Ustawianie opcji odtwarzania wideo w prezentacji

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Opcje odtwarzania w PowerPoint umożliwia kontrolować sposobu i czasu klipu wideo w prezentacji. Możesz odtwarzanie filmu w trybie pełnoekranowym lub zmienić jego rozmiar do wymiarów, które można określić. Można również kontrolować głośność, odtwarzanie wideo wielokrotnie (w pętli) i Pokaż kontrolki sterowania multimediami.

Aby kontrolować, odtwarzania klipu wideo, użyj opcji na karcie Odtwarzanie wstążki PowerPoint. Ta karta jest wyświetlana na Wstążce po zaznaczeniu klipu wideo na slajdzie.

Karta odtwarzanie narzędzia wideo na wstążce programu PowerPoint 2016

(Tych opcji wideo są dostępne po możesz osadzić wideo lub Tworzenie łącza do pliku wideo z komputera.)

Odtwarzanie klipu wideo w kolejności, kliknij pozycję, automatycznie lub po kliknięciu

Porada:    Ustaw tę opcję, przed dodaniem wyzwalaczy lub animacji do klipu wideo. Zmiana tej opcji powoduje usunięcie wszystkie animacje, które są skojarzone z klipu wideo.

 1. W widoku normalnym kliknij ramkę wideo na slajdzie.

  Opcje odtwarzania klipu wideo z komputera są następujące: Sekwencja klikania, Automatycznie oraz Po kliknięciu
  Określ, jak ma być rozpoczęte odtwarzanie filmu podczas prezentacji
 2. W obszarze Narzędzia wideo na karcie Odtwarzanie w grupie Opcje wideo na liście Start wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby film został odtworzony kolejno kliknij pozycję, wybierz pozycję W sekwencji kliknij pozycję.

  • Aby film został odtworzony po slajd zawierający wideo jest wyświetlany w widoku Pokaz slajdów, zaznacz pole wyboru automatycznie.

  • Aby kontrolować, kiedy ma być uruchamiany przez kliknięcie przyciskiem myszy klip wideo, wybierz Pozycję przy kliknięciu. (Następnie podczas prezentacji w widoku Pokaz slajdów, można będzie po prostu kliknij ramkę filmu po zakończeniu odtwarzania wideo).

   Porada:    Aby wstrzymać wideo odtwarzany, kliknij go. Aby kontynuować odtwarzanie wideo, kliknij ją ponownie.

Odtwarzanie wideo na pełnym ekranie

Wideo można odtwarzać tak, aby wypełniało cały slajd (ekran) podczas wyświetlania prezentacji. W zależności od rozdzielczości oryginalnego pliku wideo po powiększeniu obraz może być zniekształcony. Przed dołączeniem wideo do prezentacji należy je zawsze przejrzeć i jeśli się okaże, że obraz jest zniekształcony lub niewyraźny, można wyłączyć opcję odtwarzania na pełnym ekranie.

Jeśli zostanie ustawione wyświetlanie na pełnym ekranie oraz odtwarzanie automatyczne, można przeciągnąć ramkę filmu na szary obszar poza slajdem, aby nie była widoczna na slajdzie albo mignęła krótko przed wyświetleniem wideo na pełnym ekranie.

 1. W widoku normalnym kliknij ramkę wideo na slajdzie, w którym chcesz odtwarzać wideo na pełnym ekranie.

 2. W obszarze Narzędzia wideo na karcie Odtwarzanie w grupie Opcje wideo zaznacz pole wyboru Odtwórz w trybie pełnoekranowym.

Zmienianie rozmiaru klipu wideo

Jeżeli nie jest wymagane odtwarzanie filmu na pełnym ekranie, można zmienić wymiary filmu w odpowiedni sposób.

 1. W widoku normalnym zaznacz klip wideo, który chcesz zmienić.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Aby dostosować formatowanie:

  • Kliknij narożny uchwyt zmiany rozmiaru do momentu pojawienia się strzałki z dwoma grotami, a następnie przeciągnij wskaźnik w celu ustawienia rozmiaru ramki.

   Uchwyt zmiany rozmiaru ma postać strzałki z dwoma grotami.
   • Aby zachować pozycję środka klipu wideo, w tym samym miejscu, przytrzymaj naciśnięty klawisz Ctrl podczas przeciągania. Domyślnie to zachowuje proporcje (blokuje współczynnik proporcji) wideo podczas przeciągania myszą.

   • Zazwyczaj większość klipów wideo z rozdzielczości 640 x 480 mają proporcje 4:3, który jest także domyślny współczynnik proporcji prezentacji PowerPoint 2010. Domyślny współczynnik proporcji prezentacji PowerPoint 2013 i PowerPoint 2016 jest 16:9. Jeśli proporcje prezentacji i wideo różnią się, klip wideo będzie wyglądać zniekształcony podczas odtwarzania.

  Aby określić dokładne proporcje wysokości do szerokości klipu wideo:

  1. W obszarze Narzędzia wideo na karcie Formatowanie (PowerPoint 2013 lub PowerPoint 2016 ) lub kartę Opcje (PowerPoint 2010 ), w grupie rozmiar kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Obraz ikony .

  2. Kliknij kartę Rozmiar, a następnie w obszarze Skala zaznacz pole wyboru Zablokuj współczynnik proporcji.

  3. W obszarze rozmiar i obrót, wprowadź rozmiary w polach Szerokość i Wysokość lub w obszarze Skala w polach Skali wysokości i Szerokości Skala wprowadź wartość procentową odpowiedni rozmiar, względem oryginalnego rozmiaru wideo.

Porada:    Aby zapobiec pomijaniu podczas ich odtwarzania, w obszarze Skala klipów wideo zaznacz pole wyboru Najlepsza skala dla pokazu slajdów.

Wyświetlanie podglądu wideo

 • W widoku normalnym kliknij ramkę wideo.

 • Kliknij przycisk Odtwórz.

  W obszarze Narzędzia wideo w grupie Podgląd jest również dostępny przycisk Odtwórz — zarówno na karcie Formatowanie, jak i Odtwarzanie.

Ustawianie głośności wideo

 • W obszarze Narzędzia wideo na karcie Odtwarzanie w grupie Opcje wideo kliknij opcję Głośność, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

  • Niska

  • Średnia

  • Wysoka

  • Wycisz

Porada:    Można także ustawić głośność za pomocą suwaka głośności na pasku sterowania odtwarzania.

Ukrywanie wideo, gdy nie jest odtwarzane

Podczas przedstawiania prezentacji, można ukryć swój obraz wideo do momentu gotowy do odtworzenia go. Jednak należy utworzyć automatyczne lub wyzwolenia animacji, aby rozpocząć odtwarzanie lub odtwarzania klipu wideo nie będzie widoczna podczas pokazu slajdów. Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu automatyczne lub wyzwalanie animacji zobacz Animowanie tekstu i obiektów.

 • W obszarze Narzędzia wideo na karcie Odtwarzanie w grupie Opcje wideo zaznacz pole wyboru Ukryj, gdy nieodtwarzany.

Odtwarzanie wideo w pętli

Aby nieprzerwanie powtarzać odtwarzanie wideo podczas prezentacji, można użyć funkcji pętli.

 • W obszarze Narzędzia wideo na karcie Odtwarzanie w grupie Opcje wideo zaznacz pole wyboru W pętli do zatrzymania.

Przewijanie wideo po odtworzeniu

Aby przewinąć wideo po odtworzeniu w czasie prezentacji, wykonaj następujące czynności:

 • W obszarze Narzędzia wideo na karcie Odtwarzanie w grupie Opcje wideo zaznacz pole wyboru Przewiń do tyłu po odtworzeniu.

Pokazywanie formantów nośnika

Aby wyświetlić formanty nośnika podczas prezentacji, wykonaj następujące czynności:

 • Na karcie Pokaz slajdów w grupie Ustawienia zaznacz pole wyboru Pokaż formanty nośnika.

Aby kontrolować, odtwarzania klipu wideo, użyj opcji na karcie Odtwarzanie wstążki PowerPoint. Ta karta jest wyświetlana na Wstążce po zaznaczeniu klipu wideo na slajdzie.

Kontrolek odtwarzania pliku wideo wstawiony na komputerze

(Tych opcji wideo są dostępne po możesz osadzić wideo lub Tworzenie łącza do pliku wideo z komputera.)

Odtwarzanie wideo automatycznie lub po kliknięciu

Porada:    Ustaw tę opcję, przed dodaniem wyzwalaczy lub animacji do klipu wideo. Zmiana tej opcji powoduje usunięcie wszystkie animacje, które są skojarzone z klipu wideo.

 1. W widoku normalnym kliknij ramkę wideo na slajdzie.

  Opcje wideo
  Określ, jak ma być rozpoczęte odtwarzanie filmu podczas prezentacji
 2. W obszarze Narzędzia wideo na karcie Odtwarzanie w grupie Opcje wideo na liście Start wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby film został odtworzony po slajd zawierający wideo jest wyświetlany w widoku Pokaz slajdów, zaznacz pole wyboru automatycznie.

  • Aby kontrolować, kiedy ma być uruchamiany przez kliknięcie przycisku myszy klip wideo, wybierz Pozycję przy kliknięciu. (Następnie podczas prezentacji w widoku Pokaz slajdów, można będzie po prostu kliknij ramkę filmu po zakończeniu odtwarzania wideo).

   Porada:    Klip wideo można zatrzymać podczas odtwarzania, klikając go. Aby kontynuować odtwarzanie wideo, kliknij ją ponownie.

Odtwarzanie wideo na pełnym ekranie

Wideo można odtwarzać tak, aby wypełniało cały slajd (ekran) podczas wyświetlania prezentacji. W zależności od rozdzielczości oryginalnego pliku wideo po powiększeniu obraz może być zniekształcony. Przed dołączeniem wideo do prezentacji należy je zawsze przejrzeć i jeśli się okaże, że obraz jest zniekształcony lub niewyraźny, można wyłączyć opcję odtwarzania na pełnym ekranie.

Jeśli zostanie ustawione wyświetlanie na pełnym ekranie oraz odtwarzanie automatyczne, można przeciągnąć ramkę filmu na szary obszar poza slajdem, aby nie była widoczna na slajdzie albo mignęła krótko przed wyświetleniem wideo na pełnym ekranie.

 1. W widoku normalnym kliknij ramkę wideo na slajdzie, w którym chcesz odtwarzać wideo na pełnym ekranie.

 2. W obszarze Narzędzia wideo na karcie Odtwarzanie w grupie Opcje wideo zaznacz pole wyboru Odtwórz w trybie pełnoekranowym.

Zmienianie rozmiaru klipu wideo

Jeżeli nie jest wymagane odtwarzanie filmu na pełnym ekranie, można zmienić wymiary filmu w odpowiedni sposób.

 1. W widoku normalnym zaznacz klip wideo, który chcesz zmienić.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Aby dostosować formatowanie:

  • Kliknij narożny uchwyt zmiany rozmiaru do momentu pojawienia się strzałki z dwoma grotami, a następnie przeciągnij wskaźnik w celu ustawienia rozmiaru ramki.

   Uchwyt zmiany rozmiaru ma postać strzałki z dwoma grotami.
   • Aby zachować pozycję środka klipu wideo, w tym samym miejscu, przytrzymaj naciśnięty klawisz Ctrl podczas przeciągania. Domyślnie to zachowuje proporcje (blokuje współczynnik proporcji) wideo podczas przeciągania myszą.

   • Zazwyczaj większość klipów wideo z rozdzielczości 640 x 480 mają proporcje 4:3, który jest także domyślny współczynnik proporcji prezentacji PowerPoint 2010. Domyślny współczynnik proporcji prezentacji PowerPoint 2013 i PowerPoint 2016 jest 16:9. Jeśli proporcje prezentacji i wideo różnią się, klip wideo będzie wyglądać zniekształcony podczas odtwarzania.

  Aby określić dokładne proporcje wysokości do szerokości klipu wideo:

  1. W obszarze Narzędzia wideo na karcie Formatowanie (PowerPoint 2013 lub PowerPoint 2016 ) lub kartę Opcje (PowerPoint 2010 ), w grupie rozmiar kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Obraz ikony .

  2. Kliknij kartę Rozmiar, a następnie w obszarze Skala zaznacz pole wyboru Zablokuj współczynnik proporcji.

  3. W obszarze rozmiar i obrót, wprowadź rozmiary w polach Szerokość i Wysokość lub w obszarze Skala w polach Skali wysokości i Szerokości Skala wprowadź wartość procentową odpowiedni rozmiar, względem oryginalnego rozmiaru wideo.

Porada:    Aby zapobiec pomijaniu podczas ich odtwarzania, w obszarze Skala klipów wideo zaznacz pole wyboru Najlepsza skala dla pokazu slajdów.

Wyświetlanie podglądu wideo

 • W widoku normalnym kliknij ramkę wideo.

 • Kliknij przycisk Odtwórz.

  W obszarze Narzędzia wideo w grupie Podgląd jest również dostępny przycisk Odtwórz — zarówno na karcie Formatowanie, jak i Odtwarzanie.

Ustawianie głośności wideo

 • W obszarze Narzędzia wideo na karcie Odtwarzanie w grupie Opcje wideo kliknij opcję Głośność, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

  • Niska

  • Średnia

  • Wysoka

  • Wycisz

Porada:    Można także ustawić głośność za pomocą suwaka głośności na pasku sterowania odtwarzania.

Ukrywanie wideo, gdy nie jest odtwarzane

Podczas przedstawiania prezentacji, można ukryć swój obraz wideo do momentu gotowy do odtworzenia go. Jednak należy utworzyć automatyczne lub wyzwolenia animacji, aby rozpocząć odtwarzanie lub odtwarzania klipu wideo nie będzie widoczna podczas pokazu slajdów. Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu automatyczne lub wyzwalanie animacji zobacz Animowanie tekstu i obiektów.

 • W obszarze Narzędzia wideo na karcie Odtwarzanie w grupie Opcje wideo zaznacz pole wyboru Ukryj, gdy nieodtwarzany.

Odtwarzanie wideo w pętli

Aby nieprzerwanie powtarzać odtwarzanie wideo podczas prezentacji, można użyć funkcji pętli.

 • W obszarze Narzędzia wideo na karcie Odtwarzanie w grupie Opcje wideo zaznacz pole wyboru W pętli do zatrzymania.

Przewijanie wideo po odtworzeniu

Aby przewinąć wideo po odtworzeniu w czasie prezentacji, wykonaj następujące czynności:

 • W obszarze Narzędzia wideo na karcie Odtwarzanie w grupie Opcje wideo zaznacz pole wyboru Przewiń do tyłu po odtworzeniu.

Pokazywanie formantów nośnika

Aby wyświetlić formanty nośnika podczas prezentacji, wykonaj następujące czynności:

 • Na karcie Pokaz slajdów w grupie Ustawienia zaznacz pole wyboru Pokaż formanty nośnika.

Zmienianie rozmiaru filmu

Jeżeli nie jest wymagane odtwarzanie filmu na pełnym ekranie, można zmienić wymiary filmu w odpowiedni sposób.

 1. W widoku normalnym kliknij film, którego rozmiar chcesz zmienić.

 2. W obszarze Narzędzia filmów na karcie Opcje w grupie rozmiar kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Obraz ikony .

  Karta Opcje narzędzi filmów

 3. Aby utrzymać właściwe dla filmu proporcje wysokości do szerokości, kliknij kartę Rozmiar, a następnie w obszarze Skala zaznacz pole wyboru Zablokuj współczynnik proporcji.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W obszarze Rozmiar i obrót wprowadź rozmiary w polach Wysokość i Szerokość.

  • W obszarze Skala w polach Wysokość i Szerokość wprowadź odpowiednie wartości procentowe rozmiaru, określone względem oryginalnego rozmiaru filmu.

Porady    

 • Aby zapobiec pomijaniu filmów podczas ich odtwarzania, należy zaznaczyć pole wyboru Najlepsza skala dla pokazu slajdów.

 • Rozmiar filmu można także zmienić, przeciągając jego obramowania. Aby utrzymać środek filmu w tym samym miejscu, podczas przeciągania obramowań należy przytrzymać wciśnięty klawisz CTRL. Domyślnie podczas przeciągania obramowań program Office PowerPoint 2007 zachowuje proporcje (blokuje współczynnik proporcji) filmu. Większość filmów o rozdzielczości 640 x 480 ma współczynnik proporcji 4:3, który jest także współczynnikiem proporcji dla większości prezentacji programu PowerPoint. Jeżeli współczynnik proporcji prezentacji jest inny niż współczynnik proporcji filmu, podczas odtwarzania film będzie zniekształcony.

Ukrywanie ramki filmu

Może być ma być niewidoczne, aby zapobiec wyświetlaniu podczas prezentacji ramkę filmu, a następnie ją ukryć ze slajdu po zakończeniu prezentacji. Jeśli ustawisz tę opcję i opcja Odtwórz w trybie pełnoekranowym film nie zostanie wyświetlona w ogóle się na slajdzie (chociaż może zostać wyświetlony go flash na slajdzie, przed jego odtworzeniu pełny ekran). Aby zapobiec krótki flash, przeciągnij ramkę filmu poza obszar slajdu.

Ważne     Jeżeli ramkę filmu ukryto lub przeciągnięto poza slajd, należy dla filmu ustawić odtwarzanie automatyczne lub odtwarzanie za pomocą formantu innego rodzaju, takiego jak wyzwalacz. Wyzwalacz to element na slajdzie, taki jak obraz, kształt, przycisk, akapit tekstu lub pole tekstowe, który inicjuje akcję, gdy zostanie kliknięty.

 1. W widoku normalnym kliknij ramkę filmu na slajdzie.

 2. W obszarze Narzędzia dźwięków na karcie Opcje w grupie Opcje filmu zaznacz pole wyboru Ukryj podczas pokazu.

  Karta Opcje narzędzi filmów

Pomimo tego, że ramka filmu jest zawsze widoczna w widoku normalnym, można ją ukryć, przeciągając poza slajd.

Opóźnianie rozpoczęcia filmu

Ustawienia dotyczące rozpoczęcia odtwarzania filmu można dostosować. Można na przykład określić, że odtwarzanie filmu powinno rozpocząć się od piątej sekundy, a nie od początku.

 1. W widoku normalnym kliknij ramkę filmu na slajdzie.

 2. Na karcie Animacje w grupie Animacje kliknij przycisk Animacja niestandardowa.

  Obraz karty Animacje

 3. W okienko zadańAnimacja niestandardowa kliknij strzałkę po prawej stronie zaznaczonego filmu, a następnie kliknij polecenie Opcje efektu.

  Nad paskiem wyzwalaczy pojawi się ikona filmu podobna do symbolu na przycisku odtwarzania magnetowidu lub odtwarzacza DVD.

  Efekty filmowe na liście w okienku zadań

 4. Kliknij kartę Efekt, a następnie w obszarze Rozpoczynanie odtwarzania kliknij pozycję Od momentu, a następnie wprowadź całkowitą liczbę sekund dla opóźnienia.

Przewijanie filmu do tyłu po zakończeniu odtwarzania

Jeśli film zostanie ustawiony na przewijanie do tyłu, po jednokrotnym odtworzeniu zostanie on automatycznie przesunięty do pierwszej klatki i zatrzymany.

 1. W widoku normalnym kliknij ramkę filmu na slajdzie.

 2. W obszarze Narzędzia filmów na karcie Opcje w grupie Opcje filmu zaznacz pole wyboru Przewiń film do tyłu po odtwarzaniu.

  Karta Opcje narzędzi filmów

Zobacz też

Tworzenie prezentacji automatycznej

Zmienianie prezentacji w plik wideo

Dodawanie i Odtwarzaj dźwięki w prezentacji

Ustawianie chronometrażu i szybkości przejścia

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×