Ustawianie uprawnień do folderów plików w programie SharePoint Workspace 2010

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Można kontrolować dozwolone działania uczestników, ustawiając uprawnienia do poszczególnych folderów.

Uwaga: Możliwości użytkownika w zakresie zmieniania uprawnień do folderów zależą od jego roli w obszarze roboczym. Zazwyczaj ustawienia uprawnień mogą zmieniać tylko menedżerowie.

Ustawianie uprawnień do folderu pliku

  1. Jeśli ustawiasz uprawnienia do folderu udostępnionego, wybierz folder i kliknij pozycję Pokaż właściwości tego folderu w okienku Zadania dotyczące plików i folderów.

  2. Jeśli ustawiasz uprawnienia do folderu w narzędziu Pliki 2007, kliknij folder prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

  3. Kliknij kartę Uprawnieniaw oknie dialogowym Właściwości.

  4. Wybierz rolę, w której przypadku chcesz zmienić przypisane uprawnienia.

  5. Zaznacz lub usuń zaznaczenia uprawnień w odniesieniu do każdej wybranej roli.

  6. Wybierz opcję zastosowania wprowadzonych zmian.

    • Jeśli chcesz zmienić uprawnienia innej roli, kliknij przycisk Zastosuj, a następnie wybierz następną rolę.

    • Zakończywszy wprowadzanie zmian w uprawnieniach, kliknij przycisk OK.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×