Ustawianie momentu rozpoczęcia i szybkości efektu animacji

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W programie PowerPoint możesz sterować rozpoczęcia efektu animacji i szybkości, co się dzieje. Można nawet powtarzanie lub przewijanie do tyłu efektu uzyskać tylko prawo wyglądu i działania prezentacji. W tym artykule pokazano kilka sposobów dostosowywać animacji w prezentacji.

Ustawianie momentu rozpoczęcia

Rozpoczęcie efektu animacji może nastąpić po kliknięciu lub można je zsynchronizować z innymi efektami animacji na slajdzie.

 1. Na slajdzie kliknij tekst lub obiekt zawierający efekt animacji, którego moment rozpoczęcia chcesz ustawić.

 2. Na karcie animacje kliknij pozycję Rozpocznij strzałki w dół i wybierz jedną z następujących czynności:

  Ustawianie momentu rozpoczęcia animacji

  • Aby rozpocząć animację po kliknięciu slajdu, wybierz pozycję Przy kliknięciu.

  • Aby animacja rozpoczęła się w tym samym czasie co poprzedni efekt na liście (to znaczy, że jedno kliknięcie spowoduje uruchomienie kilku efektów animacji), wybierz pozycję Z poprzednią.

  • Aby rozpocząć efekt animacji zaraz po zakończeniu odtwarzania poprzedniego efektu na liście, wybierz pozycję Po poprzedniej.

Ustawianie szybkości

Aby zmienić tempo odtwarzania efektu animacji, zmień ustawienie Czas trwania.

 1. Na slajdzie kliknij tekst lub obiekt zawierający efekt animacji, którego szybkość chcesz ustawić.

 2. Na karcie Animacje w polu Czas trwania wpisz liczbę sekund odtwarzania efektu.

  Ustawianie szybkości efektu animacji

  Porada :  Mniejsze liczby skutkują szybszym odtwarzaniem efektu i jego wcześniejszym zakończeniem, a większe liczby — wolniejszym odtwarzaniem efektu i jego późniejszym zakończeniem.

Opóźnianie momentu rozpoczęcia

Kiedy chcesz opóźnić moment rozpoczęcia lub gdy między efektami animacji na slajdzie ma nastąpić przerwa, możesz ustawić opóźnienie jednego lub więcej efektów.

 1. Na slajdzie kliknij tekst lub obiekt zawierający efekt animacji, dla którego chcesz ustawić opóźnienie lub inną opcję chronometrażu.

 2. Na karcie Animacje w polu Opóźnienie wprowadź liczbę sekund wstrzymania efektu przed jego rozpoczęciem.

  Ustawianie przerwy lub opóźnienia przed rozpoczęciem następnego efektu animacji

  Porada :  Rozpoczęcie czasu opóźnienia efektu jest sterowane przez ustawienie Rozpoczęcie. Na przykład jeśli efekt ma ustawienie Rozpocznij po poprzednim z opóźnieniem równym 1,5 sekundy, czas rozpoczęcia opóźnienia jest liczony od zakończenia odtwarzania poprzedniego efektu.

Powtarzanie lub przewijanie do tyłu

Domyślnie końcowe położenie obiektu oraz jego wygląd odpowiadają momentowi zakończenia efektu animacji. Można powtarzać efekt animacji (lub sekwencję efektów) albo wrócić do jego pierwotnego stanu.

 1. Na karcie animacje kliknij przycisk Pokaż dodatkowe opcje efektu uruchamianie Kliknij przycisk Pokaż dodatkowe opcje efektu .

Pokazywanie dodatkowych efektów animacji

 1. Kliknij kartę Chronometraż i wykonaj jedną lub obie następujące czynności:

  • Aby ustawić powtarzanie efektu animacji, wybierz odpowiednią opcję z listy Powtarzanie.

  • Aby automatycznie przywrócić pierwotny stan i położenie efektu animacji na slajdzie po jego odtworzeniu, zaznacz pole Przewiń do tyłu po zakończeniu odtwarzania.

   Powtarzanie i przewijanie do tyłu efektu animacji

Aby uzyskać więcej informacji na temat używania efektów animacji programu PowerPoint, zobacz:

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×