Ustawianie marginesów dla stron lub pól tekstowych w programie Publisher

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Ustawianie marginesów strony

 1. Na karcie Projekt strony kliknij pozycję Marginesyi wybierz pozycję wstępnie zdefiniowanych marginesów ma
  lub

 2. Kliknij pozycję Marginesy niestandardowe, a następnie na karcie Prowadnice marginesów wpisz odpowiednie wartości marginesów.

Ustawianie marginesów stron zgodnie z minimalnymi marginesami obsługiwanymi przez drukarkę

Większość drukarek nie drukuje zawartości w obszarze o szerokości od 0,43 do 1,26 cm znajdującym się przy krawędzi papieru. Żaden element znajdujący się w tym obszarze nie jest drukowany. Aby ustawić marginesy stron publikacji zgodnie z minimalnym marginesem obsługiwanym przez drukarkę, najpierw należy określić rozmiar obszaru, w którym drukarka nie może drukować. Aby określić minimalne marginesy drukarki:

 1. Kliknij przycisk Plik, a następnie kliknij pozycję Drukuj, aby otworzyć stronę drukowania w widoku Backstage.

 2. W obszarze Drukarka wybierz drukarkę, której chcesz użyć.

 3. Po prawej stronie krawędź nagłówka drukarka jest małą ikonę informacyjną, umieść wskaźnik myszy na tę ikonę i informacje o stanie drukarki zostanie wyświetlona, w tym, w sekcji Obszar drukowania jej minimalne wartości marginesów.
  Stan drukarki w programie Publisher

 4. Zanotuj minimalne wartości marginesów. Wprowadzisz je w ustawieniach marginesów strony w publikacji.

 5. Kliknij przycisk Plik, aby wrócić do publikacji.

 6. Na karcie Projekt strony kliknij pozycję Marginesy, a następnie kliknij kartę Prowadnice marginesów.

 7. W obszarze Prowadnice marginesów wpisz uprzednio zanotowane minimalne wartości marginesów Lewy, Prawy, Górny i Dolny.

 8. Kliknij przycisk OK.

Ustawianie marginesów wewnątrz pola tekstowego

 1. Kliknij w polu tekstowym, a następnie wybierz kartę Narzędzia pól tekstowych.

 2. Kliknij przycisk Marginesy, aby wyświetlić menu rozwijanego.
  Marginesy pola tekstowego

 3. Wybierz jedną z wstępnie zdefiniowane ustawienia z galerii marginesów, lub kliknij pozycję Marginesy niestandardowe i w obszarze Marginesy pola tekstowego, wpisz lub wybierz odpowiednie marginesy dla lewej, Prawy, Górny i Dolnyi kliknij przycisk OK.

  Uwaga : Domyślne marginesy z każdej strony pola tekstowego w programie Publisher mają wartość 0,1 cm. W przypadku tworzenia biuletynu z wieloma kolumnami można zmniejszyć marginesy do wartości 0, aby ułatwić wyrównywanie tekstu i obiektów.

Ustawianie marginesów domyślnych dla nowych pól tekstowych w bieżącej publikacji

Jeśli w publikacji znajduje się pole tekstowe mające marginesy, które mają być używane jako domyślne, można użyć ich jako przykładu dla nowo tworzonych pól tekstowych. W przeciwnym przypadku należy najpierw utworzyć pole tekstowe i ustawić odpowiednie marginesy.

Używanie ustawień marginesów istniejącego pola tekstowego jako ustawień domyślnych dla nowych pól tekstowych

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pole tekstowe z ustawieniami marginesów, które mają być używane jako ustawienia domyślne.

 2. W menu skrótów kliknij polecenie Formatuj pole tekstowe, a następnie kliknij kartę Kolory i linie.

 3. Zaznacz pole wyboru Zastosuj ustawienia do nowych pól tekstowych.

 4. Kliknij przycisk OK.

Nowo tworzone pola tekstowe będą korzystać z formatowania tego pola tekstowego.

Powrót do początku

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×