Ustawianie marginesów strony

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Aby szybko zmienić marginesy w dokumencie, użyj galerii Marginesy.

  1. Jeśli widok do edycji nie jest jeszcze wyświetlony, kliknij pozycję Edytuj dokument > Edytuj w aplikacji Word Online.

    Edytowanie w aplikacji Word Online

  2. Wybierz pozycję Układ strony > Marginesy.

    Obraz galerii Marginesy aplikacji Word Web App

    Zostanie wyświetlona galeria Marginesy. Wybrane domyślnie ustawienie marginesu Normalny powoduje umieszczenie przy każdej krawędzi strony marginesów o szerokości 2,5 cm.

  3. Aby wybrać inny margines strony, kliknij dowolną opcję w galerii Marginesy. Jeśli żadne ze wstępnie ustawionych marginesów nie są odpowiednie, wybierz pozycję Marginesy niestandardowe, aby utworzyć marginesy niestandardowe.

Uwaga : Jeśli dokument zawiera wiele sekcji, nowy typ margines tylko zostanie zastosowany do bieżącej sekcji. Podziały sekcji zostaną dodane przy użyciu aplikacji klasycznej Word. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Wstawianie podziału sekcji lub w programie Word 2011 dla komputerów Mac podziałów sekcji Dodaj.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×