Ustawianie preferencji alertów w programie SharePoint Workspace 2010

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Sposób powiadamiania przez program SharePoint Workspace o nieprzeczytanych informacjach w obszarach roboczych można dostosować.

Co chcesz zrobić?

Zmienianie domyślnych ustawień alertów

Ustawianie alertów dla obszaru roboczego programu SharePoint lub Groove

Ustawianie alertów dla folderu udostępnionego

Ustawianie alertów dla narzędzia obszaru roboczego

Ustawianie alertów dla folderu plików

Ustawianie alertów dla pliku

Zmienianie ustawień domyślnych dla alertów

Ustawienie domyślne odpowiadające za to, jak program SharePoint Workspace powiadamia o nieprzeczytanych informacjach w tworzonych obszarach roboczych, można zmienić. Można je także później zastąpić innym ustawieniem w dowolnym obszarze roboczym, narzędziu, folderze lub pliku w narzędziu Dokumenty 2010 lub w narzędziu Pliki 2007 albo w folderze udostępnionym.

 1. Na pasku uruchamiania na karcie Plik kliknij pozycję Informacje, kliknij pozycję Zarządzaj kontem, kliknij pozycję Preferencje konta, a następnie kliknij kartę Alerty w oknie dialogowym Preferencje.

 2. Przeciągnij suwak, aby zmienić ustawienie alertów.

  Szczegóły

  • W przypadku wybrania ustawienia Automatycznie program SharePoint Workspace określa odpowiednie ustawienie alertów dla nieprzeczytanych informacji. W przypadku nowych obszarów roboczych lub obszarów roboczych odwiedzanych co najmniej raz w tygodniu to ustawienie jest tożsame z ustawieniem „Wysoki”. W przypadku rzadko odwiedzanych obszarów roboczych lub narzędzi obszarów roboczych (co oznacza, że nie potrzebujesz często informacji w obszarze roboczym lub narzędziu) program SharePoint Workspace automatycznie stosuje ustawienie alertów „Średni”, tak aby alerty na pasku systemowym Cię nie rozpraszały.

  • Wysoki powoduje, że wyświetlany jest znacznik elementów nieprzeczytanych oraz alert w obszarze powiadomień systemu Windows. Dodatkowo alert obejmuje sygnał dźwiękowy, o ile w odpowiednich właściwościach obszaru roboczego lub narzędzia został wybrany plik dźwiękowy.

  • Średni sprawia, że wyświetlany jest tylko znacznik elementów nieprzeczytanych.

  • Wyłączony powoduje ignorowanie nieprzeczytanych informacji, nie wywołując alertów.

 3. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.

Kliknij pozycję Przywróć domyślne, aby przywrócić domyślne ustawienia alertów.

Uwaga: Opcja Automatyczne usuwanie alertów wyświetlana w oknie dialogowym Preferencje nie jest zaimplementowana w tej wersji.

Początek strony

Ustawianie alertów dla obszaru roboczego programu SharePoint lub Groove

W tej sekcji przedstawiono, jak dostosować sposób alarmowania przez program SharePoint Workspace o nieprzeczytanych informacjach w obszarach roboczych programu SharePoint lub Groove.

Początkowe ustawienie alertów dla nowych obszarów roboczych jest zdefiniowane w preferencjach konta. Jednak po zmianie ustawienia domyślnego w preferencjach konta ustawienie alertów dla istniejących obszarów roboczych się nie zmienia.

Istnieje możliwość zmiany ustawienia alertów dla konkretnych obszarów roboczych. Na przykład można ustawić niższy poziom dla rzadko odwiedzanych obszarów roboczych, aby uniknąć rozpraszających alertów dotyczących nieważnych informacji.

 1. Na pasku uruchamiania kliknij prawym przyciskiem myszy obszar roboczy, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 2. Kliknij kartę Alerty.

 3. Przeciągnij suwak, aby zmienić ustawienie dla alertów.

  Szczegóły

  • W przypadku wybrania ustawienia Automatycznie program SharePoint Workspace określa odpowiednie ustawienie alertów dla nieprzeczytanych informacji. W przypadku obszarów roboczych odwiedzanych co najmniej raz w tygodniu to ustawienie jest tożsame z ustawieniem Wysoki. W przypadku rzadko odwiedzanych obszarów roboczych (co oznacza, że nie potrzebujesz często informacji w obszarze roboczym) program SharePoint Workspace automatycznie stosuje ustawienie alertów Średni, tak aby alerty w obszarze powiadomień systemu Windows Cię nie rozpraszały.

  • Wysoki powoduje, że wyświetlany jest znacznik elementów nieprzeczytanych oraz alert w obszarze powiadomień systemu Windows, któremu towarzyszy odgłos dzwonka.

  • Średni sprawia, że wyświetlany jest tylko znacznik elementów nieprzeczytanych.

  • Wyłączony powoduje ignorowanie nieprzeczytanych informacji, nie wywołując alertów.

 4. Jeśli chcesz, wybierz plik dźwiękowy (wav), który będzie odtwarzany przy każdym alercie, jeśli poziom alertów będzie ustawiony na Wysoki.

 5. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Ustawianie alertów dla folderu udostępnionego

Ustawienia alertów dla elementów nieprzeczytanych w folderze udostępnionym zmienia się, wybierając opcje w oknie dialogowym właściwości obszaru roboczego.

 1. Na pasku uruchamiania kliknij prawym przyciskiem myszy folder udostępniony, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 2. Kliknij kartę Alerty.

 3. Przeciągnij suwak, aby zmienić ustawienie dla alertów.


  Szczegóły

  • W przypadku wybrania ustawienia Automatycznie program SharePoint Workspace określa odpowiednie ustawienie alertów dla nieprzeczytanych informacji. W przypadku folderów udostępnionych odwiedzanych co najmniej raz w tygodniu to ustawienie jest tożsame z ustawieniem Wysoki. W przypadku rzadko odwiedzanych folderów udostępnionych (co oznacza, że nie potrzebujesz często informacji w folderze udostępnionym) program SharePoint Workspace automatycznie stosuje ustawienie alertów Średni, tak aby alerty w obszarze powiadomień systemu Windows Cię nie rozpraszały.

  • Wysoki powoduje, że wyświetlany jest znacznik elementów nieprzeczytanych oraz alert w obszarze powiadomień systemu Windows, któremu towarzyszy odgłos dzwonka.

  • Średni sprawia, że wyświetlany jest tylko znacznik elementów nieprzeczytanych.

  • Wyłączanie ignoruje nieprzeczytanych informacji i nie będziesz otrzymywać

 4. Jeśli chcesz, wybierz plik dźwiękowy (wav), który będzie odtwarzany przy każdym alercie, jeśli poziom alertów będzie ustawiony na Wysoki.

 5. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.

  Początek strony

Ustawianie alertów dla narzędzia obszaru roboczego

Możesz dostosować sposób powiadamiania przez program SharePoint Workspace o nieprzeczytanych informacjach w bieżącym narzędziu obszaru roboczego. Domyślne ustawienie dla narzędzi obszarów roboczych to Dziedzicz, co oznacza, że zostanie użyte ustawienie obecnie stosowane do obszaru roboczego.

 1. W okienku Zawartość kliknij prawym przyciskiem myszy narzędzie obszaru roboczego, a następnie kliknij polecenie Ustaw alerty.

 2. Przeciągnij suwak, aby zmienić ustawienie alertów.

  Szczegóły

  • W przypadku wybrania ustawienia Automatycznie program SharePoint Workspace określa odpowiednie ustawienie alertów dla nieprzeczytanych informacji. W przypadku narzędzi obszarów roboczych odwiedzanych co najmniej raz w tygodniu to ustawienie jest tożsame z ustawieniem Wysoki. W przypadku rzadko odwiedzanych narzędzi obszarów roboczych (co oznacza, że nie potrzebujesz często informacji w narzędziu obszaru roboczego) program SharePoint Workspace automatycznie stosuje ustawienie alertów Średni, tak aby alerty w obszarze powiadomień systemu Windows Cię nie rozpraszały.

  • Wysoki powoduje, że wyświetlany jest znacznik elementów nieprzeczytanych oraz alert w obszarze powiadomień systemu Windows, któremu towarzyszy odgłos dzwonka.

  • Średni sprawia, że wyświetlany jest tylko znacznik elementów nieprzeczytanych.

  • Wyłączanie ignoruje nieprzeczytanych informacji i nie będziesz otrzymywać

 3. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Ustawianie alertów dla folderu plików

Sposób, w jaki program SharePoint Workspace powiadamia o nieprzeczytanych informacjach w konkretnych folderach plików, także można określić. Domyślnie to ustawienie alertów ma dla poszczególnych folderów wartość Wyłączony, a program SharePoint Workspace będzie wysyłać alerty tylko zgodnie z ustawieniami bieżącego narzędzia i obszaru roboczego. Zmiana tego ustawienia na Wysoki dla danego folderu spowoduje, że program SharePoint Workspace będzie wysyłać alerty przy każdej zmianie w tym folderze.

Uwaga: Alerty można ustawiać tylko dla folderów w obszarach roboczych programu Groove.

 1. W przypadku zmieniania ustawień alertów dla folderu zawartego w folderze udostępnionym zaznacz folder i kliknij pozycję Ustaw alerty dla tego folderu w okienku zadań Zadania dotyczące plików i folderów.

 2. Jeśli ustawiasz alerty dla folderu z narzędzia Dokumenty 2010 lub narzędzia Pliki 2007, kliknij ten folder prawym przyciskiem myszy, kliknij polecenie Właściwości, a następnie kliknij kartę Alerty.

 3. Aby zmienić ustawienie alertów, przeciągnij pasek wskaźnika w górę lub w dół.

 4. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Ustawianie alertów dla pliku

Sposób, w jaki program SharePoint Workspace powiadamia o nieprzeczytanych informacjach w konkretnych plikach, można dostosować. Domyślnie to ustawienie alertów ma dla poszczególnych plików wartość Wyłączony, a program SharePoint Workspace wysyła alerty tylko zgodnie z ustawieniami bieżącego narzędzia i obszaru roboczego. Zmiana tego ustawienia na Wysoki dla danego folderu spowoduje, że program SharePoint Workspace będzie wysyłać alerty przy każdej zmianie w tym pliku.

Uwaga: Alerty można ustawiać tylko dla plików w obszarach roboczych programu Groove.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

  Uwaga: W przypadku zmieniania ustawień alertów dla pliku zawartego w folderze udostępnionym zaznacz plik i kliknij pozycję Ustaw alerty dla tego pliku w okienku zadań Zadania dotyczące plików i folderów.

 2. Kliknij kartę Alerty w oknie dialogowym Właściwości.

 3. Przeciągnij suwak, aby zmienić ustawienie dla alertów.

  Szczegóły

  • Wysoki powoduje, że wyświetlany jest znacznik elementów nieprzeczytanych oraz alert w obszarze powiadomień systemu Windows, któremu towarzyszy odgłos dzwonka.

  • Wyłączony powoduje ignorowanie nieprzeczytanych informacji, nie wywołując alertów.

 4. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×