Ustawianie tabulatorów w dokumencie w programie Word dla komputerów Mac

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Istnieje kilka sposobów ustawiania tabulatorów w dokumencie programu Word.

Dodawanie tabulatorów

Szybkim sposobem ustawienia pozycji tabulatorów w dokumencie jest kliknięcie na linijce miejsca, w którym mają się pojawiać tabulatory.

Przykład użycia tabulatorów w celu utworzenia kolumn

 1. Jeśli linijka nie jest widoczna u góry dokumentu, kliknij pozycję Widok > Linijka, aby ją wyświetlić.

  Wybieranie polecenia Linijka w menu Widok

 2. Kliknij linijkę w miejscu, w którym chcesz ustawić tabulator. Na przykład kliknij pozycje 1, 2, 3, 4 i 5.

  Tabulatory są wyświetlane jako małe strzałki na linijce

Teraz po naciśnięciu klawisza TAB tekst zostanie wyrównany do ustawionych tabulatorów.

Uwaga: Aby dopasować położenie tabulatora, przeciągnij go w prawo lub w lewo wzdłuż linijki.

Dodawanie wysunięcia

Po zastosowaniu wysunięcia drugi i wszystkie kolejne wiersze akapitu są wysunięte bardziej niż pierwszy wiersz.

Przykład akapitu z wysunięciem

 1. Jeśli linijka nie jest widoczna u góry dokumentu, kliknij pozycję Widok > Linijka, aby ją wyświetlić.

  Wybieranie polecenia Linijka w menu Widok

 2. Zaznacz tekst, do którego chcesz dodać wysunięcie.

 3. Na linijce przeciągnij skierowany wierzchołkiem w górę trójkąt dolnego znacznika w miejsce ma się zacząć wcięcie, na przykład do znacznika 1".

  Wybierz górną część strzałki i przeciągnij ją, aby utworzyć odpowiednie wcięcie

Dodawanie kropkowanych znaków wiodących

W obszarze znajdującym się między tabulatorami mogą być wyświetlanie kropki, kreski lub inne znaki wiodące pozwalające na wyrównanie informacji.

Przykład użycia kropkowanego znaku wiodącego

 1. Jeśli linijka nie jest widoczna u góry dokumentu, kliknij pozycję Widok > Linijka, aby ją wyświetlić.

  Wybieranie polecenia Linijka w menu Widok

 2. Kliknij dolną krawędź linijki w miejscu, w którym chcesz ustawić tabulator.

 3. W Format menu wybierz karty, aby otworzyć okno z opcjami tabulacji.

 4. Wybierz kartę.

  Okno dialogowe Tabulatory, w którym skonfigurowano wyrównane do prawej tabulatory z kropkami

 5. W obszarze Wyrównanie wybierz pozycję Do prawej.

 6. W obszarze Znak wiodący wybierz opcję linii kropkowanej, a następnie kliknij przycisk OK.

Teraz możesz dodać pozycje, a gdy naciśniesz klawisz TAB, na stronie zostanie wyświetlona kropkowana linia do znacznika 6 cm. To formatowanie zostanie dodane do każdego nowego wiersza, dopóki nie zmienisz znaku wiodącego. W celu zmiany formatowania tak, aby znaki wiodące nie były wyświetlane, wykonaj kroki od 3 do 5 i w obszarze Znak wiodący wybierz pozycję Brak.

Można ustawić następujące typy pozycji tabulatora:

Pozycja tabulatora

Opis

Tabulator lewy

Tabulator lewy wyznacza pozycję początkową tekstu, który podczas wpisywania będzie przemieszczać się w prawo.

Tabulator środkowy

Tabulator środkowy wyznacza pozycję środka tekstu. Podczas wpisywania tekst zostanie wyśrodkowany względem tej pozycji.

Tabulator prawy

Tabulator prawy wyznacza pozycję końcową tekstu po prawej stronie. Podczas wpisywania tekst będzie przemieszczać się w lewo.

Tabulator dziesiętny

Tabulator dziesiętny umożliwia wyrównywanie liczb względem przecinka dziesiętnego. Przecinek dziesiętny pozostaje na tej samej pozycji niezależnie od liczby cyfr. Liczby można wyrównywać tylko względem separatora dziesiętnego. Tabulatora dziesiętnego nie można używać do wyrównywania liczb względem innego znaku, takiego jak myślnik czy znak „&”.

Tabulator paskowy

Tabulator paskowy nie wpływa na położenie tekstu. Służy do wstawienia pionowej linii w miejscu tabulatora.

Ustawianie pozycji tabulatora przy użyciu linijki

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Zaznacz tekst, w którym chcesz ustawić pozycję tabulatora.

  Porada: Aby ustawić pozycję tabulatora dla całego dokumentu, zaznacz cały tekst. Skrót klawiaturowy to COMMAND + A.

 3. W menu Widok upewnij się, że obok pozycji Linijka znajduje się znacznik wyboru.

 4. Kliknij selektor tabulatorów na lewym końcu linijki, a następnie kliknij wybrany typ tabulatora.

 5. Kliknij dolną krawędź linijki w miejscu, w którym chcesz wstawić tabulator.

Ustawianie pozycji tabulatora przy użyciu okna dialogowego

Jeśli chcesz ustawić pozycje tabulatorów z większą precyzją niż za pomocą linijki lub jeśli chcesz wstawić określone znaki wiodące przed tabulatorem, możesz użyć okna dialogowego Tabulatory.

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. W menu Widok upewnij się, że obok pozycji Linijka znajduje się znacznik wyboru.

 3. Na lewym końcu linijki poziomej kliknij pozycję Przycisk tabulatora , a następnie kliknij pozycję Tabulatory.

 4. W obszarze Pozycja tabulatora wpisz położenie, w którym chcesz ustawić pozycję tabulatora.

 5. W obszarze Wyrównanie kliknij odpowiedni typ tabulatora.

 6. Aby dodać kropki lub innego typu znaki wiodące do tabulatora, kliknij odpowiednią opcję w obszarze Znak wiodący.

 7. Kliknij pozycję Ustaw.

Usuwanie tabulatora

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Zaznacz tekst, z którego chcesz usunąć tabulator.

 3. W menu Widok upewnij się, że obok pozycji Linijka znajduje się znacznik wyboru.

 4. Przeciągnij znacznik tabulatora poza linijkę.

Zobacz też

Opakowanie spisu treści

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×