Ustawienia administratora aplikacji Sway

Sway to aplikacja usługi Office 365, która ułatwi Tobie i Twoim współpracownikom prezentowanie pomysłów przy użyciu interakcyjnej kanwy, opartej na sieci Web. Aparat projektowy aplikacji Sway ułatwia szybkie i proste tworzenie profesjonalnych, interakcyjnych i atrakcyjnych wizualnie projektów na podstawie obrazów, tekstu, dokumentów, klipów wideo, map i innych elementów. Uzyskane wyniki można też modyfikować, aby nadać im unikatowy wygląd i działanie. Dzięki aplikacji Sway efekt końcowy prezentuje się doskonale w dowolnej przeglądarce i na dowolnym ekranie. Można go też bez problemu udostępnić klientom i współpracownikom, po prostu wysyłając im link. Domyślnie aplikacja Sway jest włączona dla wszystkich osób w organizacji.

Zapoznaj się z aplikacją Sway

Spróbuj utworzyć interakcyjny i interesujący element Sway w witrynie Sway.com. Aby uzyskać więcej informacji dla administratorów, zobacz Często zadawane pytania dotyczące aplikacji Sway — Pomoc dla administratorów.

Włączanie lub wyłączanie udostępniania zewnętrznego na stronie centrum administracyjne usługi Office 365

Wyłączając lub włączając udostępnianie zewnętrzne, możesz sterować tym, czy osoby w Twojej organizacji mogą udostępniać utworzone przez siebie swaye osobom spoza organizacji. Udostępnianie zewnętrzne jest domyślnie dozwolone. Po wyłączeniu udostępniania zewnętrznego użytkownikom nie są wyświetlane w aplikacji Sway miejsca docelowe udostępniania zewnętrznego.

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 za pomocą konta służbowego.

 2. Kliknij pozycję Administrator, aby otworzyć centrum administracyjne usługi Office 365.

 3. Przejdź do pozycji Ustawienia > Usługi i dodatki.

  W okienku nawigacji kliknij ikonę Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Usługi i dodatki.
 4. Na stronie Usługi i dodatki kliknij pozycję Sway.

  Przewiń w dół ekran „Usługi i dodatki”, a następnie kliknij przycisk aplikacji Sway.
 5. Na wyświetlonym ekranie ustawień aplikacji Sway dla ustawienia Udostępnianie zewnętrzne ustaw przełącznik w pozycji Wyłączone, jeśli chcesz wyłączyć udostępnianie zewnętrzne, lub w pozycji Włączone, jeśli chcesz je włączyć, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  W zależności od sytuacji ustaw wartość ustawienia „Udostępnianie zewnętrzne” na Włącz lub Wyłącz, a następnie kliknij pozycję Zapisz.

Dodawanie źródeł zawartości na stronie centrum administracyjne usługi Office 365

Możesz decydować o tym, jakie źródła zawartości mogą być używane z poziomu elementu Sway przez osoby w organizacji.

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 za pomocą konta służbowego.

 2. Kliknij pozycję Administrator, aby otworzyć centrum administracyjne usługi Office 365.

 3. Przejdź do pozycji Ustawienia > Usługi i dodatki.

  W okienku nawigacji kliknij ikonę Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Usługi i dodatki.
 4. Na stronie Usługi i dodatki kliknij pozycję Sway.

  Przewiń w dół ekran „Usługi i dodatki”, a następnie kliknij przycisk aplikacji Sway.
 5. W przypadku ustawienia Źródła zawartości ustaw przełącznik w pozycji Włączone dla źródeł zewnętrznej zawartości, które mają zostać uwzględnione w aplikacji Sway, albo w pozycji Wyłączone dla źródeł zewnętrznej zawartości, które chcesz wykluczyć, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  W sekcji „Źródła zawartości” ustaw przełączniki dla różnych źródeł zawartości w pozycji „Włączone” lub „Wyłączone” w zależności od sytuacji.

  Uwaga : Wyłączenie serwisu Wikipedia jako źródła zawartości spowoduje wyłączenie funkcji Rozpocznij od tematu. Funkcja Rozpocznij od tematu ułatwia użytkownikom rozpoczęcie pracy, sugerując konspekt wraz z tematami, które mogą chcieć poruszyć. Ta funkcja jest dostępna tylko w języku angielskim.

Gdy wyłączysz aplikację Sway dla użytkownika, ta osoba nie będzie mogła jej używać. Kafelek aplikacji Sway zostanie ukryty w obszarze Uruchamianie aplikacji usługi Office 365 i na stronie głównej. Zapoznaj się z tematem Przypisywanie licencji użytkownikom w usłudze Office 365 dla firm, aby poznać kroki włączania aplikacji Sway dla osoby indywidualnej.

Jeśli Twoja organizacja ogranicza połączenia komputerów w sieci z Internetem, zobacz Adresy URL i zakresy adresów IP usługi Office 365. Ten artykuł zawiera listę punktów końcowych (zakresów adresów FQDN, IPv4 i IPv6), które należy dodać do listy dozwolonych połączeń wychodzących i strefy Zaufane witryny przeglądarki Internet Explorer na komputerach klienckich, aby zapewnić możliwość używania na tych komputerach aplikacji Sway w usłudze Office 365.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×