Ustawianie warunków zgodności danych ze wzorcem przy użyciu formatowania warunkowego

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W programie Microsoft Office InfoPath służy formatowania warunkowego do określania różnych opcji formatowania dla formantu opartego na warunkach występujących w formularzu. Jeśli podczas wypełniania formularza, który jest oparty na szablonie formularza przez użytkownika są spełnione określone warunki, formatowanie warunkowe jest stosowana.

W tym artykule wyjaśniono, jak przy użyciu formatowania warunkowego, aby upewnić się, że dane, które użytkownik wprowadzi w określonym formancie ze wstępnie ustalonym wzorcem. Na przykład można dodać formatowanie warunkowe do formantu pola tekstowego z numerem telefonu wymagać, że użytkownik wprowadzi 3 cyfrowy numer kierunkowy.

Uwaga: Aby wymagać zgodności danych ze wstępnie wzorcem, można też sprawdzanie poprawności danych.

W tym artykule

Przed rozpoczęciem

Informacje dotyczące zgodności

Ustawianie warunków zgodności ze wzorcem dla kontrolki

Zanim rozpoczniesz

Aby wykonać tę procedurę, szablon formularza musi zawierać formant, który obsługuje formatowanie warunkowe. Mimo że można ustawić warunku dopasowania do wzorca dla każdego formantu programu InfoPath, który obsługuje formatowanie warunkowe, dopasowywanie do wzorca działa najlepiej z formantów wyświetlających znaki, takie jak liczby, litery lub znaki interpunkcyjne. Na przykład ustawienie warunku dopasowania do wzorca dla pola tekstowego jest przydatna, ale ustawienie takiego warunku dla pola wyboru będzie nie przydatne wyniki.

Początek strony

Informacje dotyczące zgodności

Podczas projektowania szablonu formularza w programie InfoPath, możesz wybrać tryb zgodności określonych do projektowania szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami. W przypadku opublikowanych na serwerze z InfoPath Forms Services, a następnie obsługiwanych w przeglądarce szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami formularze oparte na szablonie formularza można wyświetlić w przeglądarce sieci Web. Podczas projektowania szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami niektóre kontrolki są niedostępne w okienku zadań formanty, ponieważ nie można wyświetlić w przeglądarce sieci Web.

Listę kontrolek, które obsługują formatowanie warunkowe

W poniższej tabeli wymieniono kontrolki Office InfoPath 2007, które obsługują formatowanie warunkowe i czy są one dostępne dla szablonów formularzy zgodnych z przeglądarką.

Uwaga: Mimo że można ustawić warunku dopasowania do wzorca dla każdego formantu programu InfoPath, który obsługuje formatowanie warunkowe, dopasowywanie do wzorca działa najlepiej z formantów wyświetlających znaki, takie jak liczby, litery lub znaki interpunkcyjne. Na przykład ustawienie zgodności ze wzorcem pola tekstowego jest przydatne, ale ustawienie takiego warunku dla pola wyboru będzie nie przydatne wyniki.

Formanty, które obsługują formatowanie warunkowe

Dostępne dla szablonów formularzy zgodnych z przeglądarką?

Pole wyboru

Tak

Selektor dat

Tak

Pole listy rozwijanej

Tak

Pole wyrażenia

Tak

Pole listy

Tak

Przycisk opcji

Tak

Sekcja opcjonalna

Tak

Sekcja powtarzająca się

Tak

Repeating table

Tak

Pole tekstu sformatowanego

Tak

Sekcja

Tak

Pole tekstowe

Tak

Plik załącznika

Tak

Przycisk

Tak

Listy punktowane, numerowane, lub Lista zwykła

Nie

Sekcja wyborów

Nie

Pole kombi

Nie

Poziomej tabeli powtarzanej

Nie

Obraz odręczny

Nie

Wzorca/szczegółu

Nie

Pole listy wielokrotnego wyboru

Nie

Obraz

Nie

Cykliczne sekcji powtarzającej się

Nie

Etykieta pionowa

Nie

Początek strony

Ustawianie warunków zgodności ze wzorcem dla kontrolki

 1. W szablonie formularza kliknij kontrolkę, którą chcesz ustawić warunek dopasowania do wzorca.

 2. W Format menu kliknij polecenie Formatowanie warunkowe.

 3. W oknie dialogowym Formatowanie warunkowe kliknij przycisk Dodaj.

 4. W obszarze Jeśli ten warunek jest prawdziwy, w pierwszym polu kliknij przycisk Wybierz pola lub grupy.

 5. W oknie dialogowym Wybieranie pola lub grupy kliknij pole odpowiadające kontrolce, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. W drugim polu w oknie dialogowym Formatowanie warunkowe zaznacz wzorcem lub nie pasuje do wzorca.

 7. W trzecim polu kliknij pozycję Wybierz wzorzec.

 8. W obszarze Wzorce standardowe w oknie dialogowym Wzorzec wprowadzania danych kliknij deseń, który ma być, a następnie kliknij przycisk OK.

  Lista wzorców standardowych

  Deseń

  Przykład

  Numer telefonu

  (555) 555-0100

  Numer ubezpieczenia społecznego

  123-45-6789

  Kod pocztowy

  98052

  Kod pocztowy + 4

  98052-6399

  Uwaga: Aby utworzyć deseń niestandardowy, kliknij Wzorzec niestandardowy, wpisz w polu Wzorzec niestandardowy wzorzec, a następnie kliknij przycisk OK.

 9. W obszarze Zastosuj to formatowanie wybierz formatowanie, które chcesz.

 10. Kliknij przycisk OK dwa razy, aby zapisać warunek i wrócić do szablonu formularza.

 11. Aby sprawdzić wprowadzone zmiany, kliknij pozycję Podgląd na pasku narzędzi Standardowy lub naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+B.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×