Ustawianie programu Skype dla firm Online zasad konferencji dla organizacji

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Konferencje jest ważna część Skype dla firm Online: konferencji umożliwia grup użytkowników, aby zostały połączone online Wyświetlanie slajdów i wideo, udostępnianie aplikacji, wymianę plików, a w przeciwnym razie komunikację i współpracę.

Jest ważne zachować kontrolę nad konferencji i ustawienia konferencji. W niektórych przypadkach może być zagadnienia dotyczące zabezpieczeń: domyślnie innych osób, w tym użytkowników nieuwierzytelnionych, uczestniczyć w spotkaniach i zapisywać żadnych slajdów lub materiałów informacyjnych distributed podczas tych spotkań. Ponadto może być rzadkie prawne rozwiązania problemów. Na przykład domyślnie uczestnicy spotkania mogą nawiązywać adnotacje na udostępnionej zawartości; jednak tych adnotacji nie są zapisywane podczas archiwizowania spotkania. Jeśli Twoja organizacja jest wymagane do rejestrować całą komunikację elektroniczną, można wyłączyć adnotacje.

W Skype dla firm Online konferencji odbywa się za pomocą zasad konferencji. Zasady konferencji określają funkcji i możliwości, które mogą być używane w konferencji, w tym od tego, czy Konferencja mogą zawierać IP audio i wideo, aby maksymalną liczbę osób, które mogą uczestniczyć w spotkaniu. Zasady konferencji można konfigurować w zakresie globalnego lub w zakresie dla poszczególnych użytkowników. To zapewnia administratorom odpowiednią siłę wyrazu, gdy nadejdzie Określanie, jakie funkcje będą dostępne do użytkowników, którzy.

Ustawienia zasad można skonfigurować w czasie utworzone zasady lub za pomocą polecenia cmdlet Set-CsConferencingPolicy zmodyfikowania ustawień zasad.

Ustawianie zasad konferencji

Uwaga : Dla wszystkich ustawień zasad konferencji w Skype dla firm Online należy użyć programu Windows PowerShell i nie można używaćw programie Skype dla firm Centrum administracyjnym.

 • Upewnianie się, że jest używany program Windows PowerShell w wersji 3.0 lub nowszej

  1. Aby sprawdzić, czy korzystasz z wersji 3.0 lub nowszej: Wybierz menu Start > Windows PowerShell.

  2. Sprawdź wersję, wpisując ciąg Get-Host w oknie Windows PowerShell.

  3. Jeśli nie masz wersji 3.0 lub nowszej, musisz pobrać i zainstalować aktualizacje programu Windows PowerShell. Zobacz Windows Management Framework 4.0, aby pobrać i zainstalować pliki umożliwiające zaktualizowanie programu Windows PowerShell do wersji 4.0. Gdy zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, zrób to.

  4. Konieczne jest też zainstalowanie modułu programu Windows PowerShell dla usługi Skype dla firm Online, który umożliwia tworzenie zdalnej sesji programu Windows PowerShell łączącej się z usługą Skype dla firm Online. Ten moduł, który jest obsługiwany tylko na komputerach 64-bitowych, można pobrać z Centrum pobierania Microsoft ze strony Moduł programu Windows PowerShell dla usługi Skype dla firm Online. Gdy zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, zrób to.

  Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zobacz Łączenie się ze wszystkimi usługami Office 365 w jednym oknie programu Windows PowerShell.

 • Uruchamianie sesji programu Windows PowerShell

  1. Wybierz menu Start > Windows PowerShell.

  2. W oknie Windows PowerShell połącz się z Twoją organizacją usługi Office 365, uruchamiając polecenie:

   Uwaga : Polecenie Import-Module musisz uruchomić tylko podczas pierwszego użycia modułu Windows PowerShell usługi Skype dla firm Online.

   Import-Module "C:\Program Files\Common Files\Skype for Business Online\Modules\SkypeOnlineConnector\SkypeOnlineConnector.psd1"
   $credential = Get-Credential
   $session = New-CsOnlineSession -Credential $credential
   Import-PSSession $session

  Aby uzyskać więcej informacji na temat uruchamiania programu Windows PowerShell, zobacz Łączenie się ze wszystkimi usługami Office 365 w jednym oknie programu Windows PowerShell lub Łączenie się z usługą Skype dla firm Online za pomocą programu Windows PowerShell.

 • Tworzenie nowych zasad dla tych ustawień, uruchom:

  New-CsConferencingPolicy -Identity DesktopConferencingPolicy -EnableAppDesktopSharing None $true -EnableFileTransfer $false

  Zobacz więcej informacji na temat polecenia cmdlet New-CsConferencingPolicy .

 • Udzielanie nowych zasad, utworzonego dla wszystkich użytkowników w organizacji, uruchom:

  Grant-CsConferencingPolicy -Identity "amos.marble@contoso.com" -PolicyName DesktopConferencingPolicy

  Zobacz więcej informacji na temat polecenia cmdlet Udziel CsConferencingPolicy .

Jeśli utworzono już zasady, można wprowadzić zmiany do istniejących zasad, a następnie stosowanie ustawień użytkowników za pomocą Udzielanie CsConferencingPolicy za pomocą polecenia cmdlet Set-CsConferencingPolicy .

 • Tworzenie nowych zasad dla tych ustawień, uruchom:

  New-CsConferencingPolicy -Identity ConferencingPolicy -AllowAnonymousParticipantsInMeetings $false -AllowConferenceRecording $false

  Zobacz więcej informacji na temat polecenia cmdlet New-CsConferencingPolicy .

 • Udzielanie nowych zasad, utworzonego Marmur Amos Uruchom:

   Grant-CsConferencingPolicy -Identity "amos.marble@contoso.com" -PolicyName ConferencingPolicy

  Zobacz więcej informacji na temat polecenia cmdlet Udziel CsConferencingPolicy .

Jeśli utworzono już zasady, można wprowadzić zmiany do istniejących zasad, a następnie stosowanie ustawień użytkowników za pomocą Udzielanie CsConferencingPolicy za pomocą polecenia cmdlet Set-CsConferencingPolicy .

 • Tworzenie nowych zasad dla tych ustawień, uruchom:

  New-CsConferencingPolicy -Identity BlockedConferencingPolicy -AllowExternalUsersToRecordMeeting $false -AllowExternalUsersToSaveContent $false 

  Zobacz więcej informacji na temat polecenia cmdlet New-CsConferencingPolicy .

 • Udzielanie nowych zasad, utworzonego wszystkim użytkownikom w organizacji, uruchom:

  Grant-CsConferencingPolicy -Identity "amos.marble@contoso.com" -PolicyName BlockedConferencingPolicy

  Zobacz więcej informacji na temat polecenia cmdlet Udziel CsConferencingPolicy .

Jeśli utworzono już zasady, można wprowadzić zmiany do istniejących zasad, a następnie stosowanie ustawień użytkowników za pomocą Udzielanie CsConferencingPolicy za pomocą polecenia cmdlet Set-CsConferencingPolicy .

Chcesz dowiedzieć się więcej o programie Windows PowerShell?

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×