Ustawianie przezroczystości obrazu

Przezroczystość za pomocą trzech kliknięć

Szybkim sposobem na dodanie do obrazu przezroczystości w pakiecie Office jest użycie funkcji Rozmycie:

 1. Zaznacz obraz.

 2. Na karcie Narzędzia obrazów > Formatowanie na wstążce paska narzędzi wybierz pozycję Kolor Przycisk Kolor na karcie Formatowanie w obszarze Narzędzia obrazów na Wstążce w pakiecie Office . W obszarze Koloruj ponownie wybierz pozycję Rozmycie. (Jest to czwarta opcja od lewej w pierwszym wierszu).

Istnieją inne sposoby dodawania do obrazu przezroczystości, które wymagają większej liczby czynności, ale zapewniają także większą kontrolę nad efektem końcowym. Kliknij nagłówek procedury poniżej, aby ją rozwinąć i wyświetlić szczegóły.

Na karcie Narzędzia obrazów > Formatowanie na wstążce paska narzędzi wybierz pozycję Kolor. W obszarze Koloruj ponownie wybierz pozycję Rozmycie.

Bardziej elastyczne opcje przezroczystości

Narysuj kształt, wypełnij go obrazem, a następnie dostosuj przezroczystość obrazu:

 1. Na karcie wstążki Wstawianie wybierz pozycję Kształty, a następnie wybierz z wyświetlonej galerii kształt, taki jak prostokąt.

 2. Narysuj kształt w dokumencie.

  Ważne, aby proporcje kształtu były takie same jak obrazu, który zamierzasz do niego dodać. Jeśli proporcje obrazu i kształtu będą inne, obraz będzie zniekształcony.

 3. (Opcjonalnie) Usuń kontur kształtu: kliknij prawym przyciskiem myszy kształt, a następnie kliknij przycisk Kontur, który się pojawi. W galerii, która zostanie otwarta, wybierz pozycję Brak konturu.

 4. Ponownie kliknij prawym przyciskiem myszy kształt, a następnie kliknij polecenie Formatuj kształt.

  Zostanie otwarte okienko Formatowanie kształtu.

 5. W okienku Formatowanie kształtu w obszarze Wypełnienie kliknij pozycję Wypełnienie obrazem lub teksturą.

  Przycisk Wypełnienie obrazem lub teksturą w okienku Formatowanie obrazu

 6. Kliknij przycisk Plik. W oknie dialogowym Wstawianie obrazu zlokalizuj plik obrazu, który chcesz wstawić. Wybierz obraz, a następnie wybierz przycisk Wstaw.

 7. Teraz, gdy obraz jest widoczny wewnątrz kształtu, przesuń suwak Przezroczystość w okienku Formatowanie kształtu, aby odpowiednio dopasować obraz.

  Suwak przezroczystości w okienku Formatowanie obrazu

Porada: Jeśli zmieniono pierwotne proporcje rozmiaru kształtu przez przeciągnięcie, po wstawieniu do kształtu obraz może być zniekształcony. Niektóre obrazy mogą również być niedokładnie dopasowane do określonych kształtów. Możesz dostosować wygląd obrazu, zmieniając rozmiar kształtu lub używając ustawień w obszarze Przesunięcie poniżej suwaka przezroczystości.

Uwaga:  Jeśli korzystasz z programu PowerPoint, możesz ustawić przezroczystość obrazu i użyć go jako tła slajdu.

Wbudowana funkcja przezroczystości pozwala ustawić przezroczystość jednego z kolorów obrazu.

W odróżnieniu od przezroczystości całego obrazu, przezroczystość jednego koloru można zastosować tylko w przypadku obiektu wstawionego jako obraz, a nie wewnątrz kształtu. Jeśli obraz został wstawiony do kształtu jako wypełnienie, zgodnie z powyższym opisem, opcja Ustaw kolor przezroczysty jest niedostępna.

Ważne: Obszar, który wydaje się mieć jednolity kolor (np. zielone liście), może w rzeczywistości zawierać wiele nieznacznie różniących się odcieni koloru, dlatego mogą wystąpić trudności z uzyskaniem pożądanego efektu. Przezroczystość koloru najlepiej sprawdza się w przypadku prostych obrazów o jednolitych kolorach, takich jak obiekty clipart.

 1. Kliknij dwukrotnie obraz. Gdy pojawi się obszar Narzędzia obrazów, na karcie Formatowanie kliknij pozycję Kolor.

  Menu przycisku Kolor otwarte z poziomu karty Formatowanie w obszarze Narzędzia obrazów

 2. Kliknij pozycję Ustaw kolor przezroczysty. Po zmianie wskaźnika kliknij kolor, któremu chcesz nadać właściwość przezroczystości.

  Obraz przedstawiający wygląd wskaźnika po kliknięciu pozycji Ustaw kolor przezroczysty

Na poniższej ilustracji liście mają kilka odcieni koloru zielonego, dlatego efekt przezroczystości został zastosowany tylko do fragmentów liści i trudno go dostrzec. Powtórzenie tej operacji dla innego koloru spowoduje usunięcie właściwości przezroczystości z pierwszego koloru. Aby cofnąć wprowadzone zmiany kolorów, kliknij pozycję Resetuj obraz w grupie Dopasowywanie.

Obraz przedstawiający część liścia, dla której ustawiono przezroczystość

Uwaga:  Podczas drukowania obrazów przezroczyste obszary mają kolor papieru. Na ekranie lub w witrynie internetowej przezroczyste obszary mają kolor tła.

Porada:  W przypadku posiadania aplikacji do edytowania obrazów można jej użyć w celu nadania obrazowi efektu przezroczystości. Po wykonaniu tej operacji należy zapisać obraz w formacie umożliwiającym zachowanie informacji o przezroczystości (np. w formacie png) i wstawić zapisany plik do dokumentu pakietu Office.

Jeśli masz komentarze lub sugestie dotyczące tych funkcji, opublikuj je na forum Office User Voice.

Przezroczystość za pomocą trzech kliknięć

Szybkim sposobem na dodanie do obrazu przezroczystości w pakiecie Office jest użycie funkcji Rozmycie:

 1. Zaznacz obraz.

 2. Na karcie Narzędzia obrazów > Formatowanie na wstążce paska narzędzi wybierz pozycję Kolor Ikona Kolor na karcie Formatowanie w obszarze Narzędzia obrazów na wstążce . W obszarze Koloruj ponownie wybierz pozycję Rozmycie. (Jest to czwarta opcja od lewej w pierwszym wierszu).

Istnieją inne sposoby dodawania do obrazu przezroczystości, które wymagają większej liczby czynności, ale zapewniają także większą kontrolę nad efektem końcowym. Kliknij nagłówek procedury poniżej, aby ją rozwinąć i wyświetlić szczegóły.

Kliknij przycisk Kolor, a następnie w obszarze Koloruj ponownie wybierz pozycję Rozmycie

Bardziej elastyczne opcje przezroczystości

Narysuj kształt, wypełnij go obrazem, a następnie dostosuj przezroczystość obrazu:

 1. Na karcie wstążki Wstawianie wybierz pozycję Kształty, a następnie wybierz z wyświetlonej galerii kształt, taki jak prostokąt.

 2. Narysuj kształt w dokumencie.

  Dopasuj proporcje obrazu, który zamierzasz dodać do kształtu. Jeśli proporcje obrazu i kształtu będą inne, obraz będzie zniekształcony.

 3. Usuń kontur z zaznaczonego kształtu: Gdy kształt jest zaznaczony, na karcie Narzędzia do rysowania > Formatowanie na wstążce paska narzędzi wybierz pozycję Kontury kształtu, a następnie wybierz pozycję Brak konturu.

  Wybierz pozycję Kontury kształtu, a następnie z wyświetlonego menu wybierz pozycję Brak konturu
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy kształt i wybierz polecenie Formatuj kształt.

  Zostanie otwarte okno dialogowe Formatowane kształtu.

 5. W obszarze Wypełnienie wybierz pozycję Wypełnienie obrazem lub teksturą, a następnie wybierz przycisk Plik.

  Okno dialogowe Formatowanie obrazu

  Zostanie otwarte okno dialogowe Wstawianie obrazu.

 6. W oknie dialogowym Wstawianie obrazu znajdź odpowiedni obraz, zaznacz go, a następnie wybierz pozycję Wstaw.

  Okno dialogowe Wstawianie obrazu

  Obraz zostanie dodany do slajdu wewnątrz kształtu. Może być konieczne przeniesienie okna dialogowego Formatowanie obrazu, aby go zobaczyć. Zostaw otwarte okno dialogowe, aby dostosować przezroczystość.

 7. Teraz, gdy obraz jest widoczny wewnątrz kształtu, w oknie dialogowym Formatowanie obrazu przesuń suwak Przezroczystość w prawo, aby odpowiednio dopasować obraz.

  Przesuń pasek Przezroczystość w prawo, aby dostosować obraz tła

 8. Wybierz pozycję Zamknij, aby zamknąć okno dialogowe.

Porada: Jeśli zmieniono pierwotne proporcje rozmiaru kształtu przez przeciągnięcie, po wstawieniu do kształtu obraz może być zniekształcony. Niektóre obrazy mogą również być niedokładnie dopasowane do określonych kształtów. Możesz dostosować wygląd obrazu, zmieniając rozmiar kształtu lub używając ustawień w obszarze Przesunięcie powyżej suwaka przezroczystości.

Wbudowana funkcja przezroczystości pozwala ustawić przezroczystość jednego z kolorów obrazu.

W odróżnieniu od przezroczystości całego obrazu, przezroczystość jednego koloru można zastosować tylko w przypadku obiektu wstawionego jako obraz, a nie wewnątrz kształtu. Jeśli obraz został wstawiony do kształtu jako wypełnienie, zgodnie z powyższym opisem, opcja Ustaw kolor przezroczysty jest niedostępna.

Ważne: Obszar, który wydaje się mieć jednolity kolor (np. zielone liście), może w rzeczywistości zawierać wiele nieznacznie różniących się odcieni koloru, dlatego mogą wystąpić trudności z uzyskaniem pożądanego efektu. Przezroczystość koloru najlepiej sprawdza się w przypadku prostych obrazów o jednolitych kolorach, takich jak obiekty clipart.

 1. Kliknij dwukrotnie obraz. Gdy pojawi się obszar Narzędzia obrazów, na karcie Formatowanie kliknij pozycję Kolor.

  Menu przycisku Kolor otwarte z poziomu karty Formatowanie w obszarze Narzędzia obrazów

 2. Kliknij pozycję Ustaw kolor przezroczysty. Po zmianie wskaźnika kliknij kolor, któremu chcesz nadać właściwość przezroczystości.

  Obraz przedstawiający wygląd wskaźnika po kliknięciu pozycji Ustaw kolor przezroczysty

Na poniższej ilustracji liście mają kilka odcieni koloru zielonego, dlatego efekt przezroczystości został zastosowany tylko do fragmentów liści i trudno go dostrzec. Powtórzenie tej operacji dla innego koloru spowoduje usunięcie właściwości przezroczystości z pierwszego koloru. Aby cofnąć wprowadzone zmiany kolorów, kliknij pozycję Resetuj obraz w grupie Dopasowywanie.

Obraz przedstawiający część liścia, dla której ustawiono przezroczystość

Uwaga:  Podczas drukowania obrazów przezroczyste obszary mają kolor papieru. Na ekranie lub w witrynie internetowej przezroczyste obszary mają kolor tła.

Porada:  W przypadku posiadania aplikacji do edytowania obrazów można jej użyć w celu nadania obrazowi efektu przezroczystości. Po wykonaniu tej operacji należy zapisać obraz w formacie umożliwiającym zachowanie informacji o przezroczystości (np. w formacie png) i wstawić zapisany plik do dokumentu pakietu Office.

Jeśli masz komentarze lub sugestie dotyczące tych funkcji, opublikuj je na forum Office User Voice.

Przezroczystość za pomocą trzech kliknięć

Szybkim sposobem na dodanie do obrazu przezroczystości w pakiecie Office jest użycie funkcji Rozmycie:

 1. Zaznacz obraz.

 2. Na karcie Narzędzia obrazów > Formatowanie na wstążce paska narzędzi wybierz pozycję Koloruj ponownie Przycisk Koloruj ponownie . W obszarze Tryby kolorów wybierz pozycję Rozmycie. (Jest to trzecia opcja od lewej).

Istnieją inne sposoby dodawania do obrazu przezroczystości, które wymagają większej liczby czynności, ale zapewniają także większą kontrolę nad efektem końcowym. Kliknij nagłówek procedury poniżej, aby ją rozwinąć i wyświetlić szczegóły.

Kliknij przycisk Koloruj ponownie, a następnie w obszarze Tryby kolorów wybierz pozycję Rozmycie

Bardziej elastyczne opcje przezroczystości

Wstaw obraz wewnątrz kształtu o dokładnie określonym rozmiarze, a następnie dostosuj jego przezroczystość:

 1. Na karcie wstążki Wstawianie wybierz pozycję Kształty, a następnie wybierz z wyświetlonej galerii kształt, taki jak prostokąt.

 2. Narysuj kształt w dokumencie.

  Dopasuj proporcje obrazu, który zamierzasz dodać do kształtu. Jeśli proporcje obrazu i kształtu będą inne, obraz będzie zniekształcony.

 3. Usuń kontur z zaznaczonego kształtu: Na karcie Narzędzia do rysowania > Formatowanie na wstążce paska narzędzi wybierz pozycję Kontury kształtu, a następnie wybierz pozycję Brak konturu.

  Wybierz pozycję Kontury kształtu, a następnie z wyświetlonego menu wybierz pozycję Brak konturu
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy kształt i wybierz polecenie Formatuj kształt.

  Zostanie otwarte okno dialogowe Formatowane kształtu.

 5. W obszarze Wypełnienie wybierz pozycję Wypełnienie obrazem lub teksturą, a następnie wybierz przycisk Plik.

  Okno dialogowe Formatowanie obrazu

  Zostanie otwarte okno dialogowe Wstawianie obrazu.

 6. W oknie dialogowym Wstawianie obrazu znajdź odpowiedni obraz, zaznacz go, a następnie wybierz pozycję Wstaw.

  Okno dialogowe Wstawianie obrazu

  Obraz zostanie dodany do slajdu wewnątrz kształtu. Może być konieczne przeniesienie okna dialogowego Formatowanie obrazu, aby go zobaczyć. Zostaw otwarte okno dialogowe, aby dostosować przezroczystość.

 7. Teraz, gdy obraz jest widoczny wewnątrz kształtu, w oknie dialogowym Formatowanie obrazu przesuń suwak Przezroczystość w prawo, aby odpowiednio dopasować obraz.

  Przesuń pasek Przezroczystość w prawo, aby dostosować obraz tła

 8. Wybierz pozycję Zamknij, aby zamknąć okno dialogowe.

Wbudowana funkcja przezroczystości pozwala ustawić przezroczystość jednego z kolorów obrazu.

Ważne: Obszar, który wydaje się mieć jednolity kolor (np. zielone liście), może w rzeczywistości zawierać wiele nieznacznie różniących się odcieni koloru, dlatego mogą wystąpić trudności z uzyskaniem pożądanego efektu. Przezroczystość koloru najlepiej sprawdza się w przypadku prostych obrazów o jednolitych kolorach, takich jak obiekty clipart.

 1. Kliknij obraz, w którym chcesz utworzyć obszary przezroczyste.

 2. W obszarze Narzędzia obrazów na karcie Formatowanie w grupie Dopasowywanie kliknij pozycję Koloruj ponownie.

  Karta Narzędzia obrazów

 3. Kliknij pozycję Ustaw kolor przezroczysty, a następnie kliknij na obrazie kolor, który chcesz ustawić jako przezroczysty.

  Uwagi: 

  • Opcja Ustaw kolor przezroczysty jest dostępna dla obrazów typu mapa bitowa, które nie są jeszcze przezroczyste, oraz dla niektórych obiektów clipart.

  • Przezroczystego obszaru nie można utworzyć w przypadku obrazów typu animowany obraz GIF. Zmiany przezroczystości można jednak wprowadzić w programie do edycji animowanych obrazów GIF, a następnie ponownie wstawić plik do dokumentu pakietu Microsoft Office 2007.

  • W innym programie do edycji obrazów można ustawić więcej niż jeden kolor w obrazie jako przezroczysty. Po zapisaniu tego obrazu w formacie zachowującym informacje o przezroczystości, na przykład w pliku Portable Network Graphics (png), można wstawić ten plik do dokumentu pakietu Office 2007.

Porada:  W przypadku posiadania aplikacji do edytowania obrazów można jej użyć w celu nadania obrazowi efektu przezroczystości. Po wykonaniu tej operacji należy zapisać obraz w formacie umożliwiającym zachowanie informacji o przezroczystości (np. w formacie png) i wstawić zapisany plik do dokumentu pakietu Office.

Jeśli masz komentarze lub sugestie dotyczące tych funkcji, opublikuj je na forum Office User Voice.

Zobacz też

Usuwanie tła obrazu

Zmienianie jasności, kontrastu lub ostrości obrazu

Zmienianie koloru obrazu

Stosowanie efektu artystycznego do obrazu

Używanie przejścia Płynna zmiana w programie PowerPoint

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×