Ustawianie urlopów i innego czasu administracyjnego (poza projektem)

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Śledzenie czasu administracyjnego umożliwia śledzenie wyjątki, takie jak urlopów, spotkaniach zespołu, szkolenia, projektów wewnętrznych i innego czasu niezwiązanych z projektem. Czas administracyjny są wprowadzane przez członków zespołu na ich stronach Mój grafik i Mój harmonogram.

Czas administracyjny należy śledzić, jeśli:

 • występuje integracja z systemem księgowym, który wymaga danych dotyczących wyjątków;

 • zespół zarządzający chce otrzymywać raporty dotyczące wyjątków;

 • menedżerowie projektów lub menedżerowie zasobów chcą, aby członkowie zespołu wprowadzali czas nieobecności w biurze i aby ten czas był wyświetlany jako niedostępny dla przydziałów projektów.

Ustawianie czasu administracyjnego

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij pozycję Ustawienia serwera.

 2. Na stronie Ustawienia serwera kliknij opcję Czas administracyjny.

 3. Na stronie Edytowanie lub tworzenie czasu administracyjnego kliknij pozycję Nowa kategoria, aby dodać nową kategorię czasu administracyjnego.

  Aby zmodyfikować istniejącą kategorię, w wierszu odpowiadającym tej kategorii wprowadź odpowiednie zmiany zgodnie z krokami szczegółowo opisanymi w pozostałej części tej procedury.

 4. W kolumnie Kategorie wpisz nazwę kategorii dla typu czasu administracyjnego.

  Uwaga : W celu zachowania historii danych po zapisaniu kategorii nie ma możliwości jej usunięcia.

 5. W kolumnie Stan kliknij pozycję Otwarty lub Zamknięty, aby określić, czy członkowie zespołu mogą rejestrować czas w tej kategorii.

 6. W kolumnie Typ pracy kliknij pozycję Roboczy lub Wolny, aby wskazać typ pracy reprezentowany przez kategorię. Spotkania i szkolenia to przykłady roboczego czasu administracyjnego, a urlopy i zwolnienia to przykłady wolnego czasu administracyjnego.

 7. W kolumnie Zatwierdź kliknij pozycję Tak lub Nie, aby wskazać, czy kategoria wymaga zatwierdzenia przed przesłaniem do menedżera.

 8. Zaznacz pole wyboru Zawsze wyświetlaj, aby kategoria była zawsze wyświetlana na stronie Mój grafik. Wyczyść to pole wyboru, jeśli chcesz ustawić kategorie czasu administracyjnego, ale nie chcesz, aby członkowie zespołu wprowadzali teraz czas w tej kategorii.

Dlaczego nie można wykonywać pewne czynności w Microsoft Office Project Web Access ?

W zależności od ustawień uprawnień, których używasz do logowania się do programu Project Web Access nie można wyświetlić lub niektóre funkcje. Ponadto co widać na niektórych stronach mogą różnić się od dokumentacji, jeśli administrator serwera dostosowana Project Web Access i nie zostały dostosowane pomocy.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×