Ustawianie marginesów strony przed wydrukowaniem arkusza

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Aby lepiej wyrównać arkusz programu Microsoft Excel na drukowanej stronie, można zmienić marginesy, określić marginesy niestandardowe albo wyśrodkować arkusz poziomo lub pionowo na stronie.

Marginesy strony to puste obszary między danymi arkusza a krawędziami drukowanej strony. Na górnych i dolnych marginesach strony mogą się znajdować niektóre elementy, takie jak nagłówki, stopki i numery stron.

 1. Zaznacz arkusze do wydrukowania.

  Jak zaznaczyć arkusze

  Elementy do zaznaczenia

  Czynności

  Pojedynczy arkusz

  Kliknij kartę arkusza.

  Karty arkuszy

  Jeśli danej karty nie widać, kliknij przycisk przewijania kart, aby ją wyświetlić, a następnie kliknij odpowiednią kartę.

  Przyciski przewijania arkusza

  Co najmniej dwa przylegające arkusze

  Kliknij kartę pierwszego arkusza. Przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT i kliknij kartę ostatniego arkusza, który chcesz zaznaczyć.

  Co najmniej dwa nieprzylegające arkusze

  Kliknij kartę pierwszego arkusza. Przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL i klikaj karty innych arkuszy, które chcesz zaznaczyć.

  Wszystkie arkusze w skoroszycie

  Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę arkusza, a następnie kliknij polecenie Zaznacz wszystkie arkusze w menu skrótów.

  Porada    Gdy zaznaczonych jest wiele arkuszy, na pasku tytułu u góry arkusza pojawia się napis [Grupa]. Aby anulować zaznaczenie wielu arkuszy w skoroszycie, należy kliknąć dowolny niezaznaczony arkusz. Jeśli żaden niezaznaczony arkusz nie jest widoczny, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy kartę zaznaczonego arkusza, a następnie kliknąć polecenie Rozgrupuj arkusze.

 2. Na karcie Układ strony w grupie Ustawienia strony kliknij przycisk Marginesy.

  Grupa Ustawienia strony na karcie Układ strony

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby użyć wstępnie zdefiniowanych marginesów, kliknij opcję Normalny, Szeroki lub Wąski.

   Porada : Jeśli wcześniej używano marginesów niestandardowych, to ustawienie jest dostępne jako opcja marginesu wstępnie zdefiniowanego Ostatnie ustawienie niestandardowe.

  • Aby określić niestandardowe marginesy strony, kliknij pozycję Marginesy niestandardowe, a następnie w polach Górny, Dolny, Lewy i Prawy wprowadź odpowiednie rozmiary marginesów.

  • Aby ustawić marginesy nagłówka i stopki, kliknij pozycję Marginesy niestandardowe a następnie wprowadź nowy rozmiar marginesu w polach Nagłówek i Stopka. Zmiana ustawienia marginesów nagłówka lub stopki powoduje zmianę odległości od górnej krawędzi papieru do nagłówka lub od dolnej krawędzi papieru do stopki.

   Uwaga : Ustawienia nagłówka i stopki powinny być mniejsze od ustawień marginesu górnego i dolnego i nie mniejsze niż minimalne marginesy drukarki.

  • Aby wyśrodkować stronę w poziomie lub w pionie, kliknij pozycję Marginesy niestandardowe, a następnie w obszarze Wyśrodkuj na stronie zaznacz pole wyboru Pionowo lub Poziomo.

Porady : 

 • Aby wyświetlić podgląd nowych marginesów, kliknij pozycję plik > Drukuj. Aby dostosować marginesy w podglądzie wydruku, zaznacz pole Pokaż marginesy w prawym dolnym rogu okna Podgląd, a następnie przeciągnij czarne uchwyty marginesów po obu stronach lub u góry lub u dołu strony.

 • Pole Pokaż marginesy w Podglądzie wydruku

Uwaga    Po zapisaniu skoroszytu marginesy strony zdefiniowane w danym arkuszu są przechowywane w tym arkuszu. Nie można zmienić domyślnych marginesów strony dla nowych skoroszytów.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×