Ustawianie tabulatorów

Tabulatory są często używane do tworzenia łatwych w formatowaniu dokumentów — opcje układu dokumentu dostępne w programie Microsoft Office Word 2007 mogą jednak z powodzeniem je zastąpić.

Można na przykład łatwo utworzyć spis treści lub indeks bez ustawiania tabulatorów. W programie Office Word 2007 można również używać wstępnie zdefiniowanych tabel oraz opcji nagłówków i stopek.

Ponadto, program Office Word 2007 oferuje wstępnie zdefiniowane strony, na przykład strony tytułowe, oraz różne opcje układu strony, dzięki którym stosowanie tabulatorów staje się zbędne.

Co chcesz zrobić?

Ustawianie tabulatorów

Zmienianie odstępów między tabulatorami domyślnymi

Ustawianie tabulatorów

Do ustawienia ręcznych tabulatorów po lewej i prawej stronie dokumentu oraz na jego środku można użyć linijki.

Uwaga   Jeśli wzdłuż górnej krawędzi okna dokumentu nie ma poziomej linijki, kliknij przycisk Wyświetl linijkę u góry pionowego paska przewijania.

Aby szybko ustawić tabulatory, należy klikać selektor tabulatora w lewej części linijki do momentu wyświetlenia żądanego typu tabulatora, a następnie kliknąć linijkę w wybranym miejscu. Którego typu tabulatora należy użyć?

Obraz tabulatora

Tabulator lewy służy do ustawienia początkowej pozycji tekstu, który będzie następnie wyświetlany w stronę prawej krawędzi strony w miarę pisania.

Przycisk Tabulator środkowy

Tabulator środkowy służy do ustawienia pozycji środka tekstu, który będzie następnie wyśrodkowywany względem niej w miarę pisania.

Obraz tabulatora

Tabulator prawy służy do ustawienia prawego końca tekstu. W miarę pisania tekst będzie przesuwany w lewo.

Obraz tabulatora

Tabulator dziesiętny umożliwia wyrównywanie tekstu wokół przecinka dziesiętnego. Niezależnie od liczby cyfr przecinek dziesiętny będzie umieszczany w tym samym miejscu. Za pomocą tabulatora dziesiętnego można wyrównywać liczby jedynie względem znaku dziesiętnego; wyrównywanie względem innego znaku, na przykład łącznika lub symbolu handlowego „i”.

Przycisk tabulatora paskowego

Tabulator paskowy nie służy do ustawiania pozycji tekstu, ale powoduje wstawienie pionowego paska w miejscu tabulatora.

Jeśli tabulatory mają być ustawione w precyzyjnie określonych miejscach, których nie można wskazać za pomocą linijki, lub jeśli przed każdą tabulacją ma zostać umieszczony określony znak wiodący, należy użyć okna dialogowego Tabulatory. Aby wyświetlić to okno dialogowe, należy kliknąć dwukrotnie dowolny tabulator na linijce.

Ustawianie tabulatorów przy użyciu linijki poziomej — informacje

 • Gdy zostanie otwarty nowy pusty dokument, na jego linijce domyślnie nie ma żadnych tabulatorów.

 • Dwie ostatnie opcje na selektorze tabulatorów dotyczą wcięć. Klikając te opcje, a następnie klikając linijkę, można umieszczać wcięcia bez przesuwania znaczników wcięć wzdłuż linijki. Kliknij przycisk Wcięcie pierwszego wiersza Obraz przycisku, a następnie kliknij górną połowę linijki poziomej w miejscu, w którym ma się rozpoczynać pierwszy wiersz akapitu. Kliknij przycisk Wysunięcie Obraz przycisku, a następnie kliknij dolną połowę linijki poziomej w miejscu, w którym mają się rozpoczynać drugi i kolejne wiersze akapitu.

 • Po ustawieniu tabulatora paskowego na stronie jest wyświetlany pionowy pasek (nie trzeba naciskać klawisza TAB). Tabulator paskowy jest podobny do formatowania z przekreśleniem, jest jednak wyświetlany pionowo w akapicie w miejscu ustawienia tabulatora. Podobnie jak tabulatory innych typów, tabulator paskowy można ustawić przed napisaniem tekstu akapitu lub po nim.

 • Tabulator można usunąć, przeciągając go (w górę lub w dół) poza linijkę. Po puszczeniu przycisku myszy tabulator zniknie.

 • Istniejące tabulatory można również przeciągać w lewo lub w prawo w celu zmiany ich pozycji.

 • W przypadku zaznaczenia wielu akapitów na linijce są wyświetlane jedynie tabulatory z pierwszego akapitu.

Fragmenty tego artykułu pochodzą ze strony Szkolenia w witrynie Microsoft Office Online.

Początek strony

Zmienianie odstępów między tabulatorami domyślnymi

Gdy zostaną ustawione tabulatory ręczne, domyślna tabulacja jest przerywana przez tabulatory ustawione ręcznie. Tabulatory ręczne ustawione na linijce zastępują ustawienia tabulatorów domyślnych.

 1. Na karcie Układ strony kliknij przycisk otwierający okno dialogowe grupy Akapit.

  Przycisk Uruchom okno dialogowe Akapit

 2. W oknie dialogowym Akapit kliknij przycisk Tabulatory.

 3. W polu Domyślne położenie tabulatorów określ żądaną wartość odstępu między tabulatorami domyślnymi.

  Gdy zostanie naciśnięty klawisz TAB, znaczniki tabulacji będą umieszczane na stronie w odstępach o wielkości określonej w tym polu.

Początek strony

Dotyczy: Word 2007Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zasoby pomocy technicznej

Zmień język