Ustawianie programu Skype dla firm Online zasad urządzeń przenośnych dla organizacji

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Ustawianie sposób łączenia użytkowników programu Skype dla firm Online przy użyciu programu Skype dla firm aplikacji na urządzeniach przenośnych, takich jak funkcja, która umożliwia użytkownikom nawiązywanie i odbieranie połączeń telefonicznych na jej telefon komórkowy za pomocą ich numeru telefonu służbowego zamiast jej numer telefonu komórkowego. Zasady mobilności można także Wymagaj sieci Wi-Fi połączeń podczas nawiązywania i odbierania połączeń.

Ustawienia zasad urządzeń przenośnych można skonfigurować w czasie utworzone zasady lub za pomocą polecenia cmdlet Set-CsMobilityPolicy zmodyfikowania ustawień zasad.

Ustawianie zasad urządzeń przenośnych

Uwaga : Wszystkie ustawienia zasad urządzeń przenośnych w Skype dla firm Online należy użyć programu Windows PowerShell i nie można używaćw programie Skype dla firm Centrum administracyjnym.

 • Upewnianie się, że jest używany program Windows PowerShell w wersji 3.0 lub nowszej

  1. Aby sprawdzić, czy korzystasz z wersji 3.0 lub nowszej: Wybierz menu Start > Windows PowerShell.

  2. Sprawdź wersję, wpisując ciąg Get-Host w oknie Windows PowerShell.

  3. Jeśli nie masz wersji 3.0 lub nowszej, musisz pobrać i zainstalować aktualizacje programu Windows PowerShell. Zobacz Windows Management Framework 4.0, aby pobrać i zainstalować pliki umożliwiające zaktualizowanie programu Windows PowerShell do wersji 4.0. Gdy zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, zrób to.

  4. Konieczne jest też zainstalowanie modułu programu Windows PowerShell dla usługi Skype dla firm Online, który umożliwia tworzenie zdalnej sesji programu Windows PowerShell łączącej się z usługą Skype dla firm Online. Ten moduł, który jest obsługiwany tylko na komputerach 64-bitowych, można pobrać z Centrum pobierania Microsoft ze strony Moduł programu Windows PowerShell dla usługi Skype dla firm Online. Gdy zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, zrób to.

  Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zobacz Łączenie się ze wszystkimi usługami Office 365 w jednym oknie programu Windows PowerShell.

 • Uruchamianie sesji programu Windows PowerShell

  1. Wybierz menu Start > Windows PowerShell.

  2. W oknie Windows PowerShell połącz się z Twoją organizacją usługi Office 365, uruchamiając polecenie:

   Uwaga : Polecenie Import-Module musisz uruchomić tylko podczas pierwszego użycia modułu Windows PowerShell usługi Skype dla firm Online.

   Import-Module "C:\Program Files\Common Files\Skype for Business Online\Modules\SkypeOnlineConnector\SkypeOnlineConnector.psd1"
   $credential = Get-Credential
   $session = New-CsOnlineSession -Credential $credential
   Import-PSSession $session

  Aby uzyskać więcej informacji na temat uruchamiania programu Windows PowerShell, zobacz Łączenie się ze wszystkimi usługami Office 365 w jednym oknie programu Windows PowerShell lub Łączenie się z usługą Skype dla firm Online za pomocą programu Windows PowerShell.

 • Tworzenie nowych zasad dla tych ustawień, uruchom:

  New-CsMobilityPolicy -Identity MobilityPolicy -RequireWIFIForIPVideo $true

  Zobacz więcej informacji na temat polecenia cmdlet New-CsMobilityPolicy .

 • Udzielanie nowych zasad, utworzonego wszystkim użytkownikom w organizacji, uruchom:

  Grant-CsMobilityPolicy -Identity"amos.marble@contoso.com" -PolicyName MobilityPolicy

  Zobacz więcej informacji na temat polecenia cmdlet Udziel CsMobilityPolicy .

Jeśli utworzono już zasady, można wprowadzić zmiany do istniejących zasad, a następnie zastosować ustawienie użytkowników za pomocą Udzielanie CsMobilityPolicy za pomocą polecenia cmdlet Set-CsMobilityPolicy .

 • Tworzenie nowych zasad dla tych ustawień, uruchom:

  New-CsMobilityPolicy -Identity NoAppClientPolicy -EnableMobility $false 

  Zobacz więcej informacji na temat polecenia cmdlet New-CsMobilityPolicy .

 • Udzielanie nowych zasad, utworzonego Marmur Amos Uruchom:

  Grant-CsMobilityPolicy -Identity "amos.marble@contoso.com"-PolicyName NoAppClientPolicy

  Zobacz więcej informacji na temat polecenia cmdlet Udziel CsMobilityPolicy .

Jeśli utworzono już zasady, można wprowadzić zmiany do istniejących zasad, a następnie zastosować ustawienie użytkowników za pomocą Udzielanie CsMobilityPolicy za pomocą polecenia cmdlet Set-CsMobilityPolicy .

 • Tworzenie nowych zasad dla tych ustawień, uruchom:

  New-CsMobilityPolicy -Identity VoIPClientPolicy -EnableIPAudioVideo $false

  Więcej informacji na temat polecenia cmdlet New-CsMobilityPolicy Zobacz.

 • Udzielanie nowych zasad, utworzonego wszystkim użytkownikom w organizacji, uruchom:

  Grant-CsMobilityPolicy -Identity "amos.marble@contoso.com" -PolicyName VoIPClientPolicy

  Więcej informacji na temat polecenia cmdlet Udziel CsMobilityPolicy Zobacz.

Jeśli utworzono już zasady, można wprowadzić zmiany do istniejących zasad, a następnie zastosować ustawienie użytkowników za pomocą Udzielanie CsMobilityPolicy za pomocą polecenia cmdlet Set-CsMobilityPolicy .

Chcesz dowiedzieć się więcej o programie Windows PowerShell?

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×