Ustawianie opcji ogólnych na urządzeniu z systemem iOS

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Za pomocą opcji na urządzeniu z systemem iOS można określić ustawienia połączeń, spotkań i kontaktów oraz inne ustawienia ogólne. W zależności od konfiguracji programu Skype dla firm w Twojej organizacji niektóre z tych opcji mogą być wyłączone. Aby uzyskać dostęp do nich, naciśnij swój obraz, a następnie naciśnij pozycję Ustawienia.

Ekran główny z opcjami ustawień aplikacji Skype dla firm dla systemu iOS

Wprowadzanie numeru telefonu

Podaj numer swojego telefonu iPhone z numerami kierunkowymi kraju i regionu. Jeśli program Skype dla firm nie może użyć sieci Wi-Fi lub komórkowej sieci danych do nawiązania połączenia audio albo wideo, oddzwania pod ten numer w celu udostępnienia części audio połączenia programu Skype dla firm.

Po pierwszym zalogowaniu się do programu Skype dla firm dla iPhone'a zostanie wyświetlony przewodnik umożliwiający skonfigurowanie numeru telefonu. Aby zaktualizować swój numer telefonu, na ekranie Ustawienia w obszarze Połączenia i spotkania naciśnij pozycję Numer telefonu, a następnie wprowadź swój numer telefonu komórkowego z numerami kierunkowymi kraju i regionu.

Wymaganie użycia sieci Wi-Fi dla połączeń głosowych i wideo oraz zawartości spotkania

Zwykle w programie Skype dla firm dla systemu iOS w czasie spotkania nie jest wyświetlana jego zawartość ani źródła wideo uczestników, chyba że zostanie nawiązane połączenie z siecią Wi-Fi. Jeśli te opcje zostaną wyłączone i połączenie z siecią Wi-Fi nie będzie nawiązane, program Skype dla firm spróbuje użyć połączenia transmisji danych na potrzeby udostępniania ekranu i wyświetlania wideo. Aby zmienić ustawienia sieci Wi-Fi, wykonaj następujące czynności:

  • Na ekranie Ustawienia włącz lub wyłącz opcję Głos za pomocą przełącznika.

  • Na ekranie Ustawienia włącz lub wyłącz opcję Wideo za pomocą przełącznika.

  • Na ekranie Ustawienia włącz lub wyłącz opcję Zawartość spotkania za pomocą przełącznika.

Ważne : Wyłączenie jednej lub większej liczby tych opcji może spowodować naliczenie wyższych opłat za przesyłanie danych i/lub trudności podczas wyświetlania udostępnianej zawartości albo wideo.

Moje poświadczenia

Domyślnie opcja Moje poświadczenia jest włączona w celu umożliwienia pokazywania wszystkich informacji o spotkaniu i poczcie głosowej w programie Skype dla firm.

Ustawienia Serwer proxy HTTP są potrzebne, jeśli w Twojej sieci korporacyjnej jest używany serwer proxy wymagający skonfigurowania poświadczeń w celu zalogowania się i używania aplikacji w korporacyjnej sieci Wi-Fi.

Ustawienie Exchange umożliwia wprowadzenie poświadczeń dla serwera Exchange, jeśli są one różne od ustawień programu Skype dla firm. W przypadku, gdy są takie same, pozostaw przełącznik Użyj poświadczeń programu Skype dla firm w pozycji . Poświadczenia serwera Exchange są potrzebne do wyświetlania spotkań i poczty głosowej.

Zmienianie obrazu

Aby zmienić swój obraz w Skype dla firm dla systemu iOS, zaloguj się do Skype dla firm na Twoim komputerze. Zobacz Zmienianie obrazu , aby dowiedzieć się więcej.

Tryb TTY

Tryb telefonu tekstowego (TTY) służy do wysyłania informacji tekstowych przez linię telefoniczną. Aby interpretować zmodyfikowane sygnały dźwiękowe, urządzenie TTY musi być podłączone do telefonu iPhone — w przeciwnym razie jakość dźwięku może być niska. Korzystanie z trybu TTY podczas połączenia konferencyjnego również może powodować problemy z jakością dźwięku.

Tryb TTY jest domyślnie wyłączony. Aby go włączyć, naciśnij pozycję .

Pomoc w ulepszaniu programu Skype dla firm

Jeśli w Twojej organizacji włączono tę funkcję, możesz zdecydować się na uczestnictwo w Programie poprawy jakości obsługi klienta (CEIP, Customer Experience Improvement Program) firmy Microsoft. Gdy bierzesz udział w programie, telefon iPhone automatycznie wysyła do firmy Microsoft podstawowe, anonimowe informacje dotyczące sposobu korzystania z programów i urządzeń, typów i liczby występujących błędów oraz szybkości usług. Te informacje są łączone z innymi danymi uzyskanymi w ramach programu, a firma Microsoft korzysta z nich w celu rozwiązywania problemów oraz ulepszania najczęściej używanych przez klientów produktów i funkcji. Firma Microsoft nie gromadzi informacji dotyczących nazwiska, adresu, ani żadnych innych informacji kontaktowych.

Udział w programie CEIP jest domyślnie wyłączony. Jeśli chcesz wziąć udział w programie, w obszarze Program poprawy jakości obsługi klienta naciśnij pozycję Pomóż nam ulepszać Skype dla firm i przesuń przełącznik na pozycję .

Rejestrowanie

Dzienniki są używane przez administratorów systemu do zbierania, analizowania i zapisywania danych. Administrator systemu może poprosić Cię o włączenie opcji rejestrowania na potrzeby rozwiązywania problemów. Jeśli nie otrzymano takiej prośby, nie trzeba się interesować tą opcją.

Aby włączyć rejestrowanie, na ekranie Ustawienia w obszarze Inne naciśnij pozycję Rejestrowanie, a następnie przesuń suwak na pozycję .

W przypadku wyświetlenia komunikatu informującego o błędzie logowania możesz wysłać dzienniki błędów logowania do firmy Microsoft. Naciśnij pozycję Przekaż dzienniki logowania, a następnie naciśnij jedną z tych opcji:

Zawsze: dzienniki będą przekazywane zawsze, gdy wystąpi błąd.

Nigdy: dzienniki nie będą przekazywane.

Zapytaj mnie: za każdym razem, gdy wystąpi błąd logowania, użytkownik będzie pytany, czy chce przekazać dzienniki.

Aby wysłać dzienniki błędów do zespołu pomocy technicznej, naciśnij pozycję Wyślij pliki dziennika i wprowadź wymagane informacje.

Pomoc

Naciśnij pozycję Pomoc, aby wyświetlić tematy pomocy.

Informacje

Naciśnij pozycję Informacje, aby wyświetlić informacje o wersji, regulamin użytkowania, zasady zachowania poufności informacji i uwagi dotyczące innych firm.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×