czytnika zawartości ekranu w aplikacji Microsoft Teams, skorzystaj z tego linku: Podstawowe zadania podczas korzystania z czytnika zawartości ekranu w aplikacji Microsoft Teams.

Oto uwalnianie pakietu Microsoft zespoły skróty klawiaturowe! DW, które różnią się skróty klawiatury w systemie operacyjnym, dlatego upewnij się, że masz zwracając uwagę do skrótów dla systemu Windows lub komputerów Mac, oparte na Twoim potrzebom.

Ilekroć odbieranie połączenia w programie Microsoft Teams, będziesz słyszeć dzwonek. Jeśli jest zajęty, pracy w innej aplikacji, należy nacisnąć klawisze Alt + Tab, aby przywrócić jego ostrość Wstecz w zespołach (lub Command + Tab, jeśli pracujesz na komputerze Mac). Jeśli już pracujesz w zespołach, masz tylko jedną naciśnięć klawiszy od odpowiedzi lub odrzucać połączenia. Oto co należy zrobić.

W systemie Windows:

  • Jeśli podczas pracy w aplikacji klasycznej, możesz nacisnąć klawisze Alt + R, aby odebrać połączenie lub Alt + Shift + R, aby ją odrzucić.

  • W przypadku korzystania z aplikacji sieci Web w systemie Windows naciśnij kombinację klawiszy Ctrl + Alt + R, aby odebrać połączenie, lub Ctrl + Alt + Shift + R, aby je odrzucić.

Na komputerze Mac:

  • Aby odebrać połączenie w aplikacji klasycznej, naciśnij klawisze Ctrl + R. Aby odrzucić połączenie z aplikacji klasycznej, naciśnij klawisze Ctrl + Shift + R.

  • Jeśli podczas pracy w aplikacji sieci web, naciśnij klawisze Ctrl + polecenie + R, aby odebrać połączenie, a następnie klawisze Ctrl + polecenie + Shift + R, aby odrzucić.

Ponieważ konwersacje w ramach kanału są pogrupowane w wątki, istnieje kilka dodatkowych skrótów umożliwiających przechodzenie między wiadomościami w ramach kanału.

  • Klawisz Tab umożliwia przejście do listy konwersacji, a strzałki w górę i w dół — przechodzenie między konwersacjami na liście.

  • Naciśnij klawisz Enter, aby wybrać konwersację, a następnie, korzystając ze strzałek w górę i w dół, odczytaj wiadomość lub odpowiedz na wątek konwersacji.

  • Naciśnij klawisz Enter, zaznacz wiadomość, a następnie użyj klawisza Tab, aby uzyskać dostęp do innych działań (na przykład zapisywania lub lubianego wiadomości, lub kliknij łącze osoby wysyłane).

  • Chcesz wyjść? Aby powrócić do nawigacji w obrębie konwersacji, naciśnij klawisz Esc.

Te same polecenia będą działać w rozmowy prywatne lub Wykorzystaj. Po prostu należy pamiętać, że te konwersacje po prostu jeden duży wątku, więc będzie wyglądają inaczej niż konwersacje kanału.

Aby zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar czcionki wiadomości, należy najpierw rozwinąć pole redagowanie, klikając ikonę formatowanie. Pojawi się na pasku narzędzi u góry pola redagowanie zawierający opcje dla elementów takich jak pogrubienie, rozmiar tekstu, italicizing, wyróżnianie i czcionki. Masz trzy opcje rozmiar: mały, średni i duży. Wybierz odpowiedni rozmiar i zacząć redagowania.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×