Ustawienia bazy danych

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Okno dialogowe Ustawienia bazy danych umożliwia ustawienie niektórych aspektów zachowań ODBC (Open Database Connectivity). Za pomocą tych ustawień można określić sposób przekazywania zmian między bazą danych a rysunkiem po połączeniu kształtów lub rysunków programu Microsoft Office Visio z bazami danych utworzonymi w aplikacjach zgodnych z ODBC.

Ustawienia te mają charakter globalny, czyli są stosowane do wszystkich połączeń rysunków z bazami danych utworzonych w programie Visio.

Ustawienia ODBC

Liczba prób aktualizacji

Umożliwia wpisanie liczby prób aktualizacji bazy danych lub rysunku, jeśli pierwsza próba się nie powiedzie.

Aktualizowanie interwał ponawiania (MS)

Umożliwia wpisanie liczby milisekund między próbami aktualizacji.

Interwał limitu czasu (w sekundach)

Umożliwia wpisanie liczby sekund, które mają upłynąć, zanim ustaną próby aktualizacji.

Domyślne źródło danych ODBC

Kliknij źródło danych ODBC, które ma być domyślnie używane przez polecenie Kreator baz danych lub Połącz z bazą danych. Łącząc kształt z bazą danych, można określić inne źródło danych.

Ustawienia monitora bazy danych

Automatycznie Odśwież stronę rysunku

Zaznacz to pole wyboru, aby monitorowany rysunek był odświeżany z interwałem określonym w opcji Interwał odświeżania rysunku, tak aby jego zawartość była zgodna z zawartością bazy danych.

Interwał odświeżania rysunku (s)

Umożliwia wpisanie liczby sekund, które mają upłynąć, zanim zmiany w bazie danych zostaną przekazane do monitorowanego rysunku. Jeśli przekazanie danych trwa dłużej niż wpisana wartość interwału odświeżania, program Visio dostosuje czas automatycznie.

Przywracanie domyślnych ustawień

Kliknięcie tego przycisku spowoduje przywrócenie ustawieniom wartości domyślnych, które mają następującą postać:

  • Liczba prób aktualizacji, 3

  • Interwał ponawiania prób aktualizacji, 250 (ms)

  • Wartość limitu czasu, 30 (s)

  • Domyślne źródło danych ODBC, przykładowe bazy danych programu Visio

  • Automatycznie odśwież stronę rysunku, wyczyszczone pole wyboru

  • Interwał odświeżania rysunku, puste pole

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×